Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljösamverkan Sverige - APRIL 2019

Tolv olika projekt och ännu fler möjligheter

Förra året växlade vi upp verksamheten och vi har vuxit i såväl bredd som volym. Under 2019 arbetar vi med tolv olika projekt, utöver vår stora satsning på Grön utveckling, som fortsätter för tredje året. Vi har mer än någonsin att erbjuda länsstyrelserna - så var med i våra projektgrupper, på vår nationella tillsynsinsats inom biotopskyddsområden och delta på våra webbinarier och seminarier. Och sist men absolut inte minst; använd våra handläggarstöd.

Hoppas vi träffas vid Miljösamverkan Sveriges utställningsmonter på miljöbalksdagarna!

Ingela Höök och Carina Lif, verksamhetsledare

 Strategisk Naturvårdstillsyn - nu finns stöd

Hur kan länen arbeta mer strategiskt med naturvårdstillsyn? Hur samordnar vi oss mellan olika enheter och funktioner? Hur skapar vi möjligheter för länsstyrelserna att ta initiativet och bedriva den tillsyn som är viktigast i det aktuella länet, så att vi inte bara bedriver reaktiv tillsyn, efter de tips som kommit in? I rapporten finns förslag på nationella mål för naturvårdens tillsyn, med förhoppningen att det ska bidra till att vi får en mer strategiskt planerad och likriktad tillsyn.

De länsstyrelser som vill jobba vidare med dessa frågor, med stöd i den kartläggning och de strategiska verktyg som tagits fram inom projektet, är välkomna att kontakta projektledaren Lena Strömvall, lena.stromvall@lansstyrelsen.se.

Bild: Sara Wahrby

Webbaserad tillsynsutbildning - vad tycker du ska finnas med?

Vi gör just nu en förstudie om hur en webbaserad tillsynsutbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den ska innehålla. Var med och påverka gemom att lämna din synpunter på vår hemsida eller i vår monter under Miljöbalksdagarna.
- Utbildningen ska vara tillgänglig för alla handläggare på kommuner och Länsstyrelser, säger Sara Wahrby, projektledare

 

Träffa oss på Miljöbalksdagarna

Vi medverkar på Miljöbalksdagarna i Stockholm den 4-5 april. Har du synpunkter eller idéer kring hur en webbaserad tillsynsutbildning skulle kunna se ut? Kom och prata med projektledaren Sara Wahrby som kommer att finnas i vår monter för att samla in synpunkter för projektet Tillsynsutbildning i ny tappning.

Missa inte heller att lyssna på Klas Köhler, Emmelie Johannesson och Elin Einarson Lindvall, som kommer att berätta om vårt projekt Smartare vägledning.

Vi ses där!

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Seminarium om ekologisk kompensation fullbokat

Den 3 juni kommer Miljösamverkan Sverige att presentera det första handläggarstödet i sitt slag om ekologisk kompensation. Arbetsgruppen arbetar just nu med att färdigställa det, och intresset är stort. Seminariet är redan fullbokat.

-Det är jätteroligt, vi ser fram emot en givande dag, säger Anna Lejon, projektledare.

Handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet

Nu finns ett nytt handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet, som är anpassat för både länsstyrelser och kommuner.

Handläggarstödet fokuserar på kontrollerande tillsyn, alltså när tips och klagomål kommer in till tillsynsmyndigheten. Det gäller tillsyn av vattenverksamhet som omfattas av kapitel 11 i miljöbalken. Den 13 mars presenterade projektledaren Mats Rydgård de olika delarna vid ett webbinarium, som du kan se i efterhand här.

Foto: Pixabay

Stärkt grön tillsyn:
Nationell tillsynsinsats inom biotopskyddsområden

Miljösamverkan Sverige har sedan 2016 drivit projektet ”Stärkt grön tillsyn”. Vi har tagit fram ett handläggarstöd, hållit utbildningar och genomfört länsstyrelsegemensamma tillsynsinsatser. Under 2018 anordnade vi en nationell tillsynsinsats inom strandskyddade områden. I år blir det en nationell tillsynsinsats inom biotopskydd. Det är den andra av tre planerade nationella tillsynsinsatser inom områdesskydd. 

Miljösamverkan Sverige inbjuder alla länsstyrelser att delta i insatsen. Syftet med de samlade nationella tillsynsinsatserna är att ge kraft och effektivitet till länsstyrelserna att driva planerad grön tillsyn inom områdesskydd.

Kontakta projektledaren Kristina Höök Patriksson
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se, om du vill veta mer. 

INTERVJUN 

Ulrika Samuelsson

Chef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland och arkitekten bakom konceptet Miljösamverkan.

 

Du startade Miljösamverkan Västra Götaland först. Kan du berätta lite om starten?

Egentligen startade det 1993 med Kemikalieprojekt Älvsborg! Vi såg att det fanns ett behov av samverkan mellan kommunerna och länsstyrelsen i rena tillsynsfrågor och drog igång ett antal uppmärksammade tillsynsprojekt. 1998 bildades storlänet Västra Götaland och året därpå drog vi igång Miljösamverkan Västra Götaland. Först var det ettåriga verksamhetsperioder, men efter en utvärdering av en extern revisionsbyrå kunde vi visa på stora fördelar för både kommuner och länsstyrelse och då förlängdes verksamhetsperioderna till fyra år i taget.

Samma koncept användes sedan för att skapa Miljösamverkan Sverige. Kunde ni använda konceptet rakt av?

Grundkonceptet för Miljösamverkan Sverige bygger på Miljösamverkan Västra Götaland, men vi har naturligtvis fått skruva på det lite. Geografin är en utmaning eftersom vi täcker hela landet och dessutom var länen inte så vana att samverka till en början, så det krävdes en hel del informationsarbete innan alla län var med på tåget.

Nu används konceptet för Miljösamverkan över hela landet, för arbete på både regional och nationell nivå. Vad tänker du kring det?

Jag menar att vi måste samverka för att få en likvärdig tillsyn över hela landet. Det är onödigt och ineffektivt att alla sitter på sin kammare och försöker uppfinna hjulet på nytt. Dessutom är det mycket roligare att samverka och jobba tillsammans för ett gemensamt mål! Jag skulle gärna se att alla län drar igång en regional miljösamverkan.

Vilka är de stora utmaningarna för Miljösamverkan Sverige i dag?

Att inte bara köra på som tidigare, utan att hela tiden fråga oss vad behöver vi ta tag i nu? Utveckla nya arbetssätt, t.ex. vässa hur vi jobbar med nationella tillsynskampanjer. En annan stor utmaning är att stödja länsstyrelsernas digitaliseringsarbete genom ett nära samarbete med de tre förvaltningsobjekten. Ytterligare ett utvecklingsområde är att utgöra ett komplement till de centrala verkens och länsstyrelsernas tillsynsvägledning, ett område där flera centrala utredningar just har lyft fram Miljösamverkan Sveriges roll!

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs– och Vattenmyndigheten. 

Ansvarig utgivare
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+