Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - okt 2018

Höstens arbete

Hösten 2018 är lite speciell eftersom den rivstartade med val till de svenska församlingarna. Det val som röner mest uppmärksamhet är riksdagsvalet vilket kanske inte är så konstigt, men för handläggare ute i kommunerna blir kommunalvalen minst lika viktiga. Kommer en ny fullmäktigesammansättning att ändra inriktningen på arbetet med alkohol och tobak i kommunen, till exempel?

För delar inom Länsstyrelsen var det bråda dagar både före och efter valet och i alla fall en av oss inom tillsynsuppdraget fick hoppa in och hjälpa till med arbetet under valnatten.

Annars kan vi nog räkna med en intensiv höst, som sig bör. Nuvarande regering har tagit fram en lagrådsremiss avseende ändringar i alkohollagen och vi väntar fortfarande på vad som ska hända med förslaget om en ny tobakslag. Röstar riksdagen igenom lagförslaget kommer vi alla få tänka igenom höstens verksamhetsupplägg. Med den här lilla påminnelsen vill vi från Länsstyrelsen be dig att åtminstone mentalt förbereda dig på att vi kan få en ny tobakslag under hösten. Hellre det än att bli tagen på sängen.

Under tiden som vi väntar på nya tobaksbestämmelser kan ni ta del av tobaksrelaterade nyheter nedan. Plus lite annat så klart.

Rulltobaksflagor

Försäljningen av vad Länsstyrelsen väljer att kalla rulltobaksflagor har pågått under antal år. Tobaken som säljs obeskattad under förevändningen att det är råtobak eller råtobaksspill har gäckat myndigheterna. Tyvärr så har osäkerheten kring skattefrågan gjort att även annan tobakstillsyn blivit lidande. Med förhoppningen om att få lite rätsida på den här frågan har Länsstyrelsen tagit fram en vägledning avseende märkningen av förpackningar till rulltobaksflagor.

Vägledning märkning tobaksflagor

Partierna och tobaken

Frågan om tobakens vara eller icke vara är inte traditionellt en valvinnare. Förmodligen är inte människor tillräckligt intresserade för att partierna ska ägna den någon större uppmärksamhet.

För den som ändå är intresserad så har den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta tagit fram en rapport om hur riksdagens partier samt Feministiskt initiativ ställer sig till olika regleringar på tobaksområdet.

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

Rökfria skolgårdar

Alla skolgårdar ska vara helt rökfria. Förbudet mot rökning gäller sedan 1994 dygnet runt, sju dagar i veckan. Länsstyrelsen i Västra Götaland har låtit göra en kartläggning av skolgårdar i alla länets 49 kommuner. Totalt omfattar kartläggningen 120 skolor i länet; 68 högstadieskolor och 52 gymnasieskolor. Resultatet visar att rökning förekom på 15 procent av högstadieskolorna och 62 procent av gymnasieskolorna, under tiden för besöken. Fimpar påträffades i någon form på 98 procent av gymnasieskolorna (alla utom en) och 85 procent av högstadieskolorna.

Rapport Rökfria skolgårdar - ett steg närmare ett Rökfritt Sverige 2025

Rapporten har fått ganska stort massmedialt genomslag, se bl.a. Svt om rökfria skolgårdar. Där kan du också se hur det gick till på 70-talet.

Kunskap om e-cigg

Länsstyrelsen har låtit ta fram en rapport som gör en övergripande sammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat direkta hälsoeffekter av e-cigaretter. Det är inte bara nikotininnehållande e-vätskor som kan vara skadliga för hälsan utan det är även de komplexa söta smaksättningarna av e-vätskor som kan utgöra en hälsorisk, bland annat cellskador i lungor och munhåla. Det finns även flera undersökningar som indikerar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Rapport Elektroniska cigaretter - en kunskapssammanställning

Se en intervju med Louise Adermark, forskaren bakom rapporten.

Säkerhets-märkning

Fr.o.m. den 20 maj 2019 är det meningen att paket till cigaretter och rulltobak ska vara märkta med en säkerhetsmärkning. För övriga tobaksvaror fr.o.m. 20 maj 2024. Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur säkerhetsmärkningen ska se ut.

