Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - NOV 2018

Lag om tobak och liknande produkter - LTLP

För oss som arbetar med tobaksfrågor så har 2018 varit en prövning i tålamod. Vi har väntat på olika besked om när en ny tobakslag kan tänkas vara på plats. Så för en dryg vecka sedan anmälde socialutskottet tid för debatt och beslut i kammaren, den 5 december 2018. Den 30 november 2018 kan vi förvänta oss att kunna ta del av utskottets betänkande.

Exakt vilka delar av förra regeringens förslag (prop. 2017/18:156) som kommer att röstas igenom i kammaren är ännu för tidigt att säga. Utifrån de motioner som lämnats in så är det framförallt utökningen av rökfria miljöer och skarpare reglering av snus som flera ledamöter vänder sig emot. Det finns också de som vill ha varken tillståndsplikt, hårdare marknadsföringsbestämmelser eller förbud mot självbetjäning. Samtidigt finns det flera som vill införa exponeringsförbud.  Dessa motioner lämnades dock under den föregående riksdagen och sedan dess har sammansättningen på riksdagens ledamöter samt partiernas representation förändrats.

För kommunerna gäller det nu att vara förberedda. Förslaget är än så länge att lagen i allt väsentligt ska träda i kraft den 1 januari 2019 (för spårbarhet och märkning gäller senare ikraftträdande). Det kan upplevas som tvära kast, men vän av ordning gör klokt i att komma ihåg införandet av nuvarande alkohollag. Efter en långdragen process, som i mångt och mycket påminner förevarande situation, röstades lagen igenom av riksdagen i mitten på december 2010 för att träda ikraft den 1 januari 2011. För tillståndsplikten är en övergångsperiod om tre månader föreslagen, men inte för t.ex. förbudet mot självbetjäning av tobaksprodukter. Inte heller för de nya rökfria miljöer som föreslås är det några övergångsregler föreslagna.

Tobaksdagar 13-14 dec

Länsstyrelsen kommer att göra sitt yttersta för att underlätta för kommunerna i genomförandet av den nya lagen. Vi börjar med två informationsdagar i Alingsås den 13-14 december 2018 för kommunala handläggare i Västra Götaland som arbetar med detaljhandel av tobaksvaror. Vi kommer att få besök av bl.a. Tullverket, Skatteverket och eventuellt fler myndigheter. Anmälan kan du göra fram till torsdagen den 29 november 2018, se inbjudan till tobaksdagar.

Om du har några frågor angående dagarna så kan du höra av dig till funktionen för alkohol- och tobakstillsyn. Kontaktuppgifter finns i inbjudan.

Lagstiftningsprocessen

På riksdagens webbplats kan du följa med i lagstiftningsprocessen. Redan idag kan du läsa att trycklov är satt till den 30 november 2018 och att beslutet i riksdagen ska fattas den 5 december. Här kommer du kunna ta del av utskottets betänkande och vill du läsa de inlämnade motionerna så finns de här.

"Var är ärendet nu?" Ny lag om tobak och liknande produkter

Förarbetena

Förslaget till ny tobakslag har föregåtts av förarbeten. Passa på att uppdatera dig innan lagen eventuellt träder i kraft.

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, SOU 2016:14

Ny lag om tobak och liknande produkter Prop 2017/18:156

 

 

Se en sammanfattande film om tobakskonferensen som Folkhälsomyndigheten anordnade tidigare i år (klicka i bilden).

Elever struntar i rökförbudet

 Elever struntar i rökförbudet

(klicka i bilden).

Kammarrätten underkänner rökförbud på skolgård

"Miljönämnden har inte haft laglig grund för sitt föreläggande i nu aktuella delar."

Ta del av domen ovan.

Mestadels fel

Det är vad som gäller för påståendet att alkohol skulle vara nyttigt. Åtminstone enligt en sammanställning som Svt har gjort. Påståendena om alkoholens positiva effekter är kraftigt överdrivna.

Ingen alkohol bäst - www.svt.se

Gemensam tillsyn

Under året som gått har Länsstyrelsen deltagit vid flertalet tillsynsinsatser med kommunerna. Bl.a. så har vi granskat vattenpipscaféer och och genomfört tobakstillsyn med Polismyndigheten och kommunen. Och självklart har vi gjort en rad besök på restauranger med serveringstillstånd. För Länsstyrelsen är arbetet viktigt som en del i vår omvärldsbevakning och vi deltar då som sakkunniga. Vill du att vi ska följa med dig på tillsyn? Kontakta någon av oss som arbetar med alkohol- och tobakstillsyn, miia.vuolama@lansstyrelsen.se eller jakob.kilner@lansstyrelsen.se.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+