Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland - augusti 2019

Foto: Länsstyrelsen

Projekt ”unga skriver för unga om rovdjur”

Rovdjur både engagerar och provocerar. Ibland är allt svart eller vitt när olika åsikter ställs mot varandra. Det finns dock tillfällen när diskussionerna leder till ömsesidig kommunikation. Mycket av Länsstyrelsens arbete med de stora rovdjuren grundar sig i just kommunikation, men också arbete med skadeförebyggande åtgärder, inventeringar för att se var och hur många rovdjur som finns i länet, ersättning för skador orsakade av rovdjur och arbete mot illegal jakt.

Unga människor är en målgrupp som är svår att nå med information, eftersom deras kommunikation ofta förs i sociala medier. Länsstyrelsen skulle därför vilja att unga skriver om rovdjur och rovdjursfrågor för andra unga och frågade därför lärare och elever vid de estetiska programmen på gymnasieskolorna i Västra Götalands län om de skulle vilja ingå i ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen kring detta.

Tanken är att eleverna själva skriver nyheter, intervjuer och olika artiklar för andra ungdomar, i det mediala format som de anser lämpligt. Länsstyrelsen bistår med fakta, faktagranskning, bildmaterial och som diskussionspartner. NTI Gymnasium Johanneberg nappade på projektidén och kommer att starta upp arbetet med eleverna under hösten. Tanken är att projektet avslutas och redovisas under våren 2020.

 

Foto: Sven Johansson

Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelserna får fortsatt besluta om licensjakt efter lodjur

Den 27 juni tog Naturvårdsverket beslutet om att överlåta rätten att fatta beslut om licensjakt efter lodjur till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län.

Beslutet gäller från och med dagen för beslutet till och med den 15 april 2022.

Naturvårdsverket kan överlåta rätten att fatta beslut om licensjakt till

länsstyrelserna när antalet föryngringar för arten i rovdjursförvaltningsområdet

överstiger de miniminivåer som fastställts för området. Det är därtill viktigt att

beakta det nationella referensvärdet, så att inte upprätthållandet av gynnsam

bevarandestatus försvåras. Den uppskattade populationen av lodjur i Sverige är

ca 1 189 lodjur (1 001–1 377) individer, vilket överskrider det nationella

referensvärdet.

Foto: Länsstyrelsen

Licenstilldelning älg 2019

Beslut om årets licenstilldelning av älg kommer att skickas ut i början av september. Varje år färdigställer Länsstyrelsen ett förslag till licenstilldelning av älg som sedan går till älgförvaltningsgrupperna. Förvaltningsgrupperna korrigerar listan utifrån de lokala förhållanden som gäller inom respektive förvaltningsområde och skickar tillbaka listan till Länsstyrelsen som rimlighetsgranskar listan och fattar beslut om tilldelning. I de fall där tilldelningen ”sticker ut” får förvaltningsgruppen motivera sina ändringar. Anledningen till detta är att det i föreskrifterna står att tilldelning av älgar inte ska skilja mellan älgskötselområden och licensområden. Anmärkningsvärt i år är att 52 licensområden riskerar 0 älgar i tilldelning och detta på grund av. att man inte slutregistrerat älgjakten. Älgjakten ska vara slutregistrerad i Älgdata, som är Länsstyrelsens system för älgregistrering, senast 14 dagar efter avslutad jakt. Eftersom man i år, från centralt håll, stängde systemet från kl. 13.00 den 14 mars så förlängde Länsstyrelsen i Västra Götalands län tiden t.o.m. den 17 mars, eftersom vi vet att många slutrapporterar sista dagen. Trots detta har många inte slutrapporterat och riskerar därmed att bli utan tilldelning.

Foto: Fotoakuten

 

Utbildning av nya VFD delegater

Under hösten planeras utbildningsdagar på Grimsö Forskningsstation samtliga nya delegater i Vitförvaltningsdelegationen. Under kursen kommer de få ökad kunskap i viltekologi och förvaltning så att delegationen ges möjlighet att ta välgrundade beslut.

Foto: Mia Bisther

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+