Nyhetsbrev oktober 2018

Öppna i din webbläsare

Årlig träff med Klimat 2030 den 4 december

Frukostseminarium med Nina Ekelund och Johan Ehrenberg

Vårt årliga evenemang inom Klimat 2030 blir i år ett frukostseminarium den 4 december kl. 9.00-10.10. Medverkar gör bland annat Nina Ekelund från Hagainitiativet och Johan Ehrenberg från ETC. Samordnare för de olika satsningarna inom Klimat 2030 kommer finnas på plats och berätta om arbetet inom kraftsamlingen.

Läs mer här

Framtid Västra Götaland

Efter frukostseminariet följer heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – Innovation för omställning och konkurrenskraft” som delvis kommer att fokusera på klimat kopplat till nya lösningar och innovation.

Program för Framtid Västra Götaland

Anmälan

Anmälan Klimat 2030s frukostseminarium och/eller Framtid Västra Götaland här

 

Ny guide om design för hållbar livsstil

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? Inom Klimat 2030 har vi nu tagit fram en guide för att underlätta för arkitekter, samhällsutvecklare, företag m.fl. att hitta nya klimatsmarta angreppssätt, gärna i samverkan med offentliga aktörer. Designguiden har tagits fram i samarbete med Borås Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och är en del av Klimat 2030-satsningen Design för en hållbar livsstil. Ny samordnare för satsningen är Johanna Lindblad, Borås Science Park.

Läs mer här

 

NYA UNDERTECKNARE SEDAN SIST:

ABC-Konsulterna, ADayservice AB, Agroväst, Flakebergs Vind AB, Food For Progress, House of Hemp, Johanneberg Science Park, Josefsson Sustainable Chemistry AB, Molekylverkstan, Paulig Foods, Science Park Borås.

Omvärldsnyheter

 

Klimatsmart mat i butik och på myndighet

Minskat matsvinn och klimatsmarta tips är på tapeten både för matbutiker och myndigheter. Deltagare från olika butiker har träffats på på aktörsforum med inspiration och idéer på aktiviteter att göra i butik. Länsstyrelsen i Västra Götaland har antagit nya riktlinjer för möten och klimatsmart mat.

Läs mer om Länsstyrelsens satsning här

 

Sofies alger ska göra världen bättre

Det började med en kärlek till alger. Nu räknas Sofie Allert, vd för västsvenska Swedish Algae Factory, som en av Europas mest lovande innovatörer. Sofie Allert är en del av Klimatråd Västra Götaland inom Klimat 2030.

Läs mer här

Har enkäten inte nått rätt person inom din organisation eller har du andra frågor om enkäten?
 

Paneldebatt om fossilfria byggnader

Johanneberg Science Park var värdar till ett fullsatt frukostseminarium om konkreta initiativ för att få fram fossilfria byggmaterial och annat som ofta saknas på marknaden idag.

Läs mer här

 

Välkommen på slutkonferens med E-West

Den 22 november bjuder vi in för att summera projektet, och diskutera vilka utmaningar som kvarstår för omställningen till elektrifierade transporter. Under dagen kommer vi fokusera på kommuners roll för utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon.

Mer information och anmälan hittar du här

 

Webbutbildning om klimatsmart mat

Västra Götalandsregionen har tagit fram en ny webbutbildning om klimatsmart mat. Främsta målgrupp är måltidspersonal i offentliga verksamheter men alla kan lära sig något här! Bland annat finns quiz om vilka livsmedel som har störst klimatpåverkan.

Gratis, klicka dig fram till utbildningen här

 

Skjutsgruppen utsedd till årets miljöinnovatör 2018 av Trafikverket

Vid galan Talent Excellence Award i början av oktober delade Trafikverket ut priset ”Årets miljöinnovatör” till Mattias Jägerskog, ordförande för samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Han vill inspirera andra till att hjälpa människor att komma närmare varandra och bygga tillit.

Läs mer här

Foto: Kristofer Hedlund

 

Enkätsvar senast 16 november

Just nu pågår en enkät riktad till alla som undertecknat kraftsamlingen Klimat 2030. Är du en av dem som fått enkäten? Glöm inte att svara senast den 16 november. Enkäten har skickats till våra listade kontaktpersoner för respektive undertecknare.

Har du frågor om enkäten?

Mejla oss på klimat2030@vgregion.se

   

Här finns information om hur du gör

 

  

klimat2030.se

Klimat2030 är en kraftsamling i Västra Götaland.
Vi ställer om och skapar en hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.


Västra Götalandsregionen
 
 
Starta egen prenumeration