Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - December 2017

Framsidan på åtgärdsprogrammet för miljömålen

Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland är nu beslutat

”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland-regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” är nu beslutat av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. Tack alla ni som förbättrat programmet genom att delta i våra samverkansmöten och svara på remissen.

Välkomna att delta på vårens lanseringsträffar och åta er åtgärder!

Nu är Klimat 2030 igång – haka på!

Den 26 oktober var det lanseringskonferens för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, en kraftsamling för att nå målet om en fossiloberoende region 2030. Ett sätt att bidra är att skriva på Klimat 2030, närmare 100 organisationer har redan gjort det. Undertecknare gör ett eget åtagande och bidrar till att manifestera att vi är många.

Det sker också ett mer konkret åtgärdsarbete. Inom alla fyra fokusområden kommer samordnare bjuda in aktörer inom områdena transporter, mat, byggnader samt produkter och tjänster.

Foto: Klimat 2030

 

Klimatråd – Västsvenskt ledarskap för Klimat 2030

Den 26 oktober presenterades Klimatråd Västra Götaland som ska bli en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Tanken är att Klimatrådet ska synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp viktiga frågor på nationell och internationell nivå.

I klimatrådet ingår ett drygt tiotal ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Rådet förvaltas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

Illustration: Maja Larsson

 

Ny regional handlingsplan för klimatanpassning

Du och alla andra kommer att påverkas av klimatförändringen och dess effekter. Därför har Länsstyrelsen nu tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. ?Handlingsplanen beskriver Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet, samt de åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med. Den innehåller också rekommenderade åtgärder för länets kommuner.

Bild på Regional handlingsplan för klimatanpassning
Foto: Vänersborgs kommun

Dubbdäck till cykel

Vintercyklist – dags för däckbyte!

Att få dubbdäck till sin cykel lockade många under Vänersborgs kommuns kampanj i höstas. De drygt 90 personer som var snabbast med att anmäla intresse fick dubbdäck monterade på sina cyklar utan kostnad. De som anmälde sig lovade att som motprestation cykla till jobbet/lärosätet minst tre dagar i veckan under vintern. Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen gör kampanjen för att uppmuntra invånarna att ta cykeln till jobbet även på vintern. Detta bidrar till att kommunens klimatmål nås.

Bild: Fixoteket

Re:Challenge blir kvartersnära tjänster

Som en del i Miljöbrons utvecklingsarbete startades temasatsningen Re:Challenge tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och vatten. Ett trettiotal studenter med olika utbildningsbakgrund undersökte hur man kan skapa kvartersnära återbruk i bostadsområden runt om i Göteborg där människor kan mötas för att dela, byta och redesigna prylar med varandra. I slutet av sommaren invigdes Fixoteket i Rannebergen på uppdrag av Bostadsbolaget som ett resultat av studenternas arbete. Konceptet Fixoteket tas nu vidare.

Arbete med miljömålet om radon i bostäder

Miljösamverkan östra Skaraborg har sedan 2011 bedrivit ett omfattande arbete för att få ägare till flerbostadshus och bostadsrätter att mäta radonhalt i lägenheterna. Under hösten har vi publicerat resultatet av alla radonmätningar på vår webbplats. För att även stimulera ägare till småhus/villaägare har Miljönämnden östra Skaraborg initierat en kampanj för radonmätningar. Under perioden 1 oktober till 28 februari erbjuder Radonova och Eurofins Radon Testing AB radonmätningar till kampanjpris.

Foto: Mostphotos, Roland Magnusson

Radondetektor

Miljöbron 20 år!

Det var mitt i ruschen. Friidrotts-VM i Göteborg 1995 var igång för fullt, folk överallt, logistik som skulle klaffa, människor som skulle mötas. Kanske skulle allt ha krackelerat, fallit ihop som ett korthus om det inte vore för den nya tekniken. Short Message Service. SMS. Studenter hade deltagit i att utveckla en kommunikationsrutin för mästerskapet som använde sig av den senaste, heta tekniken.

Så här såg framtiden ut när embryot till Miljöbron tog form i mitten av 1990-talet. Två år senare, 1997, drog Miljöbron igång. Sedan dess har de fört samman fler än 4000 studenter med mer än 1500 företag i projekt för hållbar utveckling.

 

Bild: Miljöbron
Foto: Daniel Hårdfelt

"Alla ska ha ett hum om energifrågorna"

Håll det enkelt, stå på dig och involvera hela organisationen. De råden ger Christer Kilersjö, vd, Eksta Bostads AB i Kungsbacka, till alla som vill bygga hållbart. Han var en av talarna när det av Hållbar Utveckling Väst drivna kommunnätverket i Interregprojektet Green Building A-Z träffades i Lidköping i oktober.

Bild: Hållbar Utveckling Väst

Filmen ”Solceller för ett hållbart Sverige” visar fördelarna med solel

Genom ett samarbete med studenter vid Högskolan Väst har Hållbar Utveckling Väst producerat filmen "Solceller för ett hållbart Sverige". En grundläggande genomgång av hur egen solelproduktion fungerar riktad till i första hand villaägare.

Hur mår våra hav?

Havs- och vattenmyndigheten har gjort en bedömning av miljötillståndet för havsområdena Östersjön och Nordsjön. Bedömningen ska ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och bland annat ligga till grund för åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen. Du är välkommen att komma med synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten.

Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern

SMHI presenterar i en ny rapport hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. Både höga och låga nivåer kommer att bli vanligare vilket även påverkar vattenföringen i Göta Älv där både låga och höga flöden blir vanligar. Vattentemperaturen beräknas öka ca. 1 grad vid seklets mitt och 1,5 grader vid seklets slut.

Bild på SMHIs rapport

Klimatklivet bidrar till omställningen

Hittills har Klimatlivet finansierat 156 olika klimatåtgärder runt om i länet, och hela 237 miljoner har delats ut i Västra Götaland. Klimatklivet kommer att fortsätta till år 2020, och det finns fortsatt goda möjligheter att få stöd för klimatnyttiga åtgärder. Klimatklivet kan sökas för en mängd olika åtgärder, och nytt för i år är att även verksamheter som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter kan söka. Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 15 januari.

Logotyp: Naturvårdsverket

 

Foto: Jesper Andersson

 

Nu hjälper vi företag att energieffektivisera

I oktober arrangerade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett spridningsseminarium inom projektet "Incitament för energieffektivisering". På seminariet kom cirka 130 miljöinspektörer från både Halland och Västra Götaland som ville få en introduktion av de metodstöd som ska hjälpa företag att arbeta med energieffektivisering.

Foto: Varis Bokalders

Hus med solceller på taket

Solcellsstöd i Västra Götaland

I Västra Götaland har vi beviljat nästan 185 miljoner i stöd till de som sätter upp solcellsanläggningar på sina hus, varav 47 miljoner i år. Om vi förutsätter att ett normalhushåll förbrukar ca 5000 kWh (värmeförbrukningen ingår inte) per år så kommer solcellerna som beviljats stöd i år att producera el som räcker till ca 2000 hushåll i Västra Götaland. För att främja intresset för att sätta upp solceller har det gjorts filmer som beskriver hur solcellsel fungerar.

Foto: Monique Wannding

Frukostträff om laddinfrastruktur

I november presenterade Länsstyrelsen en uppdaterad rapport om befintlig och planerad publik laddinfrastruktur för elfordon i Västra Götalands län, samt rekommendationer för fortsatt utbyggnad. Rapporten har tagits fram inom E-WEST, Länsstyrelsens projekt för en snabbare omställning till elfordon i länet. Frukostträffen hölls på Länsstyrelsen i Göteborg med ett 40-tal deltagare, men sändes också på webben och går att se i efterhand.

Kalendarium
Januari
19

Inspirationsträff för industrin

Den 19 januari bjuder Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Hållbar Utveckling Väst in till en inspirationsträff. Temat är hur företag inom industrin kan bidra till ett fossiloberoende Västra Götaland. Vi kommer informera om Klimatklivet och andra stödmöjligheter, och på plats finns representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och företag som har erfarenhet av att söka stöd från Klimatklivet.

Februari
27

Lanseringsträff för ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”

Nu har vi fattat beslut om "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020" och bjuder in till delregionala lanseringsträffar där vi vill samla aktörer och tillsammans öka takten genom samverkan och genom att inspirera och utmana varandra.

Mars
1

Lanseringsträff för ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”

Nu har vi fattat beslut om "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020" och bjuder in till delregionala lanseringsträffar där vi vill samla aktörer och tillsammans öka takten genom samverkan och genom att inspirera och utmana varandra.

Mars
8

Lanseringsträff för ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”

Nu har vi fattat beslut om "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020" och bjuder in till delregionala lanseringsträffar där vi vill samla aktörer och tillsammans öka takten genom samverkan och genom att inspirera och utmana varandra.

Mars
14

Lanseringsträff för ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”

Nu har vi fattat beslut om "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020" och bjuder in till delregionala lanseringsträffar där vi vill samla aktörer och tillsammans öka takten genom samverkan och genom att inspirera och utmana varandra.

Mars
20

Drivkraft för tillväxt och utveckling

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.