Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland november 2019

Foto: Länsstyrelsen

Omfattande inventering av rovdjur i år

Sedan den 1 oktober pågår årets inventering av stora rovdjur (varg och lodjur). I år kommer vi att få jonglera flera uppgifter samtidigt. Förutom att inventera ska vargspillning samlas in åt Naturvårdsverket, kameraprojektet fortgår i länets sydöstra delar och kurser ska hållas i hur spårstämplar från lodjur ska samlas in för DNA-analys.

Fram till nu har fyra lodjursfamiljer säkrats med hjälp av kameror men vi behöver er hjälp för att kunna effektivisera inventeringsarbetet ytterligare.

Rapportera gärna in era observationer till www.skandobs.se eller www.o.rovobs.se.

Eller kontakta våra spårare direkt!

 

Namn                              Kommunansvar                                        Telefon

Mikael Hellner                   Bengtsfors, Åmål                                      073-8429543

Patrik Bryntesson              Dals Ed, Mellerud, Färgelanda                    073-2960288

Camilla Wikberg                Strömstad, Tanum, Sotenäs                      070-7493899

Tomas Lind                       Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn,                070-5756413

                                       Munkedal, Öckerö, Göteborg

Martin Olsson                    Vänersborg, Trollhättan, Lidköping,            073-6487656

                                        Grästorp, Essunga

Bertil Andersson                Stenungsund, Lilla Edet, Ale, Kungälv,        073-6504171

                                        Alingsås, Lerum, Härryda, Bollebygd

Mauricio Fuentes                Vara, Vårgårda, Herrljunga                        073-0946148

Jonas Magnusson               Mölndal, Mark, Partille                               072-7414408

Martin Rydberg                  Borås samt kameror i Ulricehamn               070-4858150

Kristoffer Johansson           Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga              070-7193697

Lisette Fritzon                    Falköping, Tidaholm, Hjo                           073-9330784

Alfred Akersten                  Mariestad, Götene, Skara, Skövde,             070-9100629

                                        Tibro

Gillis Persson                     Gullspång, Töreboda, Karlsborg                  073-3789918

 

Nelly Grönberg         010-224 54 71 alternativt 073-8198909

Mia Bisther               010-224 56 83 alternativt 0730-360492

Anita Bergstedt         010-224 54 60

Foto: Länsstyrelsen

Foto: Länsstyrelsen

Spillningsinventering älg

Nu är hög tid att påbörja spillningsinventeringen av älg som ska genomföras av länets älgskötselområden. Spillningsinventering är en av de fyra basinventeringsmetoderna som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rekommenderar för skattning av älgstammens storlek och sammansättning. Tillsammans med övriga basinventeringar som avskjutningsstatistik, älgobs och kalvslaktvikter ger den en god uppfattning om hur älgstammen utvecklas över tid.

Inventeringen går till så att objektivt utplacerade provytor rensas från älgspillning under hösten (efter att träden fällt sina löv) och inventeras under våren (mellan snösmältning och lövsprickning). Vid inventeringen på våren räknas antalet spillningshögar som producerats under vinterhalvåret. Med hjälp av information om antal funna spillningshögar, antal undersökta provytor, antal spillningshögar en älg lämnar per dygn, samt antal dagar i studieperioden kan antalet älgar per 1000 hektar i det inventerade området skattas. För att få ett statistiskt säkert resultat behöver ca 1000 provytor inventeras inom ett område.

Inventeringar av älgstammen tillsammans med information från bland annat inventering av betesskador ligger sedan till grund för de älgförvaltnings- och skötselplaner som styr den praktiska förvaltningen av älgstammen.

Foto: Mia Bisther

Effektiv skrämsel av gäss med drönare

Sedan 2016 har Länsstyrelsen använt sig av en drönare för att skrämma tranor och gäss från åkrarna runt Hornborgasjön ochsjön Östen.

Eftersom Hornborgasjön och Östern är sjöar där tusentals fåglar ansamlas varje vår och höst är behovet stort av en fungerande skrämsel så att odlarna runt sjöarna inte blir av med all sin gröda

Drönaren har visat sig vara ett mycket bra komplement till all annan skrämselutrustning, framförallt för gäss. "Tranorna blir mest irriterade av ljudet" säger Länsstyrelsens skrämselkonsulent vid Hornborgasjön Kristian Kroon.

Foto: Mia Bisther

Foto: Länsstyrelsen

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+