Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - DECEMBER 2018

På gång under 2019!

 • Resultat från sedimentkemiundersökningen i Vänern
  Undesökningen av sedimentkemi i Vänern genomfördes i höstas och resultaten kommer nästa år. Nytt för årets undersökning är att vi genomför utökade analyser av mikroplaster och EU:s prioriterade ämnen samt särskilt förorenade ämnen enligt HMVFS 2015:4. 
 • Fortsatt övervakning av gäddor i Vänern
  Vattenvårdsförbundet har sökt och fått beviljat medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till en fortsättning av inventering av gäddyngel i Vänerns grunda vikar nästa år. Under våren 2018 inventerades två vikar i Vänern och till våren 2019 planeras att återkomma till dessa två samt ytterligare två vikar, som har inventerats tidigare. Vi behöver längre tidsserier för att följa upp rekryteringen Vänerns gäddor. På Vänerns webb finns rapporten från årets inventering.
 • Informationskampanj främmande arter och inventering av vandrarmusslan
  Under nästa år fortsätter informationskampanjen för att hindra att främmande invasiva arter når Vänern. Vattenvårdsförbunden för Vänern och Vättern kommer också att genomföra provtagningar av larver från vandrarmusslan i Göta kanal, eftersom musslor skulle kunna spridas med kanalen. Här kan du läsa informationsbladet som vi tog fram om vandrarmusslan tidigare i år.
 • Undersökning av läkemedelsrester i Vänern, Vättern och Mälaren?
  Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren hoppas kunna genomföra ett gemensamt projekt gällande undersökningar av läkemedelsrester i sjöarna nästa år. Vi har sökt bidrag för detta. Undersökningen kommer att bli en tillståndsbeskrivning i våra stora sjöar av relevanta läkemedelssubstanser vid utsjöstationerna. Kommuner kommer att ges möjlighet att delta i projektet för att undersöka deras prioriterade områden som exempelvis vid utsläpp från avloppsreningsverk.

Vad händer i Vänern?

Årsrapportering från Vänerns vattenvårdsförbund 

årets rapportering från Vänerns vattenvårdsförbund kan du läsa om Vänerns vikar och stränder inom arbetet med vattenvårdsplanen för Vänern. Restaureringar inom projekt LIFE Vänern. Varför vitmärlan ökar i Storvänern. De fyra fiskprojekten som pågår i Vänern där syftet bland annat är att stärka de naturproducerande laxstammarna, samt att arbeta fram planer för ett hållbart fiske. Sist men inte minst så får du läsa om trender från 25 års övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär.

Vill du fördjupa dig och ta del av all miljöövervakning som har genomförts i Vänern det gångna året så finns samtliga redovisningar i sin helhet på www.vanern.se. Under fliken Publikationer finner du de senaste rapporterna. Håll tillgodo!

 

Rapporten delades ut vid årets Vänerdag och finns också som PDF-fil på webben. Du kan beställa tryckta exemplar av rapporten hos Vänerkansliet.

Sofia Brockmark, HaV, presenterade riskerna med främmande invasiva arter när de invaderad nya platser. Man måste agera snabbt för att minimera kostnaderna och skadan som de invasiva främmande arterna har på den biologiska mångfalden. 

Främmaden arter på Vänerdagen i Åmål

Vid Vänerdagen deltog 71 personer. Dagen arrangeras tillsammans med Laxfond Vänern och värd för dagen var Åmåls kommun. Deltagarna fick blanda annat lyssna till resultat och trender från sjöfågelinventeringen i Vänern som har pågått i 25 år. Vi fick information om främmande invasiva arter och vilka risker det för med sig. Det var föredrag om de olika öring- och laxprojekt som pågår i Vänern och dess älvar. Vi fick också njuta av ett inspirationsföredrag när Mikael Skalstad visade sina vackra foton av fjärilar vid Vänern!

På Vänerns webb finns några av presentationerna från dagen.

Norra Vänern på webben

Norra Vänerns Intressenter ansvarar för den samordnade recipientkontrollen (SRK) i norra Vänern med tillflöden inom Värmlands län. Nu kan du ta del av deras årsrapporter på Vänerns webb under publikationer

SRK Norra Vänern

Fortsatt arbete med Vänerns vattennivåer

Den 17 december träffades Västra Götalands landshövding Anders Danielsson, Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Vänersamarbetets ordförande Bjarne Olsson i Vänernsborg för att inrätta ett Vänernråd. Syftet med bildandet är att samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer och att få till stånd en naturanpassad tappningsstrategi. 

Här kan du läsa mer!

@Vanernsvvf

Följ Vänerns vattenvårdsförbund på Facebook! Syftet med sidan är att informera och föra dialog om Vänerns vattenvårdsförbunds verksamhet.

@Vanernsvvf

@forvaltningvanerlax

Följ projektet Förvaltningsplan Vänerlax på Facebook! Syftet med sidan är att sprida information om de tre laxprojekt som länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland just nu arbetar med runt Vänern: Förvaltningsplan Vänerlax, Två länder en elv och Gullspång River Action Plan.

@forvaltningvanerlax

Kalendarium
TISDAG
9
APRIL

Årsmöte Vänerns vattenvårdsförbund

Boka dagen!
Kallelse och handlingar kommer senast en månad innan.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+