Nyhetsbrev maj 2019

Öppna i din webbläsare

Årsberättelse, AstraZenecas klimatarbete och nytt från Klimatrådet

 

Årsberättelse: första året med Klimat 2030

Sedan Klimat 2030 lanserades hösten 2017 har antalet undertecknare som ställt sig bakom Västra Götalands klimatmål fördubblats. En tredjedel av undertecknarna menar att Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Samordnarna för Klimat 2030:s satsningar och fokusområden har genomfört nätverksträffar och andra aktiviteter som sammanlagt samlat representanter från drygt 160 organisationer i Västra Götaland. I årsberättelsen presenteras också delar av resultatet från den enkät som skickats ut till alla undertecknare.

Läs mer

 
 

Klimat 2030 - Hur bidrar Astra Zeneca till klimatarbetet i Västra Götaland?

”Planeten kan inte vänta längre, alla måste bidra till bättre miljö och klimat.” AstraZeneca i Göteborg ställer om till smart teknik och minskar utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar. Ett arbete som har påverkan både regionalt och globalt.

Läs mer

Nytt från Klimatrådet

I mitten av maj träffades Klimatråd Västra Götaland och fokus för mötet var elektrifiering. Medlemmar ur klimatrådet deltog även i ett riksdagsseminarium om elektrifiering den 24 april.

Läs mer

Samordnarna bjuder in till aktörsträffar

Samordnarna för de olika fokusområdena inom Klimat 2030 har bjudit in till ett antal olika samverkansträffar nu under våren. Några exempel är innovationslabb om smarta framtida boenden och om hur vi minskar matsvinnet, nätverksträff med köpcentrum, klimatkväll med vårmingel, en eftermiddag om affärsmodeller och finansiering inom byggbranschen och ett seminarium om transportutmaningen som ordnades i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Läs mer

 

Enklare att se vilka undertecknare som gjort åtaganden

Nu har vi gjort det enklare att se vilka som de aktörer som anslutit sig till Klimat 2030 som också angett ett åtagande för hur de ska vara med och bidra till ett klimatsmart Västra Götaland. Har din organisation angett ett åtagande?

Kolla listan med undertecknare

Läs mer

 

Ny film om klimatsmartsemster.se

Sajten klimatsmartsemester.se är uppdaterad med bland annat med fler valmöjligheter och ännu bättre beräkningsunderlag.

 

Konferens: Mötesplats Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Den 11 juni håller Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen en konferens. Fokus är de fyra miljömålsutmaningarna för Västra Götaland, inklusive Klimat 2030.

Läs mer

 

Almedalen: ”Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar!”

Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs Stad ordnar i sommar ett gemensamt seminarium i Almedalen: ”Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar!” den 1 juli klockan 14.15 – 15.45.

Läs mer

 

Nya undertecknare sedan sist: 

Andersson Nielsen AB, Avenyfamiljen, Bygglet AB, EWAYS elbilsladdning, FOG innovation, ICA Kvantum Munkebäck, Icebug AB, Laddkoncept Väst AB, Lokalproducerat i Väst AB, Radar arkitektur & planering AB, Rekomo Göteborg AB, Sondells Eko, Tempo Brodalen (Brodalens Närlivs AB), The Foodprint Lab arkitekter, Tikitut Community-based Tourism, TVH Nordic AB, VÄRT, Åsa Rehndell, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB.

 

Exempel på åtagande från en av våra nya undertecknare: Radar arkitektur & planering AB

“Som samhällsbyggnadsaktör har Radar stor möjlighet att påverka genom alla omställningsarbetets arbetssätt – vi planerar för framtidens samhällsstruktur, har målet om attraktiva samhällen och genom de innovationer vi gör tillsammans med framsynta aktörer inom byggande och planering, vill vi vara föregångare. Vi åtar oss att tillsammans med våra kunder flytta fram ambitionsnivån för klimat- och hållbarhetsfrågorna i projekten med fokus på det byggda resultatet. Det gör vi genom vår uppdragsprocess som utgår från ett evidensbaserat arbetssätt utifrån 4 kunskapsområden och ett hållbarhetsverktyg som fokuserar på de verkliga utmaningarna. Och en mängd metoder för hållbarhet. För vår interna klimat- och miljöpåverkan ställer vi om från nationella till lokala leverantörer, som också bidrar till det sociala livet i butiksplan i staden. Vi minskar successivt vår klimatbelastning genom resurssnålt resande och där koldioxidutsläpp ändå genereras, kompenserar vi i Gold Standard-projekt.”

  

klimat2030.se

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling bestående av västsvenska aktörer som agerar för en klimatsmart framtid. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen är initiativtagare till kraftsamlingen.


Västra Götalandsregionen
 
 
Starta egen prenumeration

 Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter.
Mer information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd