Webbversion | Skicka vidare

nr 1 2018

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal” nr 1 2018

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.


Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

 

Länsstyrelsens tillsyn av djurhälsopersonal 2017

Länsstyrelsen fokuserade tillsynen 2017 på veterinärer som arbetar med animalieproducerande djur. Målet var att göra tillsynsbesök hos 20 veterinärer. Samtliga DV-stationer, privata stationer och andra organisationer såsom Gård- och djurhälsan och Växa fick varsitt tillsynsbesök av Länsstyrelsen. Därutöver ett antal ensamarbetande privata veterinärer.

Under 2017 kontrollerades således 8 distriktsveterinärer och 12 privatanställda veterinärer fördelade på 6 privata stationer, 4 ensamarbetande stordjursveterinärer och 2 djurhälsoveterinärer.

Uppmärksammade brister har bland annat rört journalföring och ej uttagna prov för bakteriologisk undersökning och resistensbestämning vid förskrivning av kinolonpreparat. Några veterinärer hade inte heller särskilt motiverat sitt val av antibiotika i journalen. Uppföljning kommer i dessa fall att ske under 2018. 14 av kontrollerna bedömdes vara utan anmärkning.

Läs mer om kontroll av djurhälsopersonal på Länsstyrelsens webb

Hygienkontroll

I nio fall kombinerades tillsynen av veterinärer 2017 med hygienkontroll. Resultatet var varierande. I något fall saknades helt skriftlig hygienplan där sådan enligt föreskriften skulle finnas och i andra fall var den inte uppdaterad, eller var inte anpassad till den egna verksamheten. I några fall var hygienplanerna utmärkta och väl anpassade till verksamheten.

Läs mer om vårdhygieniskt arbetssätt på Länsstyrelsens webb

Flytande tvål, varmt och kallt vatten ska finnas i stall

När du som exempelvis behandlar hästar i ett stall ska den som har stallet se till att du har möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter du har varit i kontakt med hästarna. Kraven gäller alla anläggningar med djur. Handdesinfektionsmedel ska också finnas tillgängligt. Det finns inget krav på var tvättmöjligheterna ska finnas på anläggningen men för dig som veterinärer eller hovslagare är det viktigt att möjligheten till en bra handtvätt kan ske nära djuren.

Läs mer om allmänna hygienregler på Jordbruksverkets webb

STRAMA-app med råd om antibiotika finns nu även för häst

Distriksveterinärerna har på samma sätt som hund- och kattappen, tagit fram en app om råd om antibiotika till häst i samarbete med STRAMA Gävleborg. Appen riktar sig till veterinär verksamhet i fält och är gratis och öppen för alla att använda.

webbversionen hittar du här: https://appcms.softwerk.se/strama-g-v2/web/#!/en/home

 

 

Många salmonellasmittade katter

Under sen- och vårvintern brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har fallen börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats som smittade både i landet och i länet.

Läs mer på SVAs webb

Inblandning av läkemedel i foder eller via ”top dressing”

Veterinärmedicinska läkemedel kan administreras oralt genom foderblandningar innehållande godkända läkemedelspremixer eller som färdigberedda veterinärmedicinska läkemedel.

Foderblandningar som innehåller godkända läkemedelspremixer kan antingen produceras i foderindustrin eller i primärproduktion (av lantbrukaren) på godkänd foderanläggning. För foderblandningar som produceras på detta sätt gäller foderlagstiftningen. Mer detaljerad information om vad som gäller för primärproducenter finns under rubriken ”Specifika krav” på Jordbruksverkets hemsida, se länk nedan. Primärproducenten måste t.ex. säkerställa att läkemedlet blandas in homogent i fodret och föra loggbok över användningen.

Utfodring med kompletteringsfoder/helfoder innehållande läkemedel, som tillverkats på en godkänd foderfabrik, kräver inget godkännande vid användning i primärproduktionen.

Färdigberedda veterinärmedicinska läkemedel ”ready to use” omfattas inte av foderlagstiftningen och primärproducenten behöver därför inte var godkänd. Dessa läkemedel administreras på det sätt som anges i FASS, t.ex. via ”top dressing”, via dricksvatten eller genom att blanda i en hink med foder.

Veterinären och primärproducenten ansvarar gemensamt för att läkemedlet distribueras i enlighet med bestämmelserna och att anpassas till det djur eller den grupp av djur som ska behandlas.

Läs mer på Jordbruksverkets webb

Bild: Läkemedelspremixer kan inte ges via ”top dressing”.

Läkemedelspremixer kan inte ges via ”top dressing”.

Zinkoxid återkallas sommaren 2022

EU-kommissionen har beslutat att läkemedel innehållande zinkoxid avsedda att behandla livsmedelsproducerande djur ska förbjudas inom EU. Från den svenska marknaden försvinner zinkoxidläkemedel senast den 25 juni 2022.

Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Kalendarium
JUNI
1

Länsstyrelsen tar över polisens djuruppgifter

Den 1 juni 2018 tar Länsstyrelsen över polisens djuruppgifter. Dessa djuruppgifter innebär att verkställa Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. Det innebär att polisen, fram till den 1 juni 2018, är den myndighet som faktisk hämtar djuren. Det är ännu så länge även polisen som ansvarar för djuren under den tiden de är omhändertagna, samt säljer eller överlåter dem, efter att Länsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska ske med djuren.

Länsstyrelsen kommer att upphandla avtal med djurhem för omhändertagna djur. Det kommer att gälla alla slags djur. Upphandling kommer även att gälla transport av djur.

Vid medicinsk bedömning av omhändertagna djur kommer Länsstyrelsen även i framtiden att anlita fristående veterinärer, kliniker och djursjukhus.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här >

 

Kom också ihåg att anmäla misstänkt epizooti eller annan anmälningspliktig sjukdom till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten
veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+