Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - FEBRUARI 2018

 

Välkommen på årsmöte och Vänerting 19-20 mars

Nu kan du anmäla dig Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte den 20 mars i Lidköping.

Värd för dagen är Västra Götalandsregionen, som också kommer att berätta om deras arbete med vattenmiljöfrågor för Vänern och läkemedelsrester. Vänerns vikar kommer också stå i fokus denna dag. Lyssna till Lidköpings kommuns skötselprojekt för vikarna och varför vi behöver sköta Vänerns stränder och hur vi gör det på bästa sätt. Du får också följa med på ett studiebesök till en Vänervik intill!

Den 19 mars arrangerar Vänersamarbetet sitt årsmötet och konferens. På kvällen kommer Vänerstipendiet att delas ut i samarbete med Karlstads kommun. 

Mer information, program och anmälan till båda dagarna hittar du här!

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

På gång inom Samförvaltning fiske i Vänern

I början av året fick Vänerns vattenvårdsförbund positivt besked från Jordbruksverket om beviljat projektstöd till samförvaltning fiske i Vänern 2017-2020!

Samförvaltningen är ett projekt där syfte och mål är att utveckla samförvaltningen av fisket i Vänern, mellan dess olika intressenter, och att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av miljön och fisket.
Samförvaltningen kommer att arrangera styrgruppsmöten och storgruppsmöten och erbjuda kompetensutveckling i form av temadagar, föreläsningar och workshops samt sprida information kring miljö och fiske i Vänern.

Nu närmast väntar en temadag om fångstrapportering den 20 februari i Karlstad. Har du glömt att anmäla dig? Kontakta Jonas Andersson eller Linus Andersson, Länsstyrelsen, så snart som möjligt! Jonas.S.Andersson@lansstyrelsen.se eller Linus.Andersson@lansstyrelsen.se 

Mer information om Samförvaltning fiske i Vänern hittar du här!

Mysis relicta - Pungräka

Istidsdjur i Vänern

Ny rapport om miljöövervakningen av glacialrelikta kräftdjur i Sveriges stora sjöar.

Vänern och Vättern är de enda sjöarna i Sverige där samtliga 7 arter av glacialrelikta kräftdjur finns. Dessa har undersökts årligen sedan 2011 i det samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vänern. Undersökningarna genomförs även i Mälaren. 2017 års resultat för Vänern visade på goda tätheter av Pungräka, Mysis relicta.

I Rapporten kan du läsa om undersökningen i Vänern, Vättern och Mälaren som genomfördes 2017.

Ny rapport från SMHI

I en ny rapport från SMHI beskriver de Sveriges stora sjöar i dag och i ett framtida klimat.

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. SMHI:s rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna.

Här finns SMHIs rapport.

 

Foto: Ahlmark Lines

Nu inleds samråd om havsplan för Västerhavet

Den 15 februari publicerar Havs- och vattenmyndigheten förslagen till Sveriges första havsplaner. Kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer bjuds in att komma med synpunkter under samrådsperioden 15 februari-15 augusti. En av planerna gäller Västerhavet.

Göta älv löper som ett blått band som knyter ihop innanhavet med det öppna havet. Dagligen körs ett stort antal transporter på älven mellan Vänern och Västerhavet.
– Just sjöfarten gör den framtida havsplanen intressant även ur ett Vänerperspektiv, menar Ingela Isaksson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som samordnar det regionala arbetet med havsplanen för Västerhavet.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gett Länsstyrelsen i uppdrag att hålla i samrådet med länets kustkommuner, det vill säga kommunerna som gränsar till Västerhavet.
– Övriga kommuner i länet, till exempel kommunerna runt Vänern, är också välkomna att delta i samrådet och kommer att få en skriftlig inbjudan direkt från HaV. Det finns tydliga kopplingar mellan hav och land och därför hoppas vi att så många som möjligt bidrar med sina synpunkter, säger Ingela Isaksson.

Samrådsperioden sträcker sig från 15 februari till 15 augusti 2018. Synpunkter och förbättringsförslag lämnas skriftligt till HaV senast den 15 augusti. Efter samrådet följer en granskning och 2019 ska det slutliga förslaget till havsplan lämnas vidare till regeringen för beslut senast 2021. 

Mer information
Länsstyrelsens information om havsplanering i Västerhavet
HaV:s information om havsplanering
Prenumerera på HaV:s nyheter om havsplanering

Kalendarium
MARS
19

Vänernsamarbetes årsmöte och Vänertinget

Plats: Parketten Folkets Park, Lidköping

Program och anmälan

MARS
20

Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte

Plats: Parketten Folkets Park, Lidköping

Program och anmälan

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+