Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - april 2018

Lätt för minderåriga att köpa e-cigaretter på nätet

#e-cigaretter

Länsstyrelsen har under hösten 2017 undersökt hur många nätbutiker som säljer e-cigaretter på den svenska marknaden. Vi har också granskat rutinerna för ålderskontroll.

- Granskningen visar att det är enkelt för minderåriga att beställa e-cigaretter på nätet. Näthandlarna måste skaffa sig fungerande rutiner för personnummerkontroll och personligt utlämnande, enligt tillsynshandläggaren Miia Vuolama på Länsstyrelsen.

Läs mer om internethandeln med e-cigaretter och ta del av rapporten på Länsstyrelsens hemsida.

Tematräff om e-cigg

#e-cigaretter

Den 5 juni 2018 anordnar Länsstyrelsen en tematräff kring e-cigaretter. Träffen är en halvdag då vi bl.a. kommer att prata om e-cigaretters hälsoeffekter, Länsstyrelsens kartläggning av internetförsäljning och e-cigaretter i den förmodade nya tobakslagen.

Anmälan till tematräff om e-cigg gör du via Länsstyrelsens hemsida.

Träffen vänder sig till tillsynshandläggare och brotts- och drogförebyggande samordnare.

Försäljning av nikotin

#e-cigaretter

Länsstyrelsen har överlämnat en skrivelse avseende försäljningen av nikotin i Sverige till Socialdepartementet och Miljö- och energidepartememtet.

Med skrivelsen vill Länsstyrelsen uppmärksamma regeringen på vad vi uppfattar som glapp i lagstiftningskedjan. Bl.a. kan förslagen om punktskatt på nikotinvätska driva handlare till bara sälja den starkaste sorten av nikotinvätska. Vilket i sin tur kan påverka folkhälsan negativt.

Skrivelse försäljning av nikotin

Fimpomater och orange askkoppar

#rökfri miljö

I Göteborgs Stad försöker kommunen komma åt problemet med nedskräpande fimpar genom att sätta upp särskilda fimpomater.

Läs mer om fimpomater på svt.se.

Samtidigt har kommunen satt upp särskilt synliga askkoppar på stadens olika hållplatser. Hur kommunen tänkt hantera askkopparna om ett rökförbud på hållplatser införs i tobakslagen är oklart.

Läs mer om nudgingprojektet på goteborg.se.

Fortsatt snusförbud inom EU

#tobak

Sverige får som enda EU-land sälja snus inom EU, ett undantag som framgår av Sveriges anslutningsakt till EU. Det innebär bland annat att det finns ett utförselförbud i Sverige av snus till övriga EU-länder. Förbudet framgår av artikel 17 i tobaksproduktdirektivet samt enligt förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus.

Det är den svenska snustillverkaren som Swedish match som ifrågasatt snusförbudet i Storbritannien, ett förbud som baseras på tobaksproduktdirektivet. Swedish match menar att EU i och med det nya tobaksproduktdirektivet från 2014 inte tagit hänsyn till de nya vetenskapliga rön som finns kring snus. Enligt Swedish match är snusförbudet diskriminerande och bryter mot propotionalitetsprincipen.

Generaladvokaten har lämnat ett förhandsuttalande i vilket instansen menar att förbudet fortsatt ska gälla. Slutgiltig dom planeras till efter sommaren.

Pressmeddelande Generaladvokaten (eng.)

Snusförbud sverigesradio.se

Snusförbud svt.se

Information från Folkhälsomyndigheten

#e-cigaretter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram åldersdekaler vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som går att beställa via myndighetens hemsida. Dekalerna finns som folköl/tobak/e-cigaretter, tobak/e-cigaretter och bara e-cigaretter. Det går också att ladda ner dekalerna.

Sedan tidigare har även Länsstyrelsen tagit fram dekaler. Även dessa går att beställa.

Dekaler åldersgräns e-cigaretter FoHM

#alkohol #tobak #e-cigaretter #rökfri mijlö

I ett utskick ber Folkhälsomyndigheten länsstyrelserna att påminna kommunerna om deras skyldighet att sända sina beslut till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har noterat att det är en skillnad i antalet beslut som sänds in och de svar som lämnas i länsrapporten.

Enligt 9 kap. 7 § alkohollagen, 23 a § tobakslagen och 30 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska kommunen sända kopia på beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och berörd länsstyrelse.

#tobak #rökfri miljö

Den 12-13 juni 2018 i Stockholm anordnar Folkhälsomyndigheten en konferens för ett rökfritt Sverige 2025. Enligt myndigheten är programmet något alldeles extra. Föreläsningar och valbara seminarier och fokusspår där du har möjlighet att fördjupa dig i bland annat rökfria miljöer eller hur du ska arbeta med styrning och ledning.

Anmälan och program För ett rökfritt Sverige 2025

Tobaksprop.

#tobak #e-cigaretter #rökfri miljö

Regeringen har nu släppt den proposition om en ny tobakslag som överlämnades till lagrådet i början på året. Förslag om tillståndsplikt vid försäljning av tobaksvaror och fler rökfria områden kvarstår. Den nya lagen föreslås heta Lag om tobak och liknande produkter. "Liknande produkter" hänvisar till att lagen bl.a. skulle omfatta både e-cigaretter och örtprodukter för rökning, förutom tobak.

Prop. Lag om tobak och liknande produkter

Romantisering?

#tobak

Den populära streamingtjänsten Netflix anklagas för att romantisera rökning. Den amerikanska anti-rökningsorganisationen Truth initiative har undersökt de 14 populäraste tv-serierna för ungdomar 15-24 år på jakt efter så kallade ”tobaksincidenter” – alltså scener där någon röker eller där tobak finns med på ett eller annat sätt. Rapporten visar att Netflix-serierna i undersökningen sammanlagt har 319 ”tobaksincidenter”.

Romantiserad rökning svt.se

Valfrihet?

#tobak

Österrike är ett av de få europeiska länder där det fortfarande är tillåtet att röka på restauranger och caféer. Ett rökförbud som skulle trätt i kraft nu i maj har dragits tillbaka efter en omröstning i Österrikes riksdag. Ledaren för det högernationalistiska och främlingsfientliga partiet FPÖ, Heinz-Christian Strache, argumenterade att man ansåg att ett rökförbud skulle inkräkta på folks valfrihet, enligt Svt.

Österrike rökförbud svt.se

Länsstyrelsen har anmält blunt wraps

Den 20 april 2018 anmälde Länsstyrelsen försäljningen av s.k. blunt wraps och liknande pappersprodukter till Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen menar att blunt wraps och andra tobakspappersprodukter ska bedömas som papper för rulltobak och därmed får de inte innehålla nikotin eller tobak. Inte heller smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av rulltobakens doft, smak eller rökintensitet.

Tillsynsanmälan tobakspappersprodukter

Självreglering av innehåll i alkohol

#alkohol

Alkoholbranschen har lämnat förslag till EU-kommissionen om hur innehållsdeklaration på alkoholdrycker ska regleras. Förslaget går ut på en självreglering genom branschen utan någon lagstiftning.

Föreningen Äkta vara är dock kritisk.

– Förslaget är inte i närheten av att ge konsumenten tillräcklig information, vilket ju var väntat när man låter industrin själva få bestämma reglerna, enligt Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Innehållsdeklaration alkohol (eng.)

Sprit & Vinleverantörsföreningen

Sveriges bryggerier

Föreningen Äkta vara

Gårdsförsäljning

#alkohol

Regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Det tycker Socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget, i en reservation.

Gårdsförsäljning riksdagen.se

I en debattartikel menar Centerpartiet i Göteborg att Västra Götaland ska vara först i landet att prova gårdsförsäljning, vilket får kritik av IOGT-NTO, enligt Svt.

Gårdsförsäljning Centerpartiet svt.se

Vägledning

#alkohol

Länsstyrelsen har tagit fram ny vägledning avseende kommunala beslut när det gäller tillsynsplaner och riktlinjer avseende alkoholservering.

Rätten att besluta om tillsynsplan och riktlinjer enligt alkohollagen

Ny alkohollag

I Finland har en ny alkohollag trätt i kraft sen den 1 mars 2018. Bl.a. innebär den nya lagen att serveringstider blivit fria och restauranger kan bedriva detaljhandelsförsäljning med alkoholdrycker.

– Det här är det värsta beslutet som gjorts under min livstid. Skadorna kommer bombsäkert att öka och ekonomin kommer att försämras, enligt alkoholforskaren Peter Eriksson vid Helsingsfors universitet.

Finland alkohollag svt.se

Tonårsparlören

IQ har släppt en ny version av Tonårsparlören som nu går att beställa på deras hemsida.

Skriften ger svar på frågor om ungdomar och alkohol.

Tonårsparlören

Kalendarium
MAJ
31

Informationsdag om den nya tobakslagen

Den 31 maj 2018 anordnar Länsstyrelsen en informationsdag om den nya tobakslagen. Dagen är tänkt som en första introduktion till de nya försäljningsbestämmelserna. Om du inte redan anmält dig så kan du göra det, anmälan informationsdag tobak.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+