Läs mer om FoHMs förslag till säkerhetsmärkning.

Snusning och hjärtsvikt

En ny avhandling visar att det finns ett samband mellan snusning och ökad risk för hjärtsvikt samt risk för ökad dödlighet för snusare efter en hjärtinfarkt.

"Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt" - Läkartidningen

Neutrala paket

Australien införde som första land i världen 2012 en lag om standardiserade, reklamfria cigarettförpackningar (det som kallas plain packaging på engelska). Nyligen avslog WTO (Världshandelsorganisationen) de klagomål på lagen som inkommit från andra länder.

Läs mer om fallet i Australien hos Tobaksfakta.

Foto: Martin Fransson

Direktförsäljning av alkohol från producenter

Eller gårdsförsäljning som förespråkarna av åtgärden väljer att kalla det. Ordvalet är förrädiskt då det kanske inte fullt ut beskriver de eventuella konsekvenser som ett införande av försäljning från producenter skulle innebära. Vi som arbetar med serveringstillstånd vet t.ex. hur det gick med bestämmelsen om provsmakning av "alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården". Ett microbryggeri i Stockholms innerstad som tillsätter sin egen jäst. Hur en än ställer sig så råder ingen tvekan om att frågan engagerar. Och regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att utreda frågan ännu en gång. Accentpodden gör i ett av sina avsnitt en grundlig genomgång för rättsläget.

Avsnitt 24 - Gårdsförsäljningen

Nedan följer ett axplock av inläggen i frågan:

"Frida Wallnor: Rätt att tillåta gårdsförsäljning av alkohol" - Di

"Gårdsförsäljning av öl och vin blir möjligt" - Smålandsposten

"Gårdsförsäljning leder till fler alkoholskador" - ETC

"Utveckla gårdstillverkares möjligheter till försäljning" - Dagens Samhälle

"Mikael Mölstad: Ny regering kan skörda framgångar i vinbranschen" - SvD

"Gårdsförsäljning av vin och öl – så tycker partierna" - Expressen kvällsposten

"Gårdsförsäljning av vin" - samlade artiklar Sydsvenskan (kan ligga bakom betalvägg)

"Gårdsförsäljning – till vilket pris?" - Systembolaget

 

Sommarfylla

Under sommaren har nästan varannan person i åldern 35-54 druckit alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare, visar en undersökning gjord av Sifo.
– Många lägger till sig med vanor som är svåra att hantera efter semestern, sen kan man ju fråga sig varför man känner att man behöver dricka mer under semestern just, säger Karin Hagman, vd vid IQ.

"Kraftig ökning av drickande under sommaren" - Svt

Ingen alkohol

 Att inte dricka någon alkohol överhuvudtaget är det bästa för hälsan. Alkohol kan ha en liten skyddseffekt på hjärtsjukdomar, men skadorna överstiger vida de positiva effekterna. Det visar en kunskapssammanställning från bl.a. University of Washington i USA.

"Ingen alkohol alls bäst för hälsan" - Aftonbladet

FS för e-cigg

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en föreskrift avseende elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Föreskriften innehåller bl.a. bestämmelser om språkkrav för informationsblad och innehållsdeklaration.

FoHM - regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Grupptryck & psykisk ohälsa leder till rökning

För tredje året i rad har Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, genomfört en undersökning om ungdomars attityder till tobak. Precis som i föregående års undersökningar anger nio av tio 14-18-åringar kompisars påverkan som främsta anledning till att en börjar röka. Näst efter grupptrycket var psykisk ohälsa den enskilt största anledningen till att en börjar röka. Särskilt bland flickor i åldersgruppen 14-18 år.

Undersökningen visar också att bara fyra av tio 14-18-åringar hade fått ingående information om tobak i skolan. Det är en minskning med nio procentenheter sedan 2017 års mätning. Detta i kombination med att rökningen är utbredd på skolgårdarna, gör skolan till en riskmiljö.

Rapport Stöder brister - rapport om ungas attityder till rökning

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+