Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - JUNI 2020

Foto: Pixabay

Sprid inte främmande arter i sommar

Sommaren är här och i år kommer nog fler än vanligt att vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De kan sprida sjukdomar och konkurrerar ut inhemska arter.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren.

Läs mer på Vänerns webb!

Foto: Sara Peilot

Högre vattennivåer

En minskad tappning av Vänern testas nu i sommar. Detta för att främja naturmiljön, friluftsliv, naturturism och Vänersjöfarten.

Erfarenheterna från 2018 då vårfloden liksom i år uteblev och den efterföljande långa och torra sommaren visar att en återhållsam tappning under våren kan påverka situationen positivt inför sommaren.

Vänerrådet är en samverkansgrupp kring Vänern, som vill få till en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen. Vänerrådet inrättades i december 2018 av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland och Vänersamarbetet.

Läs mer om Vänerrådet här!

Foto: Erik Landgren

Nu räknar vi sjöfåglarna i Vänern!

Just nu är ett 20-tal inventerare ute på Vänern och räknar kolonihäckande måsfåglar vid Vänerns över 800 fågelskär. Inventeringen pågår mellan den 8-18 juni och har pågått årligen sedan 1994. Flera av fågelarterna är känsliga och du måste visa hänsyn.

Under inventeringen 2019 räknades närmare 28 000 revirhävdande trutar, måsar och tärnor på Vänerns fågelskär, samt några tusen andra fåglar som är mer eller mindre beroende av att häcka nära kolonibildande måsfåglar.

Flera av fåglarna vid Vänerns fågelskär är särskilt skyddsvärda, exempelvis dvärgmås och fisktärna. De är rödlistade i Sverige eller upptagna i EUs Fågeldirektiv. Dessa arter är därför av stort intresse att följa upp inom miljöövervakningen.

Många av Vänerns fågelskär är därför skyddade genom fågelskyddsområde, vilket innebär att man inte får gå i land eller vistas nära öarna och skären under en viss tidsperiod. Men även om ett skär eller en ö inte är fågelskyddsområde är det viktigt att inte uppehålla sig nära varnande fåglar under en längre tid. Ägg och ungar kan dö i värmen när de inte kan skyddas från solen av sina föräldrar.

Nu när semester är på antågande och vi åker ut med båt och kajak i Vänerns skärgård så måste vi visa hänsyn. Det finns över 22 000 öar holmar och skär så det finns plats för alla, både folk och fä! 

Läs 2019 års redovisning från sjöfågelinventeringen här!

Kontakt:
Samordnare Sjöfågelinventeringen
Jan Rees, Länsstyrelsen i Värmland

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn