Webbversion | Skicka vidare

FEBRUARI 2020

Fler projekt och vår största tillsynskampanj hittills!

Nu startar ett nytt år för Miljösamverkan Sverige. Vi har många spännande projekt på gång och ser till exempel fram emot vårens tillsynskampanj kring avloppsreningsverk. Det är första gången vi samordnar en kampanj för såväl kommuner som länsstyrelser. Du är väl med?

Missa inte heller filmen om Miljösamverkan som följer med detta nyhetsbrev. Den är sevärd!

Vi ser fram emot en händelserik vår!

Ingela Höök och Carina Lif, verksamhetsledare

 

FILM: Vad är Miljösamverkan?

I Sverige finns elva regionala Miljösamverkan och en nationell - Miljösamverkan Sverige. Här hittar du en informationsfilm som beskriver arbetet som vi bedriver inom Miljösamverkan. Filmen är skapad av Kommunförbundet Skåne, Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Jönköpings län, januari 2020

Tillsynskampanj: Nu kontrollerar vi avloppsreningsverk

Sverige har fått kritik av EU för att vi inte fullt ut uppfyller avloppsdirektivet. En orsak har varit bristande kontroll av flödesmätning och provtagning vid avloppsreningsverken. Därför kommer Miljösamverkan Sverige att driva en tillsynskampanj som riktar sig till personal som arbetar med tillsyn av tillståndspliktiga avloppsreningsverk på länsstyrelser eller kommuner. Kampanjen kommer att pågå från den 17 februari till den 17 april. 14 länsstyrelser och 100 kommuner deltar i arbetet.

- Vi har anordnat tillsynskampanjer flera år i rad, men detta är första gången som vi även riktar oss mot kommuner, säger Ingela Höök, projektledare.

Läs mer om kampanjen på vår webbplats. 

 

Hur vägleder vi smartare? Miljösamverkan Sverige vet

Nu är slutrapporten för projektet Smartare Vägledning publicerad. Projektet har tagit fram ett förslag på hur en mer målgruppsanpassad vägledning inom miljöbalken skulle kunna se ut.

Vägledningen ska vara behovsanpassad, hittas på ett ställe och vara resurseffektiv för tillsynare och vägledare. För att åstadkomma detta föreslår Miljösamverkan Sverige:

  • En indelning i branscher och sakområden, som utgår från tillsynsmyndigheternas arbetssätt och behov. 
  • En fast vägledningsmeny som utgår från tillsynsmyndigheternas behov.
  • Nya funktioner för samverkan inom tillsynsvägledningen.

Som en fortsättning på arbetet med Smartare Vägledning har Naturvårdsverket och Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för en digitaliserad, målgruppsanpassad och samordnad tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Slutrapporten finns på vår webbplats

Vad innebär rimlig egenkontroll av vattenkraftverk?

Ägare av vattenkraftverk, stora som små, har ett ansvar för att undersöka och redogöra för vilken miljöpåverkan verksamheten har. Länsstyrelserna har i sin tur tillsynsuppdraget att kontrollera att det görs på ett tillfredsställande sätt och att anläggningarna klarar villkoren i tillstånden. Miljösamverkan Sverige kommer under året att arbeta fram ett handläggarstöd som ska hjälpa länsstyrelserna att utföra uppdraget.

- Det har varit väldigt svårt för handläggare och verksamhetsutövare att veta vad som är en rimlig nivå, därför ska vi reda ut det i detta projekt, säger Sara Wahrby, projektledare.

Projektplan.

 

På EU-listan finns både djur och växter. 

Skype-workshop om vårt arbete med invasiva arter

Länsstyrelserna har ett stort arbete framför sig med att kartlägga och att sätta in åtgärder mot invasiva främmande arter som finns med på EU-listan, som kom 2016. Miljösamverkan Sveriges projektgrupp arbetar just nu med att ta fram utbildningsmaterial, checklistor och ett handläggarstöd. Arbetet ska vara färdigt innan sommaren.

Den 9 mars kommer det att hållas en workshop via skype om det interna utbildningsmaterialet som arbetas fram.

- Det är en ny fråga för oss att hantera, därför är det viktigt att vi tillsammans kommer fram till hur vi länsstyrelser ska arbeta med dessa ärenden, säger Anna Lejon, projektledare.

Lär mer om arbetet på vår webbplats.

Vilthägn - ny e-tjänst och nytt handläggarstöd

Verksamhetsutövare som har vilthägn måste förhålla sig till en rad olika direktiv och lagstiftningar, som jaktlagen, miljöbalken och djurskyddslagstiftningen. I detta projekt ska vi ta fram ett handläggarstöd och beslutsmallar för att underlätta arbetet för handläggarna, och en e-tjänst som ska underlätta för dem som söker tillstånd.

- Ärenden som rör vilthägn är ofta komplexa och det finns inte någon handbok från centrala myndigheter som beskriver hur vi ska hantera dessa ärenden. Det finns inga vägledningar eller allmänna råd, så vi skapar det själva inom detta projekt, säger projektledare Helen Wåhlstrand Persson.

Projektplan 

Expertkommentar om ekologisk kompensation

Anna Lejon, som projektledde vårt projekt om Ekologisk kompensation förra året, har skrivit en expertkommentar om ämnet. Den publicerades i tidningen Aktuell hållbarhet nr 9, den 23 oktober 2019

Nu har vi en öppen förslagsbrevlåda!

Ser du behov i verksamheten som Miljösamverkan Sverige kan hjälpa till att lösa? Fram till den sista februari kommer det att finnas en förslagsbrevlåda på vår webbplats.Välkommen med ditt förslag!

Viktiga datum
TIS
4
FEB

Webbinarium inför tillsynskampanjen 

Alla som ska medverka i tillsynskampanjen om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk är välkomna på ett förberedande seminarium

MÅN
17
FEB

Tillsynskampanjen av avloppsreningsverk startar

Vi drar igång tillsynskampanjen som kommer att pågå i två månader, fram till den 17 april. 

MÅN
9
MARS

Skype-workshop om vårt arbete med invasiva arter

Mötet kommer att vara öppet för drop-in

DAG
16
MAR

Webbinarium MKN Vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Mer information kommer inom kort. 

TOR
26
MAR

Webbinarium om prövning av markavvattning

Preliminärt datum. Håll uppsikt på vår webbplats för mer information. 

MÅN
30
MARS

Webbinarium om vilthägn 

Under detta webbinarium presenterar vi det nya handläggarstödet och den nya e-tjänsten som projektgruppen arbetar fram.

TIS
16
JUN

Seminarium om invasiva arter

Det nya handläggarstödet och utbildningsmaterialet presenteras. Föredragshållare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Mårdhundsprojektet m.fl.

Plats: Stockholm. Mer information kommer inom kort. 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn