Webbversion | Skicka vidare

Juli 2020

Biokol godkänt för eko-odling

Alla vet hur viktig en bra jordstruktur är. Särskilt under extremer som torka eller långa regnperioder. Du kan själv göra mycket för att förbättra jordstrukturen. Samtidigt kan göra något bra för miljön och klimatet!

Biokol nämns ofta som en produkt som kan rädda klimatet. Och numera är det också tillåtet i ekologisk odling – om det inte har för mycket tungmetaller eller aromatiska kolföreningar i sig. Men vad är biokol, och vad gör det för nytta?

Vad är biokol och hur görs det?

Biokol består av organiska produkter eller, mer korrekt, en del av innehållet av kol i dessa. Oftast sådant som uppfattas som biprodukter eller avfall. Som pelleterat sågspån eller flis/bark från skogen, strö som till exempel halm eller torv, möglig spannmål eller andra (främst torra) restprodukter från lantbruk och trädgårdsodling.

Processen att tillverka biokol är – förenklat – ett högteknologiskt sätt att göra träkol, så kallad
pyrolys. Organiskt material värms upp, men under begränsad tillgång på syre. Det gör att bara en del av kolet blir till koldioxid, medan syre och väte från råmaterialet avdunstar som vattenånga. Kvar blir resten av kolet, i koncentrerat form.

Vad gör biokol för klimatet?

Värmen som utvecklas under den delvisa förbränningen utnyttjas för till exempel uppvärmning. I sin mest miljövänliga form för att värma upp ett växthus, där växterna samtidigt kan utnyttja den koldioxid som trots allt frigörs vid tillverkningen av biokolet.

Själva biokolet består av så koncentrerat kol, att jordens mikroorganismer behöver lång tid innan det bryts ner till ny koldioxid. Försök antyder att det kan vara upp till flera hundra år. Alltså kommer minst hälften av kolet som råvaran till biokolet tog upp från luften medan det levde, att försvinna från atmosfären för flera generationer framöver.

Kol är ofta en bristvara i marken – vi har inte så mullhaltiga jordar i det moderna Sverige. Så tillskott av biokol kommer att ge jordorganismerna mat – alltså blir det mer liv i marken, som kan omvandla även skörderester till mull.

Biokolen består av rena mikrolabyrinter av pyttesmå porer. Därinne kan vatten lagras, samtidigt som själva biokolkornen är så stora, att de säkrar en lucker markstruktur. Så inuti biokolsbitarna lagras vatten, runt om dem får syre möjlighet att tränga ner i marken. För att göra biokolet mer smakligt för mikroorganismerna kan man ”ladda” det genom att blanda det med gödsel, eller blanda det i komposten.

Kirsten Jensen & Åsa Flodin

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen på fältvandringar och kurser om ekologiskt lantbruk. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör, om inte annat anges, är Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

OBS: Vi begränsar antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Det kommer inte att bjudas på gemensam fika, så önskas fika får