Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - MARS 2020

Årsmöte den 31 mars - ny plats och tid

Tisdagen den 31 mars bjuder Vänerns vattenvårdsförbund in till sitt ordinarie årsmöte. På grund av det aktuella läget kring coronaviruset, covid-19, så kommer årsmötet att kortas ner och hållas delvis eller helt på Skype.   

Om läget tillåter kommer ett förkortat årsmöte att hållas på Länsstyrelsen i Mariestad tisdagen den 31 mars kl. 09.30-11.45 och du ska även kunna delta på Skype. Det kan också bli så att alla får delta på Skype.

Du kan fortfarande anmäla dig till årsmötet, sista dag för anmälan är den 24 mars. Alla deltagare kommer också att få en Skype-inbjudan.

  • Plats: Länsstyrelsen i Mariestad och på Skype alternativt bara på Skype
  • Tid: 09.30-11.45
  • Anmäl dig här!
  • Se www.vanern.se för kallelse och handlingar.

Foto: Kenneth Bengtsson

Temadag - Samförvaltning fiske Vänern 2020

Fiskar du signalkräfta i Vänern med enskild rätt eller är du yrkesfiskare som fiskar signalkräfta på allmänt vatten?

Då är du välkommen till en temadag om forskning och förvaltning av signalkräftan i Vänern. I mån av plats är även övriga intresserade välkomna att delta.

Vi kommer under året att göra ett nytt försök gällande en temadag om signalkräftan. Dagen kommer att handla om forskning och förvaltning rörande signalkräfta i Vänern. Dag och plats är inte bokad än.

Mer information om temadagen kommer att läggas upp på webben.

Inga fynd av larver från vandrarmusslor

Vandrarmusslan är en invasiv främmande art. I augusti 2019 deltog vattenvårdsförbundet i en gemensam inventering av larver från vandrarmusslan i Göta kanal och Kinda kanalsystem i Väster- och Östergötland. Totalt inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal, samt tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen. Syftet var att dokumentera musslans utbredning och täthet och jämföra med den undersökning som genomfördes 2013. Resultatet blev att i dagsläget finns inte vandrarmusslan i Vänern eller Vättern och inte heller i Göta kanals del i Västergötland.

Läs rapporten här!

Larv av vandrarmussla. Foto: Jan-Erik Svensson

Larv av vandrarmussla. Foto: Jan-Erik Svensson

Råvattenkampanj 2019

Vänerns vattenvårdsförbund deltog i Göta älvs vattenvårdsförbunds råvattenkampanj 2019. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och vid utloppet i Vargön. Undersökningarna av drygt 140 ämnen med i huvudsak låga rapporteringsgränser visade en god råvattenkvalité. Ingen av provpunkterna i Råvattenkampanj 2019 hade för de analyserade parametrarna halter som var oroväckande med tanke på dricksvattenkonsumenternas hälsa. 

Läsa rapporten här!

Fler nya rapporter från Vänerns vattenvårdsförbund hittar du under publikationer på webben.

Vattenprovtagning. Foto:Mats Rydgård

@Vanernsvvf

Följ Vänerns vattenvårdsförbund på Facebook! Syftet med sidan är att informera och föra dialog om Vänerns vattenvårdsförbunds verksamhet.

@Vanernsvvf

@forvaltningvanerlax

Följ projektet Förvaltningsplan Vänerlax på Facebook! Syftet med sidan är att sprida information om de tre laxprojekt som Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland just nu arbetar med runt Vänern: Förvaltningsplan Vänerlax, Två länder en elv och Gullspång River Action Plan.

@forvaltningvanerlax

Kalendarium
TISDAG
31
MARS

ÅRSMÖTE Vänerns vattenvårdsförbund

Plats: Länsstyrelsen i Mariestad och på Skype alternativt bara på Skype
Tid: 09.30-11.45
Kallelse och handlingar finns på webben.
Anmäl dig här!

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn