Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - MAJ 2019

På grund av oväntade uppdateringar på Länsstyrelsens hemsida har vissa av länkarna i nyhetsbrevet slutat fungera. Därför får du en ny, uppdaterad version av nyhetsbrevet.

Trevlig läsning! 

Snart är det den 1 juli och de flesta bestämmelserna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder i kraft. Huvuddragen i den nya lagen är:

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln eller till annan partihandlare. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Reglering av alkoglass

Regeringen har överlämnat ett förslag till reglering av alkoglass ”alkoholdrycksliknande preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel” till riksdagen. Den 28 maj 2019 förväntas Riksdagen att fatta beslut i frågan. Förändringen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2019. Se Länsstyrelsens sammanfattning om lagförslaget här.

Nya föreskrifter avseende äkthetsdetaljer i tobaksförpackningar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter avseende äkthetsdetaljer som ska användas i märkningen av styckförpackningar med tobaksvaror på den svenska marknaden. Föreskrifterna om säkerhetsmärkning ska tillämpas från och med den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak. För andra tobaksvaror ska föreskrifterna tillämpas från och med den 20 maj 2024.

Cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2019 får säljas utan säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2020. För andra tobaksvaror gäller detta fram till den 20 maj 2026.

Du hittar föreskrifterna här: HSLF-FS 2019:4

Nya förordningar

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Förordningen ersätter tobaksförordningen (2016:354) samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Av förordningen framgår bland annat att en kommun ska fatta beslut i ett ärende om försäljningstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Förordning om belastningsregister

Av ändringen framgår att uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av en kommunal myndighet i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller (11 § p. 10).

Förordning om belastningsregister

Förbudsskyltar återigen i lager

Länsstyrelsen har tagit fram skyltar som informerar om att all rökning är förbjuden. De går att beställa genom kontakt med Länsstyrelsens tillsynshandläggare på området.

På vår hemsida finns även tryckfiler samt vanliga bilder av skyltarna för nedladdning under rubriken skyltar.

Folkhälsomyndigheten förbjuder försäljning av klickcigaretter

Folkhälsomyndigheten har beslutat att förbjuda tobaksbolag att sälja så kallade klickcigaretter på den svenska marknaden, för att skydda folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har fattat beslut med föreläggande om att produkten ska dras tillbaka, förenat med löpande vite på fem miljoner kronor.

Det betyder att vite kan dömas ut för varje gång som förbudet överträds, det vill säga för varje gång som klickcigaretter tillhandahålls konsumenter.

Information om nya rökfria miljöer

Länsstyrelsen har tagit fram information om nya rökfria miljöer riktad till kommunerna i Västra Götalands län avseende kommunernas ansvar.

Informationen har skickats till kommunstyrelsernas ordförande samt kommunchefer i länet.

Ta del av informationen

Information om lagen om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram blanketter och informationsmaterial inför den nya lagen. De har även sammanfattat svar till vanliga frågor om den nya lagen. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram information på svenska och arabiska till både tobakssäljare samt restauranger. De har även redan tagit fram ett flertal blankettmallar på området.

Flera utvecklingsområden inom ANDT-arbetet

Folkhälsomyndigheten har sammanställt Länsstyrelsernas arbete inom ANDT-området (samordning och tillsyn) i en rapport. Sammanställningen visar att länsstyrelserna har ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för både det kontrollerande- och det stödjande uppdraget.

Läs hela rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 13-14 november

Förebygg.nu

Anmälan till höstens förebygg.nu har öppnat.

Se programmet och anmäl dig.

 

Hur kan tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram ett webbinarium om tillsyn och ekonomisk brottslighet.

Se webbinariet här

Workshop i försäljningsbestämmelser tobak i juni är inställt

Vi hoppas att kunna komma med ett nytt erbjudande under hösten 2019.

 

Liberalisering av alkohollagen ledde till ökad konsumtion

Finska institutet för hälsa och välfärd har kommit med preliminära siffror avseende alkoholkonsumtion i Finland efter liberaliseringen av alkohollagar. Den totala konsumtionen steg med 0,6 procent år 2018. Försäljningen ökade mest i dagligvaruaffärer, då försäljning av flera produkter utvidgades från Alko (finska motsvarigheten till Systembolaget) till livsmedelsaffärer vid ingången av 2018. Speciellt var det försäljningen av long drink – drycker och starköl som ökade. Läs mer om den ökade alkoholkonsumtionen.

Personalförändringar på Länsstyrelsen

Efter den 29 maj 2019 ansvarar Carl Hagberg och Anna Anttila Gustafsson för genomförandet av tillsynsuppdraget inom alkohol och tobak på Länsstyrelsen.

Rekrytering pågår till den tredje tjänsten. Vi beräknar att vara fulltaliga igen under hösten.

Kontaktuppgifter till Carl och Anna:

Carl Hagberg
carl.hagberg@lansstyrelsen.se
010-22 44 605

Anna Anttila Gustafsson
anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.se
010-22 44 522

Länsstyrelsen hälsar Anna och Carl varmt välkomna!

Kalendarium
ONSDAG
29
MAJ

Verksamhetstillsyn Svenljunga

Genomförs av Miia Vuolama, Carl Hagberg och Anna Anttila Gustafsson

ONS-TOR
13-14
NOVEMBER

 Förebygg.nu

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+