Webbversion | Skicka vidare

OKTOBER 2019

Här är årets tredje nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevet eller via Länsstyrelsens webbplats

 

E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA

Var hittar man e-tjänsten?

Gå in på länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland. Gå sedan in i sökrutan och skriv sökorden klinisk misstanke, så kommer Smittskydd - företag upp som första träff. En bit ner på den sidan finns en länk till e-tjänsten.

Direktlänk till e-tjänsten: Anmälan klinisk misstanke om sjukdom på djur

Lägg gärna till ett bokmärke på telefonens startskärm för att snabbt och enkelt få tillgång till e-tjänsten i fält. Då kan du skicka iväg anmälan om till exempel kvarka eller virusabort redan i bilen, innan du lämnar gården.

Vilka uppgifter ska fyllas i?

Välj först aktuell sjukdom och sedan det län där sjuka djuret befinner sig. De flesta uppgifter i formuläret är obligatoriska och måste fyllas i. Du legitimerar dig slutligen med bank-ID och får en kvittens på anmälan med länsstyrelsens diarienummer till den e-postadress som angetts i anmälan. Anmälan är klar.

Enkelt att meddela länsstyrelsens när isoleringen är hävd

När smittan är över och du har hävt isolering av stallet kan du enkelt meddela länsstyrelsen via länsstyrelsens e-tjänst för omplettering. Länk till den e-tjänsten finns i meddelandet med bekräftelse av anmälan.

Frasbrand

Under 2015 drabbades ett flertal nötbesättningar inom ett relativt begränsat område väster om Falköping av sjukdomen frasbrand med 13 rapporterade indexfall och ett hundratal drabbade djur. 2016–2017 rapporterades avsevärt färre fall, men 2018 uppstod flera fall på sensommaren och denna gång öster om Falköping.

Under 2019 har smittan förskjutits ännu längre österut och 10 gårdar runt Tidaholm och Hjo har drabbats av frasbrand.

  Frasbrandsutbrott i Västra Götaland 2019.pdf

Läs mer om frasbrand på Länsstyrelsens webb

Transporterar din klinik avlivade djur till förbränning?

Grundregeln är att alla som transporterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter ska registreras. Det framgår av artikel 23 i förordning (EG) nr 1069/2009. Anmälan görs till Jordbruksverket och verket registrerar alla som yrkesmässigt transporterar avlivade djur. Kliniken ses som transportör och ansvarar för att de anställda följer lagstiftningen.

Registreringen är avgiftsfri.

Läs mer om transport av animaliska biprodukter på Jordbruksverkets webb

Jordbruksverkets blankett för registrering

Information om inrapportering av läkemedelsbehandlingar på häst

Länsstyrelsen har uppmärksammat att privatpraktiserande veterinärer inte så ofta rapporterar antibiotikabehandlingar av häst till Jordbruksverket. Med anledning av detta vill Länsstyrelsen påminna om vad som gäller samt ge tips hur man gör.

infobrev hästpraktiker.pdf

Restnoterade läkemedel

Allt oftare är läkemedel restnoterade. De europeiska läkemedelsmyndigheterna har publicerat en gemensam vägledning för hur läkemedelstillverkare ska rapportera brist på läkemedel. Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Mer information om restnoteringar och restnoteringslista i excel finns på Läkemedelsverkets webb

Översyn av lagstiftning om läkemedel för djur

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur. Läs mer i Regeringskansliets pressmeddelande

Anmälan om tillbud avseende smittrisker

Arbetsmiljöverket har förtydligat och breddat informationen kring anmälan av allvarliga tillbud avseende smittrisker. Detta med anledning av de campylobacter-fall som upptäckts på arbetstagare på slakterier. Denna information gäller även för djurhälsopersonal, som också kan smittas av allmänfarliga sjukdomar, som MRSA till exempel.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb

Calphon till får har en karens på 28 dagar

Enligt Livsmedelsverket ska Calphon till får ha en karens på 28 dagar.

I LIVFS 2009:3, 4§ står att karenstiden ska reduceras till 0 dygn för veterinärmedicinska homeopatika för vilka MRL-värde inte krävs enligt bilagan. I annat fall ska karenstiden följas.

De verksamma substanserna i Calphon; butafosan och glukonsyra (kalciumglukonat) har fått bedömningen i 37/2010 att MRL-värde inte behövs men då de inte är homeopatika blir karenstiden 28 dagar för behandling av får (enligt kaskaden).

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här »

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+