Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - December 2019

Årets miljömålsbedömningar klara

Vi måste fokusera på klimat och biologisk mångfald

Läget är fortsatt kritiskt för många av miljömålen – framför allt för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Däremot börjar åtgärdsarbetet för att minska övergödningen ge effekt. Detta enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens senaste uppföljning av miljömålen i Västra Götaland.

Mer information finns i årets miljömålsbedömning och på Länsstyrelsens webb.

Det finns pengar att söka för smarta, innovativa lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Ansökningsperioder 2020

Klurar du på en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Pengar från Klimatklivet finns att söka under följande perioder 2020:

10 februari–10 mars
5–28 maj
27 augusti–24 september

Här kan du läsa mer om Klimatklivet

Nytt klimatråd för Klimat2030 presenterades under det årliga frukostseminariet som hölls den 2 december.

Nytt klimatråd presenterat

Den 2 december presenterades ett nytt klimatråd. Klimatrådet består av 15 representanter från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Rådet utgör en samlande kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Här kan du läsa mer om klimatrådet

Om Klimat2030

Illustration: Tobias Flygar

Storymap – Skogens gröna infrastruktur

I Storymap kan du på ett snabbt och enkelt sätt lära dig mer om grön infrastruktur i skogen och utforska hur länets värdefulla skogar fördelar sig i landskapet. Du kan också läsa mer om hur naturvårdsskog och produktionsskog tillsammans kan skapa nätverk i landskapet och ett hållbart skogsbruk.

Länk till storymap

Illustration: Göteborgs Stad

Strategier antagna för att bevara och utveckla naturen i Göteborg

Göteborgarnas livsmiljöer står i centrum i Göteborgs Stads nya program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Programmet innehåller strategier som staden ska arbeta efter för att nå de miljömål som är kopplade till hushållning med naturresurser och utveckling av naturvärden och ekosystemtjänster. De tre strategierna är:

  • Säkra, vårda och utveckla naturvärden långsiktigt
  • Värdera, synliggöra och nyttja ekosystemtjänster
  • Samverka, samla in och sprida kunskap

Läs mer om programmet

Många bra tips på hemester i Sjuhärad

Sjuhäradsbornas favoritplatser för hemester

Under oktober månad pågick kampanjen Mitt 7H- Sjuhärads hemesterfavoriter där invånarna fick nominera sina favoritplatser. Favoritplatserna var alltifrån Kröklings hage, Gäsene Tingshus, Kvinnestadsjön till grillplatsen vid Pickesjön och många fler. Favoritplatserna finns spridda över hela Sjuhärad och kampanjen nådde runt 10.000 personer via sociala medier.

Här kan du se de vinnande platserna

 

Illustration Slåtteräng: Emma Andersson

Fler gräsytor förvandlas till blomrika miljöer i Hjo

På ett antal platser i Hjo omvandlas tidigare klippta gräsytor till blomrika miljöer för att gynna blommor och pollinerare. Ängarna slås med häst, helt fossilfritt, och höet hässjas på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Hjo kommun har åtagit sig att skapa blomrika miljöer för pollinerare inom "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland".

Läs mer på Hjo kommuns webbplats

 

Illustration Slåtteräng: Emma Andersson

Nytt stöd för icke-publika laddstationer

Ladda Bilen är ett nytt investeringsstöd för laddstationer till elbilar. Satsningen är en del av stadsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper som till exempel privatpersoner som vill installera laddstation vid sin bostad, kommuner, landsting och bolag som vill installera laddstationer till sina anställda etc.

Mer information om stödet hittar du här

 

Kalendarium
FREDAG
31
JAN

Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland

Seminarium om omställning av transportsektorn till fossilfrihet
TID: Klockan 9.30 – 14.30.
VAR: Stora Badhusgatan 2B.

Anmäl dig här

TISDAG
4
FEB

Livsmedelsdagen 2020

Mötesplats för producenter av livsmedel i Västra Götalands län. Moderator för dagen är Lisa Lemke, frilansande matkreatör, matstylist och tv-kock och driver två krogar.
Anmäl dig här

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+