Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - MARS 2019

Foto: Sara Peilot

Välkommen på årsmöte den 16 april!

Tisdagen den 16 april kommer Vänerns vattenvårdsförbund ha sitt ordinarie årsmötet på F7 Såtenäs.

Tema på årsmötet i år är vattenvårdsförbundets kampanj "Giftfri Vänern" inom arbetet med vattenvårdsplanen för Vänern.

Se webben för anmälan, program, kallelse och handlingar.

Foto: Sara Peilot

Seatrack web Vänern 2019-2021

I december förra året tecknade Vänerns vattenvårdsförbund ett nytt avtal med SMHI för Seatrack web Vänern.

Vattenvårdsförbund har på uppdrag av anslutna medlemmar tecknat ett drift- och nyttjandeavtal med SMHI för Seatrack web Vänern. Nuvarande avtal sträcker sig som längst till och med 2021-12-31. I dagsläget är 17 av vattenvårdsförbundets medlemmar anslutna till Seatrack web Vänern. Är ni inte anslutna idag och vill få mer information samt eventuellt ansluta er? Då tar ni kontakt med Vänerkansliet!

Med spridningsmodellen Seatrack web Vänern, som är webbaserad, kan man med hjälp av dagliga väderprognoser beräkna hur exempelvis miljöfarliga utsläpp kommer att spridas. Detta gör att räddningsinsatser kan styras rätt. Modellen kan också vara ett stöd i att exempelvis beräkna skyddsområden för dricksvattenintag och alternativa intag för dricksvatten, spåra dagvattenutsläpp etc. Industrin kan använda spridningsmodellen för att beräkna skyddsområden och räddningsinsatser vid eventuella olyckor. Genom att köra modellen bakåt i tiden är det även möjligt att spåra positionen för ett utsläpp som skett.

Ny kontaktperson för Seatrack web Vänern på SMHI är Sofia Åström, sofia.astrom@smhi.se 

Foto: Örnborg Kyrkander

Vad växer under ytan?

Under 2018 genomförde Örnborg och Kyrkander undersökningar av undervattensväxter i 8 av totalt 22 delområden i Vänern inom den nationella miljöövervakningen. Rapporten sammanställer resultaten från åren 2013-2018 från samtliga områden.

Av de 22 undersökta områdena bedöms 9 st. som Hög ekologisk status, 8 st. som God ekologisk status och 5 st. som måttlig ekologisk status med avseende på undervattensväxter. Generellt är de områden med bra status mer exponerade och har ett högre vattenutbyte och mindre direkt antropogen påverkan än de områden med sämre status. Men vissa områden exempelvis Eskilsäters skärgård hade hög ekologiska status trots att detta område är mer skyddat och kan antas ha mindre vattenutbyte. En förklaring kan vara att område inte är drabbat av eutrofiering. 

Läs rapporten här!

Årets temadagar - Samförvaltning fiske Vänern

Två temadagar kommer att genomföras inom Samförvaltning fiske i Vänern under 2019. En på våren och en på hösten.

Den första temadagen kommer att vara i Karlstad i maj månad, datum är inte satt än. Den kommer att handla om redskapsutveckling för yrkesfisket och hantering av fisk vid Catch and reales. 

Den andra temadagen kommer att arrangeras i oktober i Mariestad. Detta kommer att vara en utbildningsdag som riktar sig mot kommuner och tjänstemän.

Mer information om de båda temadagarna kommer inom kort på webben.

Foto: Sara Peilot
Kalendarium
TISDAG
16
APRIL

ÅRSMÖTE Vänerns vattenvårdsförbund

Plats: F7 Såtenäs
Kallelse och handlingar finns på webben.
Anmäl dig här!

MAJ

TEMADAG 1 - Samförvaltning fiske Vänern

Datum och mer information om dagen kommer inom kort.
Plats: Karlstad

OKTOBER

TEMADAG 2- Samförvaltning fiske Vänern

Datum och mer information om dagen kommer längre fram.
Plats: Mariestad

Foto: Sara Peilot

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+