Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - September 2019

Bild: Mostphotos

Satsning på miljö- och klimat i regeringens budget

Minskad klimatpåverkan, bevarad och tillgänglig natur, rent hav och vatten samt gröna och tryggare samhällen är några av de områden regeringen vill satsa totalt nästan tre miljarder på i budgeten för 2020. Budgetpropositionen, som läggs fram i sin helhet den 18 september, bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens pressmeddelande

Nu kan du ta klivet igen! 24 september öppnar ny ansökningsomgång.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Nästa ansökningsomgång är den 24 september till den 23 oktober. Länsstyrelsen bjuder in till informationsträff den 26 september.

Informationsträff på Länsstyrelsen

Klimatanpassning på landsbygden

Se inspirationsfilmen om hur vår landsbygd kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om klimatanpassning i länet.

Om klimatanpassning

Var hittar jag pengar till mitt miljöprojekt?

Letar du efter bidrag eller projektmedel för miljöåtgärder? I Länsstyrelsens nyligen uppdaterade sammanställning "Var finns pengarna" du kan hitta information om vilka stöd och bidragsmöjligheter som finns för dig som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen riktar sig till kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare med flera.

Här kan du läsa mer och ladda ner sammanställningen.

Bild: Mostphotos

Nya etappmål för att minska Sveriges matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå etappmål inom miljömålssystemet för att förebygga bland annat matavfall. Att minska mängden matavfall och matsvinn är en viktig del i arbetet med att göra konsumtionen mer resurseffektiv och hållbar.

Läs mer om etappmålen på regeringens hemsida.

Bildkälla: Naturvårdsverket

Miljömålspriset 2019

I maj delades det nyinstiftade Miljömålspriset ut på Miljömålsdagarna i Karlskrona. Vinnarna var Göteborgs stad - Kretslopp och vatten, HYBRIT och Lennart Henrikson. Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Läs om pristagarna och juryns motivering på Naturvårdsverkets hemsida

Bild: Mostphotos

Inte för sent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående

I maj presenterade FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en ny omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men författarna till rapporten understryker att det ännu inte är för sent att agera.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Panorama - ett nytt visuellt verktyg för klimatomställningen

I juni lanserades det digitala verktyget Panorama som är ett samarbetsverktyg med målsättning att visualisera och skynda på Sveriges klimatomställning. I Panorama får besökaren en överblick av klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats tillsammans med information om hur omställningen går. Olika aktörer har också möjlighet att visa sina åtaganden och göra inspel vilket är tänkt att främja samarbete. Bakom verktyget står Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Läs mer om verktyget på Naturvårdsverkets webbplats

Mål 13 i Agenda 2030.

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Läs mer på Chalmers webbplats

Globala målen/Agenda 2030.

Glokala Sverige – ny ansökningsomgång för kommuner och regioner

Är du en kommun eller region som arbetar med Agenda 2030 och vill delta i projektet Glokala Sverige för att få stöd i ditt arbete? Den 25 september öppnar Glokala Sverige upp för en ny ansökningsomgång för de kommuner och regioner som är intresserade av att delta i projektet under 2020. Mer information om den nya ansökningsomgången finns på projektets hemsida från den 25 september.

Mer information om projektet Glokala Sverige

Bild: Ewa Möller

Har du koll på Vindbrukskollen?

Vill du veta hur vindkraftsläget ser ut i Väst? Vindkraft är en av våra viktigaste källor till förnybar energi och i karttjänsten Vindbrukskollen ser du alla projekteringar och planerade samt befintliga vindkraftverk såväl i Västra Götaland som i resten av landet. Du kan också exportera informationen om vindkraftverken till Excel. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och en del av Vindlov.se.

Du hittar Vindbrukskollen på Vindlov.se

Kontakt: vindbrukskollen@lansstyrelsen.se

Bild: Ewa Möller

Kosterhavets nationalpark 10 år

Kosterhavets nationalpark firar 10 år och under helgen den 14-15 september var det fullt program. Men varför inte fira höstlovet med ett besök i nationalparken? Besökare bjuds bland annat på quiz, pyssel, att håva efter kryp eller upptäcka fågellivet längs stranden.

Mer information finns på Kosterhavets webbplats
 

Kalendarium
ONSDAG
2
OKTOBER

Textilier och hållbarhet - vad kan vi göra för att öka takten i omställningen?

Konferensen som hålls på Textile Fashion Center i Borås vänder sig till dig som arbetar som leverantör, inköpare, miljöstrateg, verksamhetsutvecklare inom textil och andra som arbetar med inköp och användning av textil, primärt inom hälso- och sjukvård.

Läs mer och anmäl dig här

ONSDAG
9
OKTOBER

Regional tankesmedja för friluftsliv

Länsstyrelsen bjuder in till en Regional Tankesmedja för friluftslivet onsdagen den 9 oktober 2019. Dagen erbjuder ett späckat program med många intressanta föredrag och workshops. Under konferensen får vi bland annat veta mer om Västkuststiftelsens strandstädning, arbetet med Gotaleden och hur Orust kommun jobbat med friluftsutveckling. Det är en kostnadsfri utbildning med begränsat antal platser.

Program och anmälan 

ONSDAG
23
OKTOBER

Konferens om framtidens konsumtion för hållbara livsstilar

Välkommen till Borås 23-24 oktober, då gör vi oss redo att möta framtiden på ett innovativt, klimatsmart och hållbart sätt. Lyssna till Micael Dahlen, Katarina Graffman, Cecilia Solér och många fler. 

Läs mer och anmäl dig här

ONSDAG
23
OKTOBER

Bioekonomiriksdagen

Bioekonomiriksdagen i år på RunAn, Chalmers, samlar politiker, näringsliv och offentlig sektor för att ta tillvara den potential som finns och sätta strategierna som krävs för att öka förutsättningarna för nya biobaserade innovationer och affärer, från havets resurser, byggnad- och material och bil- och drivmedel.

Läs mer och anmäl dig här

MÅNDAG
2
DECEMBER

Framtid Västra Götaland och Klimat2030

Årets konferens kommer att ta sitt avstamp i den process som nu pågår med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för 2021-2030. Dagen startar med frukost med Klimat 2030-tema. Spara datumet redan nu!

Mer om konferensen

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+