Webbversion | Skicka vidare

Maj 2020

Utfodring till dikor

Det är inte ovanligt att dikor får för näringsrikt foder även när skörden är tagen sent. Ekologiska dikor ska ha fri tillgång till grovfoder, vilket gör att fodret måste anpassas efter det.

Genom att ta en sen skörd runt månadsskiftet juni-juli ökar andelen fibrer samtidigt som andelen energi och protein minskar. Då minskas näringsintaget även vid fri tillgång. Det har dock visat sig att näringsinnehållet i de vanligaste grässorterna fortfarande är för högt även vid en sen skörd. Överviktiga kor kan få problem vid kalvning, till exempel kalvningsförlamning. Ett annat problem är att när korna äter för mycket protein så leder det till att kväve avgår via urinen och bidrar till övergödningen.

SLU har i ett forskningsförsök undersökt om andra grässorter kunde vara mer passande till dikor. De ville även se om det fanns någon skillnad i näringsåtgång mellan olika raser. I försöket användes dräktiga dikor av raserna hereford och charolais. Hereford är avlade för att klara en foderstat med lågt näringsinnehåll och charolais sägs istället behöva ett högkvalitativt foder.

Forskarna kom fram till att traditionella gräsvallar med timotej och ängssvingel ska skördas vid blomning eller ännu senare. Sent skördad vall av rörflen var ännu bättre. Den innehåller mycket fibrer, vilket minskade foderintaget och därmed även kostnaden för fodret. Fodret gav en liten minskning i vikt de två sista månaderna under dräktigheten då energibehovet höjs. Dock påverkade det inte kalven negativt och inte heller kons möjlighet att bli dräktig. Under försöket kunde de inte se att det var någon skillnad mellan raserna vad det gäller fodrets smältbarhet.

Elin Mattsson

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen på fältvandringar om ekologiskt lantbruk. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör, om inte annat anges, är Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

På fältvandringarna tittar vi på grödornas utveckling och ogräskonkurrens, pratar om gödsling, bördighet och mullhalt, precisionsodling, samt hur man kan förbättra för nyttodjuren och den biologiska mångfalden, med mera.

På grund av rådande läge med Coronaviruset (covid-19) kommer vi också att erbjuda filmade fältvandringar. Filmerna kommer att vara tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats från och med juni månad. Håll utkik på Instagram och Facebook.

OBS: I fält begränsar vi antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig till alla fältvandringar. Vi kommer också bara uppehållas oss i fält. Det kommer inte att bjudas på gemensam fika, så önskas fika får var och en ta med det själv. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post. I övrigt följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att inte ta i hand och att stanna hemma vid symtom eller om du tillhör en riskgrupp. Det är också bra att undvika samåkning med personer som man normalt inte samåker med.

Information
Jan Hill, 010-224 52 40, Lina Morin, 010-224 53 03 eller Yvonne Hajum, 010-224 53 73.

Ekologisk odling på Varaslätten

Vi träffas hos Håkan och Anton Karlsson, Norra Härene Backaholm, Lidköping, onsdagen den 3 juni kl. 18.30. På gården finns en demonstrationsodling med proteingrödor samt blomstrimmor i åkerbönor. Vi fokuserar speciellt på gödsling och nya proteingrödor.

Anmälan senast 31 maj

Ekologisk odling i Vadsbo

Försommarens fältvandring ersätts av en filmad fältvandring utan deltagare. Filmningen kommer att göras hos Tomas och Simon Bengtsson, Fogdegården Tidavad. Vi fokuserar speciellt på gödsling och på odling av vete, åkerbönor och slåttervall.

Ekologisk odling i Dalsland

Försommarens fältvandring ersätts av en filmad fältvandring utan deltagare. Filmningen kommer att göras hos Kjell Eriksson, Ekholmens Säteri, Dals Rostock. Vi fokuserar på proteingrödor och vall, särskilt på gårdens odling av lupin och vårvete till helsäd samt demoodlingar av bland annat gröna linser.

Ekologisk odling i Bohuslän

Försommarens fältvandring ersätts av en filmad fältvandring utan deltagare. Filmningen kommer att göras hos Johan Christensson på Klevs gård, Bovallstrand. På gården, som nyligen är omlagd till ekologisk odling, odlas oljeväxter, frövall och stråsäd. Rötrester från fiskeindustrin används i odlingen. Vi fokuserar speciellt på odling av oljeväxter och gödsling.

Ekologisk odling i östra Skaraborg

Vi träffas hos Johan Hjelm, Dannemarka Korsberga, Hjo, torsdagen den 11 juni kl. 18.30. På gården finns en demonstrationsodling med proteingrödor samt blomstrimmor i åkerbönor. Vi fokuserar speciellt på nya proteingrödor, gödsling samt mångfald och nyttodjur.

Anmälan senast den 8 juni

Ekologisk odling i Sjuhärad

Vi träffas på Strömmaskolan Sätila, onsdagen den 20 maj kl. 18.30. På gården odlas höstsäd, vårsäd och vall. Vi fokuserar speciellt på gödsling, ogräsbekämpning och foderkvalitet.

Anmälan senast den 18 maj till Katarina Berlin Thorell katarina.berlin@radgivarna.nu eller 0325-61 86 16.

Arrangör: Rådgivarna Sjuhärad.

Sommarkväll i fårhagen i västra Bohuslän

Vi träffas hos Tora Windahl, Nedre Sandbäck, Hamburgsund, måndagen den 1 juni kl. 18.00. På gården finns nyligen restaurerad betesmark och betesmark med särskilda värden. Vi fokuserar på biologisk mångfald och växtnäringsbalans på vallar.

Anmälan senast den 26 maj

 

Du har väl inte missat att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn