Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - JAN 2019

Planering för ett intensivt 2019

Så går vi in i ett nytt år med nya utmaningar. På Länsstyrelsen arbetar vi som bäst med att konkritisera all den planering för verksamhet som gjordes i slutet på 2018. Allt från att sätta datum, boka lokaler till att fylla utbildningsinsatser med innehåll. Under senvintern och våren fram till sommaren planerar vi bl.a. att genomföra ett antal utbildningar för politiker i nämnderna, en handläggarutbildning i lämplighetsprövning och fortsatt utbildning i den nya tobakslagen. Både avseende rökfria miljöer och försäljningsbestämmelser.

Efter ett utvecklingsår 2018 sätter vi fart med vår verksamhetstillsyn igen. I mars kommer den igång och under våren kommer vi att besöka fyra kommuner. Ta del av Länsstyrelsens Tillsynsplan 2019.

Hösten är fortfarande en relativt öppen historia så har du förslag på utbildningsinsatser eller andra idéer så hör av dig till Länsstyrelsen. Värt att notera redan nu är Förebygg.nu som hålls 13-14 november 2019. Kryssa kalendern!

Från Länsstyrelsen hoppas vi på ett givande, utvecklande och inte minst roligt år. Har du frågor och funderingar så är det bara att höra av dig!

Skicka in din tillsynsplan för 2019

Såhär början av året påminner vi om att kommunerna ska skicka in 2019-års tillsynsplan enligt alkohollagen till Länsstyrelsen (9 kap. 2 § alkohollagen). Om du har en flerårig tillsynsplan så behöver du se över den så att uppgifterna är aktuella och relevanta. Om något ändras så skickar du in den till Länsstyrelsen på nytt. Och om inget ändras så får du gärna meddela Länsstyrelsen om det med.

Tänk på att tillsynsplanen avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet och därför ska fattas av ansvarig nämnd. Läs mer om Länsstyrelsens bedömning, Rätten att besluta om tillsynsplan och riktlinjer enligt alkohollagen.

Du skickar tillsynsplanen till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Kompletterande lagrådsremiss till den nya tobakslagen

Enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckförpackningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning.

Regeringen föreslår att det ska införas en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att vara id-utfärdare överlämnas till en enskild aktör. Det föreslås också att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar. Vidare görs bedömningen att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagrådsremiss - Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Säkerhetsmärkning på tobaksvaror

Länsstyrelsen har besvarat Folkhälsomyndighetens remiss avseende föreskrifter gällande säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror. Länsstyrelsen anser bl.a. att ett standardiserat format bör införas för säkerhetsmärkningen. Ta del av yttrandet, föreskrifter säkerhetsmärkning.

Alkoholstopp inför operation

En vit månad innan operation minskar risken för att drabbas av komplikationer, visar ny forskning. Nu planerar Västra götalandsregionen att införa alkoholstopp inför alla planerade operationer, rapporterar Svt.

Alkoholstopp - svt.se

Fler varningstexter på cigaretter

En överenskommelse i EU innebär att varningstexter om att produkten innehåller plast och orsakar skada i naturen ska sättas på bl.a. cigaretter med filter som innehåller plast. Producenter som fortsätter att tillverka cigaretter med plast kommer bland annat att få betala för städning av fimpar.

Plastfilter - svt.se

Domstolsavgöranden

Förvaltningsrätten i Stockholm - företagskonstruktion är inte anledning att inte återkalla ett serveringstillstånd. Mål nr 25477-18.

Kammarrätten i Göteborg - ideell förening fick vite utdömt mot sig efter att rökning av vattenpipa innehållande tobak förekommit i lokalerna. Mål nr 2424-18.

FoHMs beslut om ANDT-bidrag

Folkhälsomyndigheten har beslutat att bevilja femton olika projekt medel under 2019 för att arbeta med ANDT-förebyggande insatser.

Ta del av listan över projekten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

ANDT-projekt - folkhalsomyndigheten.se

Fimpa ciggen

Oberoende tankesmedjan Tobaksfakta har tagit fram en kampanj för att få fler att sluta röka. Bl.a. genom en film vars tanke är att väcka reflektion och motivera till att agera för att få stopp på rökningen.

Kampanj fimpa ciggen - tobaksfakta.se

Kalendarium
ONS
27
FEB

Politikerutbildning

Göteborg. Inbjudan kommer att gå ut.

TORS
28
FEB

Politikerutbildning

Vänersborg. Inbjudan kommer att gå ut.

TORS
7
MARS

Poltikerutbildning

Skara. Inbjudan kommer att gå ut.

TIS
5
MARS

Politikerutbildning

Borås. Inbjudan kommer att gå ut.

FRE
15
MARS

Utbildning PBI och lämplighet

Göteborg. Inbjudan kommer att gå ut.

TIS
9
APRIL

Utbildning rökfria miljöer

Skara. Inbjudan kommer att gå ut.

FRE
12
APRIL

Utbildning rökfria miljöer

Göteborg. Även för handläggare i Jönköping och Halland. Inbjudan kommer att gå ut.

ONS
5
JUNI

Utbildning nya tobakslagen

Plats ej bestämt. Inbjudan kommer att gå ut.

FRE
14
JUNI

Utbildning nya tobakslagen

Plats ej bestämt. Inbjudan kommer att gå ut. Samma innehåll som den 5 juni.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+