Webbversion | Skicka vidare

Sidhuvud Alkohol e-cigg tobak & rökfri miljö

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - december 2017

Nytt år, nya möjligheter

#serveringstillstånd, folköl, tobak, e-cigaretter, rökfri miljö

Men först vill vi från Länsstyrelsen tacka för bra samarbete under 2017 och passa på att önska dig en god jul och ett riktigt gott nytt år. På önskelistan inför nästa år står ett lagförslag till ny tobakslag. Vad ett sådant förslag innehåller kan vi inte med exakthet säga, men tillståndsplikt och fler rökfria miljöer är inte omöjligt. Utifrån förslaget om mediegrundlagarna som ni kan läsa mer om nedan kanske man t.o.m. har planer på införande av neutrala tobaksförpackningar. Åtminstone på sikt.

Såhär i jultider handlar det annars ofta om våra dryckesvanor. Att svenskarna förknippar sina högtider med alkoholdrycker är allmänt känt, julen är inget undantag. Då kan man ha med sig att var femte elev i årskurs 9 uppger att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och 14 procent uppger att de haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. Läs rapporten från CAN här.

IQ har med hjälp av Sifo tittat på vår inställning till just jul och alkoholkonsumtion. Undersökningen visade att 4 av 10 varit på julfiranden där de tycker att för mycket alkohol druckits. 3 av 10 oroar sig för att någon som de ska fira jul med kommer att dricka för mycket. Samtidigt tycker 8 av 10 att det inte är viktigt att det serveras alkohol i samband med julfirandet. Du kan läsa undersökningen från IQ här.

Med dessa inledande ord hoppas vi på ett gott slut och att vi ses igen nästa år med nya krafter.

Nya broschyrer om e-cigaretter

#e-cigaretter

Länsstyrelsen har tagit fram två broschyrer med information till den som säljer eller planerar att börja sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den ena broschyren är en snabbguide som lämpligen placeras precis bredvid kassan lättillgängligt. Den andra broschyren är något mer utförlig och ger lite djupare kunskaper om lagens bestämmelser. Broschyrerna finns som en kombinationsvariant eller bara snabbguiden.

Vill du ha ett antal broschyrer? Skicka ett meddelande till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller hör av dig till någon av oss som arbetar med e-cigaretter.

Du hittar broschyrerna för nedladdning här.

Skyltar om rökförbud

#rökfri miljö

Länsstyrelsen har tagit fram ett antal nya skyltar som informerar om rökförbudet. Skillnaden mot tidigare är att nu finns en skylt som särskilt informerar om rökförbud för e-cigaretter och en skylt som informerar om ett totalt rökförbud. Skyltarna går alltså utöver vad lagen säger och kan med fördel användas av skolor i ett generellt preventionsarbete. Självklart får de användas även av andra. Skyltarna finns med följande text, i hårdplast eller klistermärke:

"All rökning förbjuden", "Rökning av e-cigaretter förbjuden" och "Rökning förbjuden".

Vill du beställa skyltar? Hör av dig till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller någon av oss som arbetar med rökfria miljöer.

Informera om rökförbud.

Länsrapport(er)

#serveringstillstånd, folköl, tobak, rökfri miljö

I dagarna skickades den fullständiga versionen av länsrapporten alkohol och tobak 2016 ut. Länsrapporten bygger på det underlag som kommunerna redovisar till Folkhälsomyndigheten varje år. Rapporten är ett bra underlag för olika typer av rapporter eller bara för att få en tydligare bild av hur det ser ut i den egna kommunen, i länet eller hela landet.

Du kan ta del av årets rapport här. För tidigare år se här.

Dispens från FoHM

#serveringstillstånd

Malmö stad har ansökt om och fått beviljat dispens från kravet att i tillståndsbevis ange högsta antalet personer som får vistas i serveringslokalerna. Enligt 8 § FoHMFS 2014:6 ska tillståndsbevis för stadigvarande tillstånd innehålla uppgift om max antal personer som får vistas i lokalerna. Varje kommun som vill omfattas av dispens måste ansöka enskilt.

Ref. Folkhälsomyndighetens ärendenummer: 02851-2017, beslutsdatum 2017-11-23.

Utskick från Tobak & mer.

Förvillande utskick

#tobak

Under hösten har tidskriften Tobak & mer gått ut med en skrivelse där man varnar för "kopierade produkter". Länsstyrelsen har fått frågor om innehållet i utskicket stämmer och hur man ska förhålla sig till det. Länsstyrelsens inställning är att kommuner och andra myndigheter helt bör bortse från informationen. Den har inte med lagstiftningen att göra utan är en partsinlaga från tobaksindustrin. Den innehåller dessutom direkta felaktigheter.

Har du andra frågor om innehållet i skrivelsen kan du skicka ett meddelande till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller kontakta någon av oss som arbetar med tobaksfrågor.

Alkorea?

#serveringstillstånd

Tågbolaget SJ erbjuder numera happy hour på alkoholdrycker, vilket fått bl.a. tidningen Accent att reagera. I artikeln menar SJ att åtgärden inte är till för att sälja mer alkohol. Hur SJ ser på att ett statligt bolag rabatterar alkoholdrycker och vilka signaler det eventuellt skickar framgår inte.

Läs artikeln i Accent här.

Läs SJs pressrelease här.

Farlig energi?

#relaterat alkohol, tobak, e-cigaretter

Regeringen har fattat beslut om att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda behovet av att begränsa tillgången till energidrycker för barn och unga. Myndigheten ska också lämna förslag på lämpliga åtgärder, till exempel åldersgräns för inköp.

Läs mer på regeringens hemsida här.

Alkoholtv?

#relaterat alkohol

Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv har kontaktat EU-kommissionen för att se om det kan bli möjligt att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk tv från programföretag i Storbritannien.

Läs mer på hemsidan för Myndigheten för press radio och tv här.

 

Alkohol och våld

#serveringstillstånd, folköl

IOGT-NTO släppte nyligen sin årliga rapport Alkoholen och samhället. I årets rapport belyser man sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld. Bl.a. konstaterar man att "ökning av våld har förknippats med följande åtgärdsförändringar, åtgärder som förväntas öka konsumtionen i alla länder oavsett inkomstnivå: lägre priser på alkohol, ökade öppettider, lägre åldersgräns för att köpa alkohol och ökat antal försäljningsställen både när det gäller servering och detaljhandel. På motsvarande sätt har studier av minskad tillgänglighet och ökade priser på alkohol".

Läs rapporten i sin helhet här.

Passa också på att läsa förra årets rapport om sambanden mellan alkohol och cancer här.

Ändring av grundlag

#tobak

Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna, TF och YGL. Ändringarna kan få påverkan på hur tobaksförpackningar ska utformas i framtiden. Bl.a. Folkhälsomyndigheten och konsumentverket tillstyrker förslaget. Svenska Snustillverkarföreningen och Svenska tobaksleverantörsföreningen anser inte att det finns något behov av förändringarna.

Regeringens förslag: I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen införs bestämmelser som gör det möjligt att i lag uppställa krav på att införa och på visst sätt utforma varningstext, innehållsdeklaration eller annan liknande produktinformation om syftet med kravet är skydd för hälsa eller miljö eller konsumentskydd.

Läs mer på regeringens hemsida här.

En funktionsanpassad toalett.

Tillgängligheten ska öka

#serveringstillstånd, folköl, tobak, e-cigaretter

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag.

Läs mer på riksdagens hemsida här.

Läs propositionen här.

Kalendarium
MARS
01

Utbildningsdag förvaltningslagen

Den 1 mars 2018 anordnar Länsstyrelsen en utbildningsdag i den nya förvaltningslagen. Vi tar in en extern föreläsare för att fördjupa våra kunskaper. Inbjudan kommer, men boka in datumet redan nu.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+