Nyhetsbrev mars 2018

Öppna i din webbläsare

Klimatrådet visar vägen och fler

aktörsforum igång

Klimatråd Västra Götaland: Vi ska göra vårt yttersta för omställningen

Klimatråd Västra Götaland samlar 14 västsvenska ledare och är en samlande kraft och gemensam röst för kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Den 27 februari träffades rådet och samma dag gick de också ut med en gemensam debattartikel i GT: "Vi har antagit utmaningen om en fossiloberoende region 2030, och ska göra vårt yttersta i omställningen till ett klimatsmart Västra Götaland. Samhället har ställts om förut och vi kommer att göra det igen." Mer information om klimatrådet.

Flera aktörsforum genomförda

I november 2017 hölls det första aktörsforumet inom fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat och i januari 2018 ordnades två halvdagar inom fokusområde Hållbara transporter, dels om tjänsteresor och mötespolicy och dels om elfordon och laddning.

Aktörsforumen om hållbara transporter kommer att följas upp efter sommaren för att ge stöd till personer i kommuner och andra delar av samhället som driver de frågorna.

I aktörsforumen om klimatsmart mat deltog framförallt måltidsansvariga i kommuner, livsmedelshandeln och restauranger. Livsmedelshandeln vill bidra till mer klimatsmart mat och träffas i ett eget aktörsforum under våren.

I april blir det även aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader. Fler aktörsforum planeras kopplat till byggnader och andra områden under året.

För frågor om aktörsforum

100 aktörer är med...

Att skriva på Klimat 2030 innebär att ställa sig bakom Västra Götalands klimatmål - ett av landets mest ambitiösa regionala klimatmål. Målet är uppdelat i två delar - ett geografiskt mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Och ett konsumtionsmål om att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Här ser du vilka som skrivit på

...vilka fler tycker du ska skriva på?

Alla kommuner i Västra Götaland är med men nu vill vi också få med fler företag, föreningar och andra organisationer.

Sprid filmen om Klimat 2030

   

Din organisation eller ditt företag kan skriva på Klimat 2030- Västra Götaland ställer om. Då ställer ni er bakom vårt regionala klimatmål och visar att ni bidrar till att vi gemensamt når målet.

Omvärldsnyheter

 

Samarbete om hållbara transporter med E-west. För offentliga aktörer som vill påskynda övergången till elfordon. Nästa träff om laddinfrastruktur och elfordon genomförs 14 maj i Göteborg.

Mer om E-West

 

 

Satsar särskilt på att sprida sin transportutmaning under 2018

www.fossilfritt-sverige.se

 

 

Klimat 2030 deltar på CSR Forum om klimat och integration 18 april i Göteborg

 

 

Kommunpolitiker i Borås säger "Vi lovar att drastiskt minska våra egna resor med flyg (...) med sikte på att göra vårt allra bästa för att avstå"

Läs mer i artikel Borås Tidning

  

klimat2030.se

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.  Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.


Västra Götalandsregionen