Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - februari 2018

Tobak och liknande produkter

#tobak #e-cigaretter #rökfri miljö

I slutet på januari offentliggjorde regeringen sitt förslag om en ny tobakslag genom lagrådsremissen Lag om tobak och liknande produkter. Som titeln anger täcker förslaget in fler produkter än tobak. Primärt handlar det om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som nu lyfts in i tobakslagen. Sedan tidigare har tobakslagen också innehållit bestämmelser om örtprodukter för rökning. Nytt blir även att man lägger till njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. På det sättet hoppas man att lagen ska vara hyfsat framtidssäkrad mot nya produkter som kan tänkas komma.

I övrigt innehåller lagrådsremissen förslag om tillståndsplikt för detaljhandel och partihandel med tobaksvaror, ytterligare rökfria områden (bl.a. tas undantaget för uteserveringar bort) och bestämmelser om spårbarhet och märkning.

Till stora delar liknar förslaget många av de bestämmelser som redan finns i alkohollagen avseende serveringstillstånd, dock saknas t.ex. möjligheter för kommunerna att remittera Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Enligt regeringens propositionsförteckning för våren 2018 ska en proposition avlämnas den 20 februari 2018 för slutbehandling innan sommaren. I och med propositionen vet vi hur det slutgiltiga förslaget blir.

Ta del av lagrådsremissen Lag om tobak och liknande produkter

Snuset i fara?

#tobak

I förslaget till den nya tobakslagen införs regleringar mot att exponera tobaksvaror. Det ska t.ex. bara vara tillåtet att exponera själva tobaksprodukten på ett försäljningställe. Eftersom försäljning på internet inte räknas som ett försäljningsställe blir det därför helt förbjudet att exponera tobaksvaror på internet. Dock ska marknadsföring av tobaksvaror som endast innebär tillhandahållande av tobaksvaror fortfarande vara möjligt på internet. Man ska också kunna visa neutrala varu- och prislistor. (Läs mer på s. 85-86 i förslaget.)

Förändringarna har fått e-handlaren snusbolaget.se att starta en kampanj för att "rädda snuset". Läs mer om "rädda snuset"-kampanjen här.

Bild från kampanjsidan.

Kritik mot lagförslaget

#tobak

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström m.fl. är kritiska till att regeringen inte lämnar ett förslag om exponeringsförbud av tobaksvaror i den nya lagrådsremissen. De menar att exponeringsförbudet är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska tobaksanvändningen hos unga.

Läs Cancerfondens debattartikel i Dagens Samhälle här.

EU-ministern vill expotera svenskt snus

#tobak

EU- och handelsminister Ann Linde hade gärna sett att Sverige fick sälja snus i andra EU-länder och att regeringen har försökt söka stöd i EU-kretsen för det med argumentet att snus är mindre farligt än cigaretter, enligt nyhetssajten europaportalen. Uttalandet gjordes i samband med att EU-domstolen skulle pröva exportförbudet av snus.

Läs mer på europaportalen här.

Alkoholreklam i social medier m.m.

#alkohol #serveringstillstånd

Utredaren har nu kommit med sitt slutbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor, SOU 2017:113. Utredningen föreslår bl.a. att kommersiella annonser för alkoholdrycker inte får användas i sociala medier, att sprit och alkoholdrycker bara ska få tillverkas inom skatteupplag, det ska inte krävas tillstånd vid folkölsförsäljning däremot att man lämnar in egenkontrollprogram till kommunen samt att servering kan ske på uteservering även vid cateringtillstånd.

Länsstyrelsen och Göteborgs och Ulricehamns kommuner finns med bland de myndigheter som remitterats utredningen.

Ta del av Alkoholreklam i sociala medier m.m. - SOU 2017:113 här.

Inget förbud

#alkohol

Vi har tidigare berättat om Vellinge kommun som försökt förbjuda tiggeri med bl.a. hänvisningen att det är ordningsstörande på samma sätt som alkoholkonsumtion på offentlig plats. Efter att Länsstyrelsen i Skåne upphävt kommunens beslut har nu förvaltningsrätten sagt sitt och man går på Länsstyrelsens linje, "det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat", enligt domstolen.

Läs mer om tiggeriförbudet på SVT Nyheter.

Propositions-förteckning

#alkohol #serveringstillstånd

Av regeringens propositionsförteckning för våren 2018 framgår att man har för avsikt att behandla distanshandel med alkoholdrycker i riksdagen innan sommaren. Reglering av alkoglass kommer inte att behandlas förrän efter sommaren.

Ta del av hela propositionsförteckningen här.

Till kl. 05.00?

#serveringstillstånd

Hur länge servering av alkohol ska få ske är en ständig diskussion. I Göteborg förs nu diskussioner om att återigen tillåta servering till kl. 05.00 på fredagar. Representaner för CERA är mycket kritiska till förändringen som de menar kommer att leda till mer våld med mer lidande som följd och ökade kostnader för samhället.

Läs debattartikeln om femtider här.

Läs mer CERA (Center for Education and Research on Addiction) här.

Fortsatt alkoholreklam i tv

#alkohol

I förra nyhetsbrevet berättade vi att Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv kontaktat EU-kommissionen för att om möjligt stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk tv från programföretag i Storbritannien.

Nu är frågan avgjord. EU-kommissionen anser inte att det är bevisat att bolagens etablering i Storbritannien har skett med avsikt att kringgå svensk alkohollagstiftning. EU-kommissionens svar är därför att det inte är förenligt med EU-rätten för svenska myndigheter att ingripa mot programföretagen.

Läs mer hos Konsumentverket här.

Beställ material

Länsstyrelsen tar med jämna mellanrum fram olika typer av material som du kan beställa. kolla i listan om det är något som du inte har eller behöver fylla på.

  • Förbudsskyltar rökning, tobak, e-cigaretter och "all rökning förbjuden".

  • Skyltar om åldersgräns - e-cigaretter
  • Att sälja e-cigaretter - när du vill veta mer

  • Att sälja e-cigaretter - snabbguide

  • Att servera alkoholdrycker - lagar och regler

  • Rökfria skolgårdar - finns det?

Hämta material

När Länsstyrelsen tar fram material finns det i princip alltid elektroniskt också. Då lägger vi upp det på webben så att du själv kan hämta det. Kolla om det är något som saknar.

Kalendarium
MARS
01

Utbildningsdag förvaltningslagen

Den 1 mars 2018 anordnar Länsstyrelsen en utbildningsdag i den nya förvaltningslagen. Vi tar in en extern föreläsare för att fördjupa våra kunskaper.

APRIL
13

Handläggarträff Alkohol i Göteborg

Den 13 april 2018 ses i Göteborg för en handläggarträff för de som arbetar med alkohol. Inbjudan kommer inom kort, men boka in datumet redan nu.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+