Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - Mars 2020

Inställda evenemang

På grund av det rådande läget kring Covid-19 har vi ställt in samtliga handläggarträffar som var inplanerade under våren. Vi ser över nya datum till hösten och återkommer med en inbjudan så snart vi vet hur situationen utvecklar sig.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet

På Länsstyrelsen bedriver vi vår verksamhet i stort sett som vanligt. Vi ställer dock om vårt arbetssätt för att inte öka smittspridningen i samhället. Det innebär bland annat att vi kommer att ägna mer tid åt löpande granskning av de beslut som kommunerna skickar in till oss.

Vi räknar med att kunna genomföra den verksamhetstillsyn som är inplanerad under våren. De tillsynsbesök som utförs har bedömts utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer där hänsyn tas till riskgrupper och riskfyllda situationer. Formerna för tillsynsbesöket kan eventuellt komma att ändras och vi kommer självklart att föra en dialog med den aktuella kommunen inför tillsynsbesöket.

Har du frågor med anledning av detta är du välkommen att kontakta oss inom tillsynsuppdraget.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning


Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina webbsidor om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

De uppdaterade webbsidorna hittar ni här:

Spårbarhet och säkerhetsmärkning — Folkhälsomyndigheten

Spårbarhet av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten

Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning — Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning — Folkhälsomyndigheten

I slutet av april planerar Folkhälsomyndigheten även att publicera en vägledning för kommunernas tillsyn av spårbarhet och säkerhetsmärkning samt ett informationsblad till detaljhandeln.

Vägledning från Folkhälsomyndigheten

En vägledning gällande kommunernas underrättelser till Folkhälsomyndigheten enligt lagen om tobak och liknande produkter finns nu publicerad på myndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten har även lämnat svar på en fråga som rör kommunens rätt att bedriva tillsyn på försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja tobaksvaror.

E-utbildningar i marknadsföringsregler

Konsumentverket ansvarar för att lämna tillsynsvägledning när det gäller kommunernas tillsyn av marknadsföring av alkohol och tobak på serverings- och försäljningsställen. Detta görs bland annat genom framtagande av allmänna råd som finns publicerade på myndighetens webbplats.

Konsumentverket har nu tagit fram två e-utbildningar i grundläggande kunskap om reglerna för marknadsföring av alkohol och tobak på serverings- och försäljningsställen. Ni når utbildningarna genom nedanstående länkar.

ekurs.kov.se/alkoholreklam

ekurs.kov.se/tobaksreklam

Översyn av marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Regeringen har utsett en särskild utredare att göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet. Syftet är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter samt tobaksfria nikotinprodukter.

- Vi ser att allt fler unga använder e-cigaretter och tobaksfira nikotinprodukter, vilket är bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheterna att reglera detta. Det är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på internet, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida.

Rapport om myndighetssamverkan kring fusk och brottslighet

År 2017 gav regeringen gav i uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

En ny lägesrapport finns nu publicerad som bland annat behandlar restaurangnäringen.

Läs rapporten på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Personalförändringar på Länsstyrelsen

Vi är numera tre personer som ansvarar för tillsynsuppdraget inom alkohol och tobak. Den 3 mars började Pierre Melkersson hos oss på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Pierre kommer närmast från Länsstyrelsen i Skåne där han arbetade med motsvarande arbetsuppgifter.


Anna Anttila Gustafsson

anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.se 
010-224 45 22

Carl Hagberg

carl.hagberg@lansstyrelsen.se 

010-224 46 05


Pierre Melkersson

pierre.melkersson@lansstyrelsen.se    

010-224 48 35

Kalendarium
Torsdag
2
april

Handläggarträff - Rökfria miljöer

INSTÄLLT

Fredag
24
april

Erfarenhetsutbyte för tobak

INSTÄLLT

 

Onsdag
13
maj

Verksamhetstillsyn

Lilla Edet

 

Fredag
29
maj

Verksamhetstillsyn

Alingsås

 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn