Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - DECEMBER 2017

Årsmöte och Vänerting 19-20 mars 2018

Vänerns vattenvårdsförbund och Vänersamarbetet bjuder in till gemensam träff i Lidköping den 19-20 mars 2018. Första dagen kommer Vänersamarbete ha sitt årsmötet samt presentera senaste nytt kring Vänern. På kvällen väntas Vänertinget med gemensam middag och prisutdelning av Vänerstipendiet, vilket delas ut i samarbete med Karlstads kommun. Andra dagen genomför Vänerns vattenvårdsförbund sitt årsmöte och informerar om vattenvårdsplanens pågående och kommande kampanjer samt studiebesök.

Program och anmälan till de båda dagarna samt middagen kommer!

Råvattenkampanj 2017

Under våren genomförde vattenvårdsförbundet en mätkampanj i råvatten av EU:s prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen, bekämpningsmedel och dricksvattenparasiter. Flera av Vänerkommunerna (vattenverkens råvatten) och Göta älvs vattenvårdsförbund, samt Vätternvårdsförbundet deltog också i projektet.

Resultat från mätkampanjen visar att de flesta ämnen som påträffades i undersökningen uppmättes i halter som var lägre än gränsvärden för kemisk ytvattenstatus avseende prioriterade ämnen och bedömningsgrunder för särskilt förorenade ämnen. Undantagen var fem ämnen: PFOS (Perfluoroktansulfonat), mjukgörarandeämnet Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), Tributyltenn, Benso(a)pyren och Uran. Mätkampanjen ingick i vattenvårdsförbundets arbete med vattenvårdsplanens kampanj ”Vänerns dricksvatten”.

Här kan du läsa rapporten!

Ny årsskrift

Under 2017 har årskriften för Vänerns vattenvårdsförbund fått nytt utseende. Här får du läsa om några av höjdpunkterna som har skett under året och innehållet kommer därmed att variera från ett år till ett annat. I år kan du bland annat läsa om hur det går för gäddan, 23 års övervakning av Vänerns fågelskär och om det finns flera bestånd av siklöja i Vänern. 

Vill du fördjupa dig och ta del av all miljöövervakning som har genomförts under föregående år i Vänern så finns samtliga redovisningar i sin helhet på webben under publikationer, www.vanern.se. Miljöövervakningsdata finns tillgängligt hos Nationell datavärd om sådan finns och hos Vänerns vattenvårdsförbund.

Här kan du läsa rapporten!

Vänerns grunda vikar viktiga för gäddan!

Gäddan är en av våra vanligaste förekommande svenska fiskar och bidrar med flera ekosystemtjänster. Arten är viktig för fisket och framför allt för fritidsfisket. Trots artens betydelse har det länge saknats lämpliga metoder för att övervaka gäddbestånden. SLU har därför tillsammans med Sportfiskarna under ett par års tid genomfört en rad olika studier i syfte att testa metoder för att övervaka och bedöma gäddbeståndets status i Vänern.

Med de flesta av de olika analyser som testades tycktes gäddorna må bra. Men fångsterna av gädda i yrkesfisket och i sportfisket har minskat under de senaste 15 åren. Trenden är svår att förklara. Det kan finnas en faktisk nedåtgående trend för beståndet. Gäddans lek- och uppväxtmiljöer kan påverkas negativt av förändrat vattenstånd.

Här kan du läsa rapporten!

Kalendarium
MARS
19

Vänernsamarbetes årsmöte och Vänertinget

Plats: Parketten Folkets Park, Lidköping

MARS
20

Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte

Plats: Parketten Folkets Park, Lidköping

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+