Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - JUNI 2019
Foto: Johner

Vänerdagen 6 november

I år kommer Vänerdagen att arrangeras på Hammarö onsdagen den 6 november.

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön. I år likt föregående år kommer dagen att arrangeras ihop med Laxfond Vänern.

Så boka in dagen redan nu! Inbjudan och program kommer i höst.

Vänerkommunturné 2019-2020

Vänerns vattenvårdsförbund genomför nu tillsammans med Samförvaltning fiske i Vänern besök av samtliga Vänerkommuner.

Efter mer än 20 års arbete med Vänern finns det flera höjdpunkter att lyfta fram. Men det finns också utmaningar som vi behöver ta itu med i vårt fortsatta arbete med Vänern. Genom att lyfta kanske fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor i vattenvårdsplanen för Vänern kan vi tillsammans med vattenvårdsförbundets medlemmar arbeta kampanjvis med dessa. Samförvaltning fiske i Vänern är också ett exempel på ett viktigt arbetssätt mellan olika aktörer där fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus.

Vi besöker kommunernas kommunfullmäktigemöten. Först ut var Grums som vi besökte den 28 maj och därefter Säffle som vi besökte den 3 juni. I höst fortsätter träffarna. Några kommuner återstår att boka in och planen är att genomföra kommunbesöken under 2019-2020. 

Foto: Thomas Axenrot

Temadagar Samförvaltning fiske i Vänern

Välkommen till Samförvaltning fiske i Vänerns två temadagar i höst.

Först ut är Karlstad den 27 september om redskapsutveckling för yrkesfisket och hantering av fisk vid Catch and reales. 

Den 2 oktober arrangeras den andra temadagen på Marieholm i Mariestad. Denna dag är en utbildnings- och informationsdag för både politiker och tjänstemän. Dagen kommer att handla om fisket i Vänern samt hållbar utveckling av fisket, fisketurism och regionalutveckling.

Boka in dessa dagar redan nu. Inbjudan och anmälan kommer i augusti. Håll utkik på webben!

Mikroplaster i stora sjöarna

Den första rapporten är klar om mikroplaster i de stora sjöarna Vänern Vättern Mälaren och Hjälmaren. Undersökningen genomfördes av Örebro universitet sommaren 2017. 

Rapporten visar att ju närmare källan man är, det vill säga i utflöden från tätorter, ju högre halter mikroplaster. Men längst ut i Vänern är det ”på gränsen till mätbart” med den metoden som användes. 

Fler mätningar behövs för att kunna få statistiskt säkerställda resultat. Dels för att de uppmätta halterna är låga och dels för att mängden mikroplast vid en mätpunkt är beroende av många faktorer så som årstider, väder och sjöarnas ekosystem.

Rapport nr. 110

Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren

I Sverige finns sju kända arter av glacialrelikta kräftdjur. De enda sjöar i Sverige där samtliga av dessa återfinns är i Vänern och Vättern. 

Vattenvårdsförbundet har genomfört undersökningar av glacialrelikta kräftdjur, framförallt pungräka (Mysis), sedan 2011. I Vänern ingår en lokal – utanför Lurö. Undersökningen genomförs med hjälp av vertikalhåvning över stora djup nattetid i augusti. En jämförelse av resultaten från alla tre sjöarna 2018 visade att tätheten av pungräka (Mysis) låg på ungefär samma nivå, men en lokal i Mälaren, Norra Björkfjärden, stack ut och noterade den högsta tätheten sedan mätningarna startade.

På sikt kan undersökningen av glacialrelikter säga något om ekosystemförändringar i Vänern. Mysis är en central djurgrupp när det gäller att förstå näringsdynamiken i de Stora sjöarna och andra djupa sjöars ekosystem.

Läs om den senaste undersökningen från 2018 här.

Foto: Nina Rees

Fiskgjusar i Vänern 2018

Nu finns det en sammanställning av befintlig kunskap och en plan för framtida övervakning av fiskgjuse i Vänern. Resultatet visar på en minskning av populationen av fiskgjuse jämfört med 1980-talet.

Det häckade cirka 100 par fiskgjuse i och omkring Vänern 2018. En jämförelse med den senaste heltäckande bedömningen av populationen som gjordes i mitten av 1980-talet visar på en minskning, men kanske inte så stor som befarat. Antalet fiskgjusar bedömdes då till omkring 130 par men då inkluderades häckningar på Halle- och Hunneberg. Dessa områden ingick inte vid inventeringen 2018, så minskningen är något mindre.

Samordnaren för sjöfågelinventeringen i Vänern, Jan Rees, Länsstyrelsen i Värmlands län, har gjort sammanställningen. Undersökningen finansierades med medel från Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län.

Läs rapporten här!

Mer att läsa från Vänern

På Vänerns webb under publikationer hittar du flera nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern.

Du kan bland annat läsa om den senast under-
sökningen från den stråkvisa inventeringen i Vänern 2018, som visar på en fortsatt ökning av buskar på stränderna.

Läs också den senaste årsredovisning av metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern 2018, som har pågått sedan 1996. 

I årsredovisningen av Pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern, går att läsa att rekryteringen av nors har varit mycket stark i Vänern både 2016-2018. Nors är till antal den klart dominerande fisken i öppet vatten och utgjorde närmare 70 procent av biomassan för hela Vänern. 

Nya rapporter hittar du här!

Foto: Sara Peilot
Kalendarium
FREDAG
27
SEP

Temadag Samförvaltning fiske i Vänern

Karlstad

ONSDAG
2
OKT

Temadag Samförvaltning fiske i Vänern

På Marieholm i Mariestad

ONSDAG
6
NOV

VÄNERDAGEN

Hammarö

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+