Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - MARS 2020

Ladda bilen

Ladda bilen är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket för laddstation till elbil. Filmen visar vem som kan söka, hur du söker och var du hittar ansökningsformuläret för laddstationer.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Diagram över energistatistik

Ny energistatistik för länets alla kommuner

Nu finns det ny statistik, med tydlig grafik, som visar hur den regionala energiproduktionen och energikonsumtionen ser ut i varje län. Det finns även statistik för varje enskild kommun, som är framtagen för de kommuner som vill analysera den egna utvecklingen.

På LEKS webbplats finns även statistik från 2015 och 2013, för den som vill ska sig en överblick av utvecklingen över tid.

Statistiken har sammanställts av länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS).

Länk till statistiken

Bild på Agenda 2030:s logotyp

Gemensam avsiktsförklaring för Agenda 2030

GD-Forum tar ett avstamp för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030 genom att skriva på en avsiktsförklaring. Genom avsiktsförklaringen visar deltagande myndighetschefer ansvar och ledarskap för att bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län är en av dem som skriver på.

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen.

Läs avsiktsförklaringen här

 

Billd på tågstation med människor och tåg

Foto:Roland Magnusson/ Mostphotos

Förändra arbetsplatsens resor genom klimatväxling

Tanken med ett klimatväxlingsprogram är att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor. Västra Götalandsregionens flygresor i tjänsten har minskat med en tredjedel sedan 2016 när ett internt klimatväxlingsprogram infördes. Flygresorna inrikes har mer än halverats.

Från januari 2020 kostar resor från Västra Götaland och till Köpenhamn, Oslo eller Stockholm 1 000 kronor extra, pengar som går till klimatåtgärder inom Västra Götalandsregionens organisation. Kanske är ett klimatväxlingsprogram en bra idé även på ditt företag eller i din kommun?

Läs hur Västra Götalandsregionen klimatväxlar

Diagram från rapporten

Så mycket måste CO2-utsläppen minska i Västra Götaland

Från och med januari 2020, måste koldioxidutsläppen i Västra Götaland minska med 16 procent årligen, enligt en rapport från Uppsala Universitet. Annars uppfyller vi inte vår del av Parisavtalet, att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader och allra helst inte över 1,5 grad.

Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat att ta fram en koldioxidbudget som ska komplettera de nuvarande klimatmålen för Västra Götaland. Budgeten är ett sätt att arbeta mer strukturerat med klimatfrågorna med en beräknad årlig kurva för utsläppsminskning.

Läs mer här

Bild på biobaserade plastbägare

Foto: Hammarplast

Mer kompetens krävs för mer biobaserad plast

I februari avslutades det Vinnova-finansierade projektet ”Policyrelaterade förutsättningar för hållbar upphandling av biobaserade plaster”. I projektet deltog Bengt Dahlgren, Chalmersindustriteknik, Göteborgs stad, Hammarplast Medical AB, Johanneberg Science Park, Procurator, Tarkett och Västra Götalandsregionen. Det behövs mer kunskap för en omställning från fossila till biobaserade plaster.

Slutsatser från projektet är att det behövs mer stöd och kompetens, men också tydligare krav och mer cirkulär produktutveckling och återvinning av material.

Läs om projektet här

Bild på skriften Var finns pengarna?

Uppdaterad version av Var finns pengarna?

Letar du efter stöd och bidrag som går att söka för miljöprojekt? Då kan du ha användning av skriften Var finns pengarna? I den sammanställs olika stöd som går att söka från exempelvis Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och flera myndigheter.

Skiften är tänkt som ett stöd i arbetet med miljömålen och uppdateras två gånger per år.

Här hittar du Var finns pengarna?

Bild på en grupp människor

Slutpresentationer av Booster Furnishing

Booster utmanar möbel- och inredningsindustrin! I projektet inspirerar, utmanar och lär studenter företag hur de kan stärka sin verksamhet med hållbarhet som kärna. Du kan ta del av studenternas arbeten 13 mars på ASSAR Industrial Innovation Area i Skövde. 

Det kommer även finnas tid att fika och mingla med case företagen och studenterna. Eventet kommer att hålla på ungefär till 16:00.

Anmäl intresse till David Sjöqvist

Läs mer här

Bild på nybyggda hus

Foto: Vårgårda Bostäder AB

Vårgårda Bostäder AB nominerades till miljöpris

Varje år delar Naturvårdsverket ut Miljömålspriset till personer, företag eller andra organisationer som arbetar för en bättre miljö. I år nominerades Vårgårda Bostäder AB i kategorin Mod och tempo.

I nomineringen stod det bland annat att "Vårgårda Bostäder AB visar att det går att göra gamla hus helt självförsörjande med ny och innovativ teknik".

Läs hela motiveringen här

Flygfoto över en stad

Foto: Trollhättans Stad

Projektet AIL Create involverar studenter

Högskolan Väst, Trollhättans Stad, Almi och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Nu är det dags att involvera högskolans studenter som erbjuds att göra sina examensarbeten kopplat till projektet.

Läs mer här

Bild på elledning

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen ska analysera elförsörjningen

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm, Uppsala och Skåne har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera effektsituationen i länen på kort och lång sikt. Under våren kommer länets regionala och lokala nätbolag, näringslivsföreträdare samt regionala och kommunala aktörer att träffas och prata om ämnet.

Läs mer om uppdraget här

Vill du veta mer om Länsstyrelsen i Västra Götalands arbete med uppdraget kontakta Andrea Teran Öman

Foto: Volvo

Kunskapsunderlag om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel

I januari presenterade länsstyrelsen ett strategiskt kunskapsunderlag om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland. Förhoppningen är att underlaget ska vara till stöd för kommuner i arbetet med omställningen till hållbara transporter, och en hjälp till att föra in frågor om elektrifiering och förnybara drivmedel i den fysiska planeringen.

Jobbar du med omställningen till hållbara transporter i din kommun? Hör gärna av dig till Jonas Åker på Länsstyrelsen, om du vill veta mer om materialet och vilket stöd som går att få.

Läs publikationen här

Bild på Klimatklivets logga

Ansökningsperioder 2020

Klurar du på en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Pengar från Klimatklivet finns att söka under följande perioder 2020:

10 februari–10 mars
5–28 maj
27 augusti–24 september

Läs mer och ansök här

Bild på skriften "Nyttan med bättre vatten"

Det lönar sig att kasta pengarna i sjön

Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument för fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på.

Vattenmyndigheterna har i samband med denna skriften också publicerat tre rapporter, där vattnets värde på olika sätt studeras.

Här kan du läsa skriften

Bild på ett bi i en blomma

Foto: Mostphotos

Kritisk utsikt för miljökvalitetsmålen

Varje år gör Länsstyrelsen en sammanställning av tillståndet för miljökvalitetsmålen i Västra Götaland. Tolv av femton miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020. Vissa mål, exempelvis målet för ett rikt växt- och djurliv påvisar till och med en negativ trend. 

Läs rapporten här

Bild på Naturguiden uppställd mot en termos

Foto: Sofie Bernhardsson

Naturguide Kusten

Länsstyrelsen har tagit fram en kostnadsfri naturguide med utflyktspärlor längs kusten. Syftet är att locka ut fler i den sköna naturen. Ni får gärna dela ut boken till era nätverk, på platser och i sammanhang där allmänheten kan nå den. Detta är andra boken efter vi släppte naturguide Skaraborg förra året. Tanken är att göra ytterligare en naturguide med naturpärlor från gamla Älvsborgs län.

Kontakta Sofie Bernhardsson med önskat antal exemplar och adress så skickas det på posten.

Bild på kartverktyget

Nu finns webbGIS för grön infrastruktur

På Länsstyrelsens hemsida för grön infrastruktur hittar du ”Kartverktyg” som är ett nytt webbGIS. Verktyget visar de geodata som i huvudsak tagits fram inom arbetet med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.

Läs mer här

Kalendarium
FREDAG
13
MARS

Slutpresentationer av Booster Furnishing

Vill du lära dig hur du hållbart kan stärka din verksamhet? Välkommen att lyssna på studenternas case-presentationer på ASSAR Industrial Innovation Area i Skövde 13 mars klockan 13.00.

Anmäl dig här

Läs mer här

FREDAG
27
MARS

Miljömålskonferens

Naturvårdsverket anordnar en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling.

Plats: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, Varberg

Tid: 27 mars 2020 kl. 10.00-16.00

Anmäl dig här

TORSDAG
23
APRIL

Framtidens hållbara måltider - hur får vi det att hända?

Vill du som, direkt eller indirekt, erbjuder konsumenter olika måltidslösningar vara med att påverka och skynda på omställningen?

Välkommen till en seminariedag som RISE anordnar inom Hållbar livsmedelskonsumtion.

Anmäl dig till seminariet här

TISDAG
5
MAJ

Temadag om invasiva främmande arter

Länsstyrelsen bjuder in till en temadag med föredrag och erfarenhetsbyten om invasiva arter och hur man bäst hanterar dem. 

ONSDAG-TORSDAG
6-7
MAJ

Miljömålsdagarna 2020

Ta del av inspirerande föreläsningar, lärande exempel och panelsamtal vid årets upplaga av Miljömålsdagarna. Temat för i år är Livsmedel och mötesplatsen är Nyköping.

Läs mer och anmäl dig här

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn