Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - MAJ 2018

Välkommen!

Life Vänern hälsar dig varmt välkommen till slutseminariet av projektet Life Vänern
5-6 september i Karlstad, Värmland.

Projektet har pågått under fem år och mycket har hänt sedan starten. Slutseminariet kommer att ta utgångspunkt i restaureringsåtgärder och diskussion kring skötsel av naturmiljöer och arter kring Vänern.

Mer information om projektet och slutseminariet hittar du på www.lifevanern.se

Anmälan
Senast 26 juni via denna länk, https://goo.gl/forms/7nnHgWLeCxARcrm72

Vattenkvaliteten i Vänervikar - ny rapport

Sommaren 2017 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast vattenvårdsförbundet gjorde en sammanställning av läget i vikarna var 2013.

Resultaten från undersökningarna av vattenkemi och växtplankton visar att 7 av 22 av Vänerns vikar bedömdes som God status. Sedan den förra sammanställningen så är det nio vikar som har fått bättre status med avseende på parametrarna vattenkemi och växtplankton. Av dessa har sex vikar gått från måttlig till god status och tre vikar från otillfredsställande till måttlig status.

Här kan du läsa rapporten.

Fler buskar på Vänerns stränder

Den långsiktiga trenden visar på att utbredningen av buskar ökar på Vänerns stränder. Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och från år 2010 inventerar vattenvårdsförbundet ett antal områden årligen, totalt 13 områden med sammanlagt 35 stråk.

Det har inte skett några större förändringar från inventeringen 2016. Delvis blottad sand tenderar att öka, delvis på bekostnad av helt blottad sand. Ris minskar i utbredning medan buskar fortsätter att öka i utbredning på stränderna. 2017 års inventering visar också en tendens till minskning av småträd jämfört med 2016. Detta i motstridighet till fjolårets förväntningar på ökade utbredning på grund av det i låga vattenståndet. Däremot är det i likhet med perioden 2013 till 2014 då det också skedde en minskning.

Här kan du läsa rapporten.

 

Informerar:

  • Den 20 feb var det temadag om fångstrapportering i Karlstad. Här kan du ta del av minnesanteckningar och presentationer från dagen!
  • Lördagen den 1 sep under Vänerveckan, kommer samförvaltnig fiske att arrangera den andra temadagen ute på Kalvholmen i Karlstad och på Spiken i Lidköping. Vänerns yrkesfiskare och trollingfiskarna/sportfiskarna visar hur deras respektive fisken fungerar med bland annat olika redskap och utrustning. Håll utkik på vår webb, mer information kommer!
Kalendarium
SEP
1

Temadag Samförvaltning fiske i Lidköping och Karlstad

Boka dagen redan nu! Mer information kommer längre fram på webben.

NOV
12

VÄNERDAGEN i Åmål

Boka dagen redan nu! Program och inbjudan kommer efter sommaren.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+