Webbversion | Skicka vidare

Inför Naturvårdskonferensen 19-21 september 2018

Grön utveckling: Vad gör vi för pengarna? 

Inför 2018 beviljades Miljösamverkan Sverige 1,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att utveckla den gröna tillsynen. Vad kan vi se för resultat hittills? Vad väntar framöver? I detta nyhetsbrev får du en kort presentation av pågående projekt inom grön tillsyn.

Under Naturvårdskonferensen kommer Lena Strömvall, projektledare, och Carina Lif, verksamhetsledare, att hålla i en workshop om strategisk naturvårdstillsyn.

Läs projektplanen här

 

Pågående projekt

Strategisk naturvårdstillsyn

Vi arbetar med att bygga upp en nationellt mer likvärdig naturvårdstillsyn, som också är väl prioriterad utifrån de faktiska regionala tillsynsbehoven. Projektet ska ta fram underlag och hjälp på vägen för länsstyrelserna att utveckla det egna tillsynsarbetet. Vi arbetar i nära samverkan med Naturvårdsverket.

Projektplan

 

Stärkt grön tillsyn II

Vi genomför en nationell tillsynskampanj inom strandskydd just nu. Tio länsstyrelser medverkar med sammantaget mellan 100 och 200 tillsynsinsatser på olika håll i landet. Kampanjen har fått stort genomslag i media och och gett oss en möjlighet att informera allmänheten om strandskydd.

Se TV 4:s inslag om kampanjen här.

Projektplan

 

Tillsynsvägledning inom naturvård

Projektet ska stötta länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom naturvårdstillsyn. Det gör vi genom att inspirera, ta fram olika underlag och presentera goda exempel. Dessutom bygger vi en utvecklad samarbetsyta.

Projektplan

Terrängkörning barmark

Vi har byggt ett handläggarstöd för terrängkörning barmark, uppdaterat handläggarnätverket och fått igång en samarbetsyta för terrängkörning. Vi har även samverkat med Naturvårdsverket i deras informationskampanj. Projektet är avslutat sedan i juni 2018.

Handläggarstöd

Samarbetsytor för naturvården

På Förvaltningsobjekt Naturs samarbetsyta finns en samlad ingång för all samverkan som rör naturvårdsområdet. Miljösamverkan Sverige identifierar, bygger och lanserar de samarbetsytor som behövs inom naturvårdens handläggarnätverk.

Projektplan

 

Biotopskydd - var går gränsen  för skada?

Vi tar fram ett handläggarstöd för en likartad och rättssäker hantering av biotopskyddsärenden. Målet är att länsstyrelserna inte ska hantera "onödiga ärenden" som medför minimal skada på naturen. Då frigör vi tid som kan nyttjas till annan tillsyn som ger större miljö- och naturvårdsnytta.

Projektplan

Enklare samråd enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken

Projektet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och minska ärendemängden när det gäller ingrepp i naturmiljön som medför en ringa förändring eller skada. Projektet ska genomföras i samverkan med Förvaltningsobjekt Natur och den nya E-tjänst som tas fram. Arbetet startar i september 2018.

 

Strandskyddswebbar

Under 2017-2018 förvaltar Miljösamverkan Sverige Strandskyddsdelegationen.se och Strandskyddsdomar.se. Vi uppdaterar regelbundet med nya prejudicerande domar. I september har vi lämnat över ansvaret för webbsidorna till Förvaltningsobjekt Natur.

Projektplan

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+