Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - OKTOBER 2017

Välkommen till VÄNERDAGEN den 26 okt

Nu kan du anmäla dig till Vänerdagen den 26 oktober i Karlstad. Kom och lyssna till bland annat SMHI:s utredning om Vänern i framtida klimat, få de först preliminär resultaten från undersökningarna av mikroplaster i Vänern och hör om varför Vänerns grunda vikar är så viktiga för gäddan! Dagen arrangeras tillsammans med Laxfond Vänern.

Till programmet >

Till anmälan >

Provtagning pågår.

Provtagning pågår.

Miljöövervakning i Vänern på webben

Nu kan du läsa och ladda ner rapporter från den nationella miljöövervakning i Vänern som finns på webben under publikationer, www.vanern.se.

Barn på klippor vid Vänern.

Vänern i ett framtida klimat – ny rapport från SMHI

Sveriges största sjö påverkas av klimatförändringen det visar SMHIs nya klimatberäkningar för Vänern i en rapport som nyligen släppts. Enligt SMHI kommer vattennivåerna att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med låga nivåer, men även högre vattennivåer. Det kommer också bli vanligare med låga tappningar i Göta älv men också höga tappningar. Vattentemperaturen kommer att öka och det kommer att bli kortare perioder med is på sjön. I rapporten redovisar SMHI beräkningar av Vänerns vattennivåer vid olika tappningsstrategier vid de olika klimatscenarierna. SMHI skriver också att rapporten ger viktiga underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

Här kan du läsa mer samt ladda ner rapporten >

 

Vänerskär

Gör ditt projekt- eller examensarbete om Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö. På Vänerns webb kan du ta del av de projektförslag som vattenvårdsförbundet har tagit fram. Har du några andra idéer på möjliga projekt? Tveka inte att höra av dig till Vänerkansliet!

Läs mer på webben >

Kalendarium
OKT
26

Vänerdagen

Tid: 10:00-15:30

Plats: Värmlands museum, Hörsalen. Sandgrundsudden, 651 08 Karlstad

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+