Webbversion | Skicka vidare

Oktober 2017

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 3 2017

Här är årets tredje nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.


Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

 

Karenstider för läkemedel till häst

Länsstyrelserna har ställt frågan till Läkemedelsverket och Livsmedelsverket om gällande karenstider för slakt av häst efter behandling av vissa läkemedel. De har stämt av sitt svar som i kondensat lyder som följer.

För Celeston bifas (betametasonacetat och betametasonnatriumfosfat) är nuvarande tolkning att acetatformen inte omfattas av MRL-klassifieringen för betametason och därför inte får användas till livsmedelsproducerande djur.

Carbocain (mepivacain) har ett MRL-värde och får därför användas enligt kaskaden med en karenstid om minst 28 dygn vid intraartikulär eller epidural administration.

DMSO har ett MRL-värde och får därför användas enligt kaskaden med en karenstid om minst 28 dygn.

Gentaject (gentamicin) har numera MRL-värde för alla djurslag och kan därför användas enligt kaskaden med en karenstid om minst 28 dygn.

Läs mer om läkemedel och häst på Jordbruksverkets webb 

Lex Maja

Riksdagen har röstat igenom en ny lagstiftning som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.

Förslaget om en sådan lag kom till efter att katten Maja dog när hennes matte åkte in på sjukhus i juni 2016. Hemtjänsten slog inte larm om att katten var ensam med hänvisning till sekretessbestämmelser.

 

Vill du ha information från Länsstyrelsen om misstänkta fall av kvarka, hästinfluensa, virusarterit eller virusabort?

Länsstyrelsen skickar via e-post ut de anmälningar om ovanstående sjukdomar som behandlande veterinär meddelar oss. Får du inte informationen, kontakta oss genom att skicka din e-postadress till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv O-DL-Ext-Häst-Sjukdomsinfo i ämnesraden.

 

Bekämpning av röda hönskvalster

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det skett en ökning av problem med röda hönskvalster inom hållning av höns som hobby, vilket då orsakat en oro bland djurhållarna. Jordbruksverket har sedan tidigare skrivit om ämnet ett informationsblad för att informera om förebyggande åtgärder och bekämpning av röda hönskvalster, det är viktigt att förebygga problemet så mycket som möjligt eftersom kvalstren är svåra att bli av med när de väl tagit sig in i anläggningen.

Kvalsterangreppen kan bli besvärande för hönsen, de kan få bleka kammar, värpa sämre och i värsta fall dö av blodbrist. Det är viktigt är vidta förebyggande åtgärder samt att förhindra spridning av kvalstret. För bekämpning av kvalstren finns preparatet BayMIte, som innehåller phoxim, det enda läkemedel som för nuvarande får användas mot röda hönskvalster, det är lämpligt att använda när djurutrymmet är tomt och efter noggrann rengöring.

Läs mer på Jordbruksverkets webb

I somras stoppades ägg från mellaneuropa efter fynd av fipronil. Skälet till att äggen stoppades från försäljning är att det inte är tillåtet att använda fipronil till livsmedelsproducerande djur. Inom EU är fipronil inte godkänt för att behandla djur och stallar inom livsmedelsproduktionen, vilket man verkar ha gjort i de aktuella fallen. I Sverige är det inte tillåtet som bekämpningsmedel, utan enbart som medel mot löss, fästingar och kvalster för hund och katt.

Läs mer på SVAs webb

 

Kaningulsot

Det har varit flera fall under sommaren i Västra Götaland gällande kaniner som drabbats av kaningulsot. I ett ärende i somras som berörde flera döda kaniner i Göteborg, skickades en kanin till SVA. Obduktionsutlåtandet kom i början av september och fastslår att det rör sig om en ung kaninhona i dåligt näringstillstånd, inga tecken på kaninpest, men PCR+ för kaningulsot. Diagnos: Kaningulsot (RDHV2).

Kaningulsot är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar framför allt kaniner (!). En ny variant (RHDV2) drabbar även vissa hararter. Sjukdomen ses i södra Sverige upp till Gävleborgs län, oftast på sommarhalvåret. Sjukdomsförloppet är snabbt och kaninerna drabbas av allvarliga leverskador. Smittspridning sker både direkt och indirekt via förorenade föremål och insekter. Västra Götaland har haft ett antal tillsynes sporadiska utbrott av kaningulsot på vildkanin de senaste åren. Bland annat slogs en hel koloni kaniner ut på en av våra djurparker. Det finns numera effektiva vacciner på marknaden att tillgå för att motverka att tamkaniner blir smittade. Kaningulsot smittar inte människa.

Läs mer på SVAs webb

Leptospiros

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sedan i somras fått in fem anmälningar av konstaterade Leptospirosfall på hund i Göteborgsområdet.

SVA har tagit fram en text med korta fakta om Leptospiros med frågor och svar och som även länkar till SVAs sjukdomssidor med fakta om Leptospiros.

Här finns SVAs dokument på startsidan under rubriken " I fokus just nu"

 

 

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här >

 

E-post

djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Gör så här

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns. Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post. Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten
veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+