Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Juni 2019

Elisabet Ebeling från Länsstyrelsen berättade om miljömålsarbetet och nuläget av åtgärdsprogrammet.

"Biologisk mångfald hjärta klimat"

Orden kommer från Torbjörn Ebenhard, Centrum för biologisk mångfald (SLU), som var den förste talaren på konferensen "Mötesplats utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" som hölls i Göteborg den 11 juni. Hans budskap var rakt, alla delar i miljömålsarbetet är beroende av varandra.

Drygt 100 personer från privat och offentlig sektor fick möjlighet under dagen att både lyssna och prata med varandra kring åtaganden de gjort eller kommer att göra och även få en bild av nuläget med miljömålsarbetet i länet. Värdar för dagen var Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

På bilden:Elisabet Ebeling från Länsstyrelsen berättade om miljömålsarbetet och nuläget av åtgärdsprogrammet.

Läs mer om konferensen

Nulägesbild av arbetet i åtgärdsprogrammet

Hjälp oss ta hand om det värdefulla ålgräset

Ängarna med ålgräs på havsbotten kallas ibland för ”havets barnkammare” och är viktiga miljöer för bland annat torsk, havsöring och ål. Dom minskar också övergödningen och växthuseffekten genom att lagra näringsämnen och koldioxid. Men i södra Bohuslän har över hälften av ålgräset försvunnit, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda bottnar. Här kommer lite tips på vad du kan göra för att värna havets barnkammare.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Att naturen hänger ihop så att djur och växter kan sprida sig i landskapet är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Det behövs en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Det är det grön infrastruktur handlar om. För att underlätta arbetet med att utveckla grön infrastruktur har Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan.

Vi vill också passa på att tacka alla som kommit med värdefulla synpunkter under arbetes gång!

Läs mer om information om handlingsplanen och grön infrastruktur.

Klimatberäkna din semester på klimatsmartsemester.se

Besök https://klimatsmartsemester.se för att beräkna din semesters klimatpåverkan och få klimatsmarta semestertips.

Klimatklivet kommer tillbaka

I regeringens vårändringsbudget kom beskedet att Klimatklivet återkommer. Enligt Naturvårdsverket blir det preliminärt två ansökningsomgångar under året, i augusti respektive oktober. Än så länge har inte förutsättningarna för att söka klarlagts men Naturvårdsverket uppmanar potentiella sökande att förbereda sina ansökningar och utgå ifrån de regler som gällt hittills. Sannolikt kommer beräkningsunderlag från tidigare ansökningar kunna ligga till grund.

Mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

Årsberättelse: första året med Klimat 2030

Sedan Klimat 2030 lanserades hösten 2017 har antalet undertecknare som ställt sig bakom Västra Götalands klimatmål fördubblats. En tredjedel av undertecknarna menar att Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Samordnarna för Klimat 2030:s satsningar och fokusområden har genomfört nätverksträffar och andra aktiviteter som sammanlagt samlat representanter från drygt 160 organisationer i Västra Götaland. I årsberättelsen presenteras också delar av resultatet från den enkät som skickats ut till alla undertecknare.

Läs mer >

Har du idéer om vattenvårdsprojekt?

Fram till den 15 augusti kan du söka extra LOVA-stöd för arbete med våtmarker, samordning och åtgärder som minskar övergödning.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Utbildning om klimatsmart mat

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en livsmedelsbutik. Den är framtagen i nära samarbete med ett antal livsmedelsbutiker i regionen och är en pusselbit i kraftsamlingen Klimat 2030 som syftar till att ställa om till ett klimatsmart samhälle. 

Ett smakprov på utbildningen

 

Kalendarium
ONS
6
SEP

Klimatanpassningens sociala dimensioner

Hållbarhetsarbetets sociala perspektiv är avgörande för att lyckas med anpassningen till ett förändrat klimat. Dagen vänder sig till dig som arbetar med klimatanpassning, fysisk planering, folkhälsofrågor eller sociala frågor.
Anmäl dig här

ONS
2
DEC


Klimat 2030 - Save the date

Årets stora evenemang som Klimat 2030 bjuder in till kommer i år vara en kortare frukostkonferens.
När: 2 december 2019 kl 8.45-9.45.
Var: Svenska mässan i Göteborg
Läs mer

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+