Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland 20 februari 2019

Foto: Länsstyrelsen

Fanns det något DNA i lodjursspåren?

Sedan projektet med att använda DNA från lodjursspår påbörjats har AquaBiota samlat in spårstämplar och saliv av lodjur från två djurparker, Ranua djurpark i Finland och Nordens Ark i Sverige. Dessa prover har använts som referensprov för att kunna arbeta med spårstämplar som samlas in i skog och mark. Prover har sedan samlats in från olika delar av Västra Götalands län under vintern och de första analyserna väntas vara klara om en månad. För att kunna särskilja individer av lodjur behövs tillräckligt stor mängd så kallad kärn-DNA. I kärn-DNA finns det DNA som gör det möjligt att skilja individer åt.

En hel del arbete kvarstår med tekniken för själva insamlandet. Exempel på faktorer som kan påverka mängden DNA som går att använda från ett spår är spårets ålder och hur länge spåren har förvarats (och på vilket sätt de förvarats) innan de skickats för analys.

Länsstyrelsen har tillsammans med Svenska Jägareförbundet haft fyra informationsmöten i länet i början av året. Totalt kom ett 100-tal intresserade jägare, och idéerna var många kring hur vi tillsammans kan använda tekniken under nästa spårsäsong.

 

Foto: Länsstyrelsen

Foto: Länsstyrelsen

Licensjakt efter lodjur

Länsstyrelsen har i år beslutat om licensjakt efter sju lodjur. Jakten är tillåten från den 1 mars och som längst till och med sista mars 2019, eller då Länsstyrelsen avlyser jakten. Årets beslut om licensjakt blev överklagat, men Förvaltningsrätten i Luleå avslog överklagandena och fastställde därmed Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur i mars 2019.

Domen i Förvaltningsrätten i Luleå har nu överklagats till Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten har beslutat att Länsstyrelsens och Förvaltningsrättens beslut om lodjursjakt ska fortsätta att gälla, trots att det överklagats till ytterligare en instans. Nästa steg är att Kammarrätten beslutar om ifall ärendet ska få prövningstillstånd eller inte. Blir det prövningstillstånd, kommer Kammarrätten efter det att avgöra om beslutet om lodjursjakt ska upphävas, ändras eller fortsätta att gälla. Om Kammarrätten inte medger prövningstillstånd, blir det inga ändringar av beslutet.

Högst ett (1) lodjur får fällas inom jaktområde 1 som består av Karlsborgs,

Töreboda, Tibro, Skövde, Hjo, Tidaholms och Falköpings kommuner.

Högst tre (3) lodjur får fällas inom jaktområde 2 som består av Åmåls,

Bengtsfors och Melleruds kommuner.

Högst tre (3) lodjur får fällas inom jaktområde 3 som består av Marks,

Svenljunga, Tranemo, Borås och Ulricehamns kommuner.

Länsstyrelsen avlyser jakten då det tillåtna antalet djur fällts eller om jakttiden löper ut.

Länsstyrelsen informerar om avlysningen via telefonsvararen, via SMS samt

på hemsidan (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland).

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av beslutet har möjlighet att delta i jakten. Den som ska delta i jakten måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-rovdjur/Registrering-jakt-pa-rovdjur/.

För att anmäla fällt eller påskjutet lodjur, ring: 010 – 22 450 90

För information om återstående tilldelning, ring: 010 – 22 450 95

(telefonsvarare)

För att få SMS om återstående tilldelning:

SMS:a till 076 519 68 33 (om du har svenskt abonnemang) alternativt

0046 76 519 68 33 (om du har utländskt abonnemang) texten:

Spara Förnamn Efternamn Lojakt2019

Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn. Varje ord separeras med

mellanslag.

Även om man är ansluten till SMS-tjänsten, ska jaktledaren minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen i de olika områdena.

 

 

Foto: Fotoakuten

Sommartorkans påverkan på älgstammen

Torkan sommaren 2018 hade effekt på kalvvikter och kvoten kalv/ko (älgObs).

Kalvvikterna sjönk från 58 kg vid jakten 2017/2018 till 54 kg 2018/2019. Lågt energi-innehåll och fuktkvot i kornas foder ligger bakom minskningen hos kalvarna. Även kvoten kalv/ko sjönk från 0,68 2017/2018 till 0,60 jakten 2018/2019. Orsaken är ökad kalvdödlighet under sommaren.

Det är känt att älgkalvar som får en dålig start i livet, viktmässigt, aldrig kommer att kunna utvecklas till stora/tunga individer som vuxna. Eftersom reproduktionen är kopplad till kornas vikt, där hög vikt ger hög reproduktion, kommer de överlevande kalvarna från höstens/vinterns jakt att bidra till sänkt reproduktion framöver. Sannolikt brunstade färre älgkor än normalt i höstas på grund av sämre kondition efter sommaren. Detta ger upphov till en lägre reproduktion redan i vår.

Foto: Mia Bisther

Många älgskötselplaner i år

I år ska 57 stycken älgskötselplaner förnyas, dessutom tillkommer också ett antal från de som vill revidera sina planer. Eftersom det är många planer som ska förnyas vill vi gärna att ni som vill revidera er plan kontaktar oss på Länsstyrelsen så tidigt som möjligt.

Om ert älgskötselområde håller samråd i vår och inte inväntar ytterligare data (t.ex. spillningsinventering) finns det ingen anledning att vänta med att sända in planen för godkännande. Det är ofta hög belastning på alla involverade under sommaren/förhösten så all effektivisering som underlättar arbetet är bra. Tänk på att varje plan ska tas fram i samråd med respektive älgförvaltningsgrupp!

Är ni osäkra på något kring plan-mallen/älgfrode eller behöver hjälp med att fylla i dessa är det bara att höra av sig till oss vilthandläggare. Företrädesvis via e-post. Vi hjälper och ger råd.

Viktigt är att veta vilken älgstam man utgår ifrån och vilken stam man vill uppnå om tre år. Avskjutningen följer därefter som en biprodukt av dessa data. Älgobs, spillningsinventering, kalvvikter, ÄBIN och avskjutningsdata är grundpelarna i planerna.

Tidvis hög telefonbelastning på vilthandläggarna

Länsstyrelsen genomför en digitalisering av verksamheten för en effektivare handläggning eftersom myndigheten måste bli effektivare för att möta samhällets ökande krav. Västra Götalands län omfattar 2,5 miljoner hektar och 1,7 miljoner invånare. Viltfrågorna hanteras av åtta vilthandläggare varav fyra hanterar klövvilt. Handläggarna får periodvis ta emot många samtal och e-postmeddelanden med frågor av olika slag.

Om du inte kan hitta svar på din fråga via vår hemsida skicka gärna din fråga via e-post till någon av Länsstyrelsens handläggare. Då kan handläggarna ta i tu med frågan på ett systematiskt och effektivt sätt. Responsen från handläggarna sker i normalfallet inom ett arbetsdygn, ofta tidigare.

Foto: Mattias Sköld
Foto: Fotoakuten

I år är det reptiler som gäller!

I år kommer Länsstyrelsen i första hand att prioritera tillsynen av handel med reptiler.

All handel med arterna i bilaga A är förbjuden, men med CITES-intyg (ett intyg från Jordbruksverket) kan viss handel tillåtas.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+