Läs i webbläsare.
Länsstyrelsen Västra Götaland
 

Webbinarium om invasiva främmande arter (IAS) 

Miljösamverkan Sverige bjuder in till ett webbinarium om invasiva främmande arter. Under webbinariet kommer vi att presentera det handläggarstöd och utbildningsmaterial som vi tagit fram under det gångna året.

Webbinariet bjuder även på spännande och informativa föreläsningar av representanter från Mårdhundsprojektet, ArtDatabanken, Göteborgs universitet, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket och FO Natur.

Välkommen!

 

Tid

16 juni 09.00-14.30

Plats

Webbinarium via Skype. 

Anmäla

Anmäl dig här. Observera att seminariet har ett begränsat antal platser.

Målgrupp

Handläggarstödet är framtaget för att underlätta hanteringen med IAS på länsstyrelserna och riktar sig till alla handläggare som kan tänkas komma att hantera frågan.

Inför webbinariet förväntas deltagarna se de förinspelade föreläsningarna. Länkar till föreläsningarna kommer att finnas här på Miljösamverkan Sveriges webbsida inom kort. Dessa föreläsningar kommer att ligga till grund för webbinariets utformning. Skicka gärna in dina frågor i förväg till projektledaren anna.lejon@lansstyrelsen.se

Preliminärt program

09.00 Välkommen

Anna Lejon, projektledare Miljösamverkan Sverige

09.10 - 09.50 Presentation av handläggarstöd och utbildningsmaterial

Lena Bondestad, Yvonne Liliegren, Urban Gunnarsson & Eric Bergwall, från Miljösamverkan Sveriges projektgrupp.

KORT PAUS

09:55 - 11:30 Sammanfattning av föredrag samt frågestund med föreläsarna

Jordbruksverkets uppdrag som växtskyddsmyndighet och IAS-förordningen
Karin Nordin, Jordbruksverket

Risklistan, sen då?
Malin Strand, Mora Aronsson och Mikael Svensson, ArtDatabanken

Min resa från Kabomba till Gudaträd
Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne

Kräftdjur; invasiva och okända dörrknackare
Matz Berggren, Göteborgs universitet

Akvatiska EU-arter och kandidater till en nationell lista
Michael Diemer, Havs- och vattenmyndigheten

LUNCH

12.30 - 13.20 Forts. sammanfattning av föredrag samt frågestund med föreläsarna

Från mårdhund till kostnadseffektiv flerartsförvaltning
Per-Arne Åhlén, Mårdhundsprojektet

IT-projektet
Sara Hommen, Förvaltningsobjekt Natur

Aktuellt inom IAS-området
Inkeri Ahonen, Naturvårdsverket

PAUS

13.30 - 14.20 Panelsamtal
Föreläsarna för en gemensam diskussion

14.20 - 14.30 Tack för idag!

 

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se


Prenumerera: Vill starta en prenumeration på Miljösamverkan Sveriges nyhetsbrev? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter.
Mer information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.