Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - FEB 2019

Detaljhandelsmonopolet hotat

Vi har tidigare skrivit om gårdsförsäljningen eller som vi väljer att kalla det, direktförsäljning av alkohol från producenter. I nyhetsbrevet från oktober 2018 hittar du en genomgång av läget.

I och med fyrpartiöverenskommelsen från januari har nya mått och steg tagits för att utreda frågan vidare. Enligt överenskommelsens 23 punkt ska ”en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras.”

I en debattartikel i Dagens industri menar professor i europarätt vid Stockholms universitet, Ulf Bernitz, att ett införande av s.k. gårdsförsäljning sannolikt skulle innebära att EU-domstolen ogiltigförklarar Systembolagets särställning.

"Gårdsförsäljning är slutet för Systembolaget" - www.di.se

Ny spellag från den 1 januari

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag i Sverige. Den förmodligen största förändringen innebär att spelmonopolet i dess tidigare utformning har avskaffats och ett system med licensering införts. Licenserna är tidsbegränsade.

Dock kvarstår kopplingen mellan spellagen och alkohollagen då det fortfarande krävs ett serveringstillstånd för att kunna bedriva spel från värdeautomater, t.ex. Jack Vegas-automater. Även om ålderskontrollen möjligtvis är enklare att upprätthålla inom en serveringsrörelse så finns det de som ifrågasätter den starka koppling som spel och alkohol får. Personer som lider av ett spelberoende kan få försämrat omdöme vid samtidig alkoholkonsumtion. Som vi berättat tidigare föreslog Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar till den nya spellagen att automaterna skulle placeras i ett rum dit alkohol inte fick medföras.

"Den nya spellagen i korthet" - www.regeringen.se

Spellag (2018:1138)

Spelförordning (2018:1475)

Distanshandel med alkohol

Enligt nyhetsmagasinet Accent hotar Systembolaget att stämma vinleverantören Winefinder eftersom bolaget bedriver försäljning av alkohol till svenska konsumenter. Systembolaget anser att det som Winefinder ägnar sig åt är olagligt även om försäljningen sker via internet och försändelserna skickas från ett annat EU-land.

"Systembolaget hotar stämma Winefinder" - www.accentmagasin.se

Under senare år har alternativen att beställa alkohol via internet ökat, även om konsumtionen från den typen av handel fortfarande är relativt blygsam av den totala konsumtionen. År 2016 lämnade den dåvarande regeringen förslag till förändringar i alkohollagen genom en utgåva i departementsserien som innebar att konsumenter själva var tvugna att anlita transportören. Ett skarpt lagförslag har dock inte kommit.

"Reglering av distanshandel med alkoholdrycker" - www.regeringen.se

Förslag om förenklade regler för kulturföreningar

I flera kommuner finns numera olika forum för att lämna medborgarförslag. Så också i Malmö där det kallas för malmöinitiativet. Genom den här möjligheten har kulturföreningen Plan B lämnat in ett förslag om att förenkla tillståndsreglerna för serveringstillstånd för idella aktörer. Tjänstemännen i Malmö stad är dock avvisande och menar att det i sådana fall krävs en lagändring. Även i Göteborg har ett liknande förslag lämnats in genom göteborgsförslaget efter att rockklubben Truckstop Alaska fått upphöra med sin verksamhet. Förslaget, som från början lämnades till Kulturnämnden, har nu lämnat över det till Social resursnämnd. Förslaget är ännu så länge obehandlat.

"Svårt att gå plan B till mötes" - www.skd.se (Skånska dagbladet)

"Förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar" - www.goteborg.se

Svenskarna får mer tillåtande attityd till alkohol

IQs årliga undersökning Alkoholindex visar att svenskarna får en alltmer tillåtande syn på alkohol. Skillnaden mellan män och kvinnor, där män har en mer tillåtande attityd, består. Men skillnanden minskar, vilket är en utveckling som framför allt drivs på av äldre kvinnors syn på alkohol.

"Attityden till alkohol i samhället" - www.ig.se

Tobaksnotiser

Martin & Servera slutar att sälja tobaksvaror. Enligt bolaget beror kursändringen på att det är bra för miljö och människa och bolaget vill påverka samhället på ett positivt sätt. Huruvida beslutet även har att göra med det kommande tillståndskravet för partihandlare lämnas okommenterat.

Martin & Servera slutar att sälja tobaksprodukter" - www.livsmedelsnyheter.se

Rökning är ett ojämlikt hälsoproblem, enligt den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta. Det finns stora skillnader när det gäller rökvanor i samhället utifrån faktorer som till exempel kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa.

"Rökning ojämlikt hälsoproblem" - www.tobaksfakta.se

Varje år slängs fler än 4 500 000 000 000 (4500 miljarder) cigarettfimpar i naturen, vilket gör det till världens vanligaste plastskräp. Plasten i en cigarettfimp tar ca 100 år för naturen att bryta ner.

"Miljarder fimpar kastas på marken varje år" - www.expressen.se

Den politiskt obundna organisationen VISIR (Vi som inte röker) har tagit fram en forskningsgenomgång för tobaksframställningens miljökonsekvenser. Rapporten vill bredda perspektivet på tobak från att bara handla om hälsa till att även handla om miljö.

"Tobaksindustrins miljöpåverkan" - www.visominteroker.se

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny "frågor och svar-sida" (FAQ) på sin webbplats. Där hittar du bra svar på inledande frågeställningar när det gäller lag om tobak och liknande produkter. För mer initierade frågeställningar får du än så länge själv läsa på i förarbetena. Du kan också kontakta Länsstyrelsen om du inte hittar vad du söker.

"FAQ" - www.folkhalsomyndigheten.se

Livsmedelsverket anser inte längre att tobaksfritt snus är livsmedel. Det var i samband med att myndigheten skulle klassificera nikotinsnus som inte innehåller tobak som den ändrade sin bedömning avseende även det tobaksfria snuset.

"Tobaksfritt snus är inte livsmedel" - www.livsmedelsverket.se

Folkhälsomyndigheten har publicerat sin plan som beskriver tillsyns- och marknadskontrollarbetet för alkohol, tobak, e-cigaretter och hälsofarliga varor under det kommande året.

"Plan 2019 tillsyn och marknadskontroll" - www.folkhalsomyndigheten.se

Oberoende tankesmedjan Tobaksfakta menar att de tidigare beräkningarna över rökningens kostnader i Sverige, 31,5 miljarder kronor per år, är kraftigt underdrivna. En mer korrekt siffra är snarare 75 miljarder kronor per år, även det i artikeln tillstås att hälsoekonomi inte är en exakt vetenskap.

"Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar" - www.tobaksfakta.se

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en checklista för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar. De har också tagit fram ett underlag att använda sig utav vid det efterföljande samtalet. Sedan tidigare finns också material på Länsstyrelsens webbplats för arbetet med rökfria skolgårdar.

"Checklista för tillsyn av rökning på skolgård" - www.lansstyrelsen.se (Sthlm)

"Checklista för samtal efter skolgårdstillsyn" - www.lansstyrelsen.se (Sthlm)

"Material rökfria skolgårdar" - www.lansstyrelsen.se (Västra Götaland) Scrolla längst ner

Intressanta domstolsavgöranden

(Notera att domarna inte kontrollerats för lagakraftvunnenhet. De kan beställas via domstolen eller om du använder dig av en rättsdatabas.)

FR Sthlm mål nr 2018-27235

Ett bolag nekades att få sitt serveringstillstånd utökat till att även avse en serveringsyta i en närbelägen restaurang. Den enda förbindelsen mellan lokalerna var en allmän passage, varför det var fråga om två helt separata serveringslokaler som inte kunde överblickas gemensamt på ett tillfredsställande sätt.

FR Malmö mål nr 2018-12041

En restaurang förbjöds vid ett löpande vite om 50 000 kr per gång att fortsätta tillåta rökning i en rökhörna. Rökhörnan låg i direkt anslutning till övriga utrymmen utan avskiljande dörr eller vägg mot serveringsutrymmet och ansågs därför inte vara tillräckligt avskild från serveringsutrymmet för att uppfylla lagens krav på ett rökrum i en serveringslokal. Det hade därför ingen betydelse om ventilationen fungerade utmärkt, om rökhörnan var konstruerad så att rök inte skulle gå ut i lokalen eller om en ordentlig mätning inte genomförts.

KR Sthlm mål nr 2018-5759

Ett bolag meddelades en varning enligt alkohollagen sedan det framkommit att en man med betydande inflytande i bolaget dömts för rattfylleri. Mannen var anmäld som serveringsansvarig och hade uppträtt som verksamhetens företrädare vid inspektioner. Bolaget hade dessutom fått en betalningsuppmaning, trots att det tidigare meddelats en erinran bland annat på grund av just detta.

Inbjudan halvdagsutbildning rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 träder de nya bestämmelserna avseende rökfria miljöer i kraft. Det nya rökförbudet kommer att omfatta nya platser utomhus samt fler produkter, t.ex. uteserveringar och e-cigaretter. Länsstyrelserna Hallands och Västra Götalands län arrangerar en halvdagsutbildning om de nya rökfria miljöerna. Under dagen kommer det att finnas tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med rökfria miljöer i Hallands eller Västra Götalands län.

12 april 2019 kl. 09.30 – 13.00 (fika serveras från kl. 09.00, lunch från kl. 13.00) Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1 i Göteborg.

Inbjudan rökfria miljöer

Kalendarium
ONS
27
FEB

Politikerutbildning

Göteborg. Inbjudan har gått ut.

TORS
28
FEB

Politikerutbildning

Vänersborg. Inbjudan har gått ut.

TIS
5
MARS

Politikerutbildning

Borås. Inbjudan har gått ut.

TORS
7
MARS

Politikerutbildning

Skara. Inbjudan har gått ut.

FRE
15
MARS

Utbildning PBI och lämplighet

Göteborg. Inbjudan har gått ut. Hör av dig om du om inte fått inbjudan, men vill delta.

ONS
20
MARS

Verksamhetstillsyn Lysekil och Munkedal

Genomförs av Miia Vuolama med kollega.

ONS
27
MARS

Verksamhetstillsyn miljönämnden i mellersta Bohuslän

Kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Genomförs av Miia Vuolama med kollega.

FRE
12
APRIL

Halvdagsutbildning rökfria miljöer

Göteborg. Inbjudan har gått ut. Se även ovan.

MÅN
13
MAJ

Verksamhetstillsyn Tanum

Genomförs av Miia Vuolama med kollega.

ONS
29
MAJ

Verksamhetstillsyn Svenljunga

Genomförs av Miia Vuolama med kollega.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+