Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - juli 2018

Sommaren har kommit

Möjligtvis är rubriken något missvisande. Temperaturmässigt har sommaren varit här i över två månader. Men lite mer traditionsmässigt får en säga att det är nu sommarkänslan börjar sätta sig. Sommar i P1, Allsång på Skansen och vad en än tycker om Almedalsveckan så är det säkra sommartecken. Som ett brev på posten är också olika alkoholvarumärken ute i sommarsverige och marknadsför sina drycker. Bl.a. Aperol och Absolut Mixt genomför marknadsföringsåtgärder. Hittar du marknadsföring som bryter mot lagen så kan du även göra en anmälan till Konsumentverket.

Från den 1 juli 2018 började också ett antal nya lagbestämmelser att gälla. Länsstyrelsen skickade nyligen ut en påminnelse om förändringarna i kommunallagen. Västra Götaland är ett stort län (sett till antal kommuner det största) och majoriteten av kommunerna har ingått kommunsamarbeten och påverkas därmed av förändringarna. Du kan läsa om ett antal lagförändringar nedan.

Under veckorna 30, 31 och 32 har funktionen för alkohol, tobak och e-cigaretter ingen bemanning. Självklart kan du höra av dig till Länsstyrelsen ändå, men för mer komplexa frågeställningar kan det hända att svaret dröjer något till dess att vi är tillbaka.

Med dessa inledande rader vill vi på Länsstyrelsen önska alla personer, organisationer, myndigheter med flera som vi haft nöjet att samarbeta med under första halvan av 2018 en riktigt bra sommar. Vi ses till hösten med nya tag.

Nya bestämmelser att lägga på minnet

Ny förvaltningslag

#offentlig förvaltning

Från och med den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. I allt väsentligt gäller gårdagens regler, men med vissa skärpningar och förtydliganden eller som propositionen skvallrar om, en modern och rättssäker förvaltning. Som anställd i det offentliga är förvaltningslagen förmodligen den reglering som det är viktigast att hålla reda på utöver eventuell speciallagstiftning.

Läs förvaltningslagen i sin helhet här.

Läs propositionen till förvaltningslagen här.

Förenklat samarbete

#offentlig förvaltning

I vad som nästan kan beskrivas som en systerlagstiftning till förvaltningslagen sker också förändringar i kommunallagen som träder i kraft från den 1 juli 2018.

Från att vissa former av kommunsamarbeten varit reglerade i speciallagstiftning, t.ex. i alkohollagen, införs nu en generell avtalsrätt i kommunallagen. För kommuner som redan ingått samarbeten innebär det ingen stor förändring förutom att det nu blir möjligt att delegera beslutsfattande till anställda i en annan kommun.

Läs kommunallagen i sin helhet här.

Läs propositionen till förändringarna i kommunallagen här.

Punktskatt på e-vätska

#e-cigaretter

Punktskatt finns sedan tidigare på t.ex. både alkohol och tobak och nu alltså även e-vätska, sedan den 1 juli 2018. Skatten gäller även för andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Den gäller däremot inte läkemedel. Inte heller gäller den nikotinprodukter som klassificerats som faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3.

För e-vätska blir skattesatsen 2000 kr /liter. För andra nikotinhaltiga produkter 200 kr /kg.

Läs lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter i sin helhet här.

Läs propositionen om punktskatt på e-vätska här.

Alkoglass

#alkohol #servering

Alkoglass och andra liknande produkter som ur konsumtionssynpunkt är att likställa med alkoholdrycker ska också regleras på samma sätt som alkoholdrycker, enligt en ny lagrådsremiss. Om inte Systembolaget ska frångå sin tidigare policy att inte sälja kylda drycker är dock frågan vad som kommer att skilja glassen från övrigt sortiment när den säljs rumstempererad.

Läs lagrådsremissen Reglering av alkohoglass m.fl. produkter här.

Stugviner

#alkohol #marknadsföring

Bag-in-boxviner får inte säljas i vilka förpackningar som helst, t.ex. utformade som faluröda stugor eller olika handväskor. Det har Patent- och marknadsdomstolen nu sagt i en dom. Enligt domstolen är den typen av marknadsföring inte förenlig med måttfullhetskravet i alkohollagen. Ett vite om en halv miljon kronor hotar om försäljningen inte upphör. Det är Konsumentverket som drivit ärendet avseende vinförpackningarna.

Stugviner www.svt.se.

Stugviner www.konsumentverket.se.

Lägre konsumtion

#alkohol

Resultatet från Skolelevers drogvanor 2018 visar att pojkar i gymnasiet dricker alllt mindre. Alkoholkonsumtionen bland landets gymnasieelever har sjunkit de senaste åren och är i år den lägsta sedan CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) mätningar började år 2004. Både totalkonsumtion och andelen som konsumerar mycket vid ett och samma tillfälle har gått ner. En fullständig rapport publiceras i december 2018.

Press CAN Skolelevers drogvanor 2018.

 

Svenskar dricker mer p.g.a. bag-in-box

#alkohol

Enligt en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) dricker svenskar tre glas vin mer i månad på grund av bag-in-boxens införande, rapporterar Svt.

www.svt.se

Konferensmaterial

#tobak

Den 12 och 13 juni 2018 anordnade Folkhälsomyndigheten konferensen För ett rökfritt Sverige 2015. Konferensen syftade till att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet.

Närmare 300 personer deltog och lyssnade. Konferensen belyste både nationella och internationella erfarenheter samt utmaningar i det pågående arbetet.

Nu kan du ta del av konferensdokumentationen från tobakskonferensen här.

 

Klickcigaretter från Camel

#tobak

Under våren började JTI, Japan tobacco international, att sälja de s.k. klickcigaretterna igen genom cigarettmärket Camel. Myndigheter har bedömt att den här typen av cigaretter inte längre får säljas i och med EUs tobaksproduktsdirektiv. Efter en dom från förvaltningsrätten anser dock JTI att det är fritt fram igen under en övergångsperiod t.o.m. den 20 maj 2020.

Länsstyrelsen som fortsatt anser att försäljningen är otillåten har gjort en anmälan till Folkhälsomyndigheten som i sin tur har öppnat ett tillsynsärende.

Ta del av Länsstyrelsens anmälan avseende klickcigaretter här.

Press - FoHM agerar mot cigaretter med smak.

 

Klicka på inbjudan för anmälan.

Informationsdag om rökfria miljöer

#rökfri miljö

Länsstyrelsen arrangerar en halvdag om rökfria miljöer. Vi kommer att ha en genomgång av en kartläggning av länets skolgårdar som visar om de är rökfria eller inte och titta på metoder för att uppnå rökfria skolgårdar.

Under dagen kommer vi även att gå igenom de förändringar som en eventuell ny tobakslag innebär. Vi kommer att diskutera vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att vara väl förberedda när lagen väl träder i kraft.

Informationsdagen vänder sig till chefer och handläggare som arbetar med tillsyn och förebyggande arbete avseende rökfria miljöer och skolgårdar i Västra Götalands län.

Danstillstånd

#alkohol #servering

Regeringen har nyligen offentliggjort en skrivelse i departementsserien, Ds 2018:20, Tillstånd för offentlig danstillställning. I skrivelsen föreslår utredaren att tillståndskravet bör nyanseras, däremot inte avskaffas. Utredaren anser att tillståndskravet fyller en viktig funktion när det gäller nattklubbar och liknande verksamheter, men att när det gäller sedvanlig pub- och restaurangverksamhet kan kravet tas bort.

Nytt brev

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen har publicerat ett nytt nyhetsbrev. Brevet vänder sig till dig som vill hålla dig informerad om arbetet med social hållbarhet i länet. Brevet kommer att innehålla information om konferenser, utlysningar av medel och rapporter m.m. samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor. Det kommer att skickas ut kvartalsvis.

Ta del av nyhetsbrevet Social hållbarhet här.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Social hållbarhet klicka här.

Dödligt

#e-cigaretter

Elektroniska cigaretters eventuella skadeeffekter är omdiskuterat, framför allt branschens företrädare framställer dem som i de närmaste ofarliga. Forskningen pekar dock åt ett annat håll (se nedan).

Själva apparaturen har däremot inte varit föremål för stor debatt. Nu har dock en man i USA dött av sina skador från en exploderande e-cigarett. Delar av e-cigaretten trängde in i mannens hjärna.

Exploderande e-cigarett www.svt.se.

Ny tobakslag skjuts upp

#tobak

Behandlingen av proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det betyder att förslaget till en ny tobakslag inte kommer att tas upp förrän efter riksdagsvalet den 9 september i år. Därmed får också utgången i ärendet anses mer oviss med tanke på att vi inte vet hur riksdagens sammansättning kommer att se ut efter valet.

Läs mer om ärendets gång och utskottets betänkande avseende en ny tobakslag här.

Kunskap om e-cigaretter

#e-cigaretter

Länsstyrelsen har i samarbete med Göteborgs universitet gett ut en kunskapssammanställning om användning, attityder och patentiella hälsoeffekter avseende elektrniska cigaretter.

Rapporten ger en övergripande sammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat direkta hälsoeffekter av e-cigaretter. Det är inte bara nikotininnehållande e-vätskor som kan vara skadliga för hälsan utan det är även de komplexa söta smaksättningarna av e-vätskor som kan utgöra en hälsorisk, bland annat cellskador i lungor och munhåla.

Läs hela rapporten om e-cigaretter här.

Länsstyrelsens tillsyn

#servering #folköl #tobak #rökfri miljö

Länsstyrelsen har sammanställt den tillsyn som genomförts av kommunernas verksamheter under perioden fr.o.m. 2015 t.o.m. 2017. Totalt har Länsstyrelsen granskat 84 nämnder i 49 kommuner.

I rapporten konstateras bl.a. att Länsstyrelsen har påtalat någon form av brist mot alla kommuner i Västra Götaland avseende något av uppdragen. En nämnd har meddelats allvarlig kritik efter konstaterade brister vid verksamhetstillsyn.

Klicka här för att ta del av Länsstyrelsens uppföljning av tillsynen 2015-2017.

 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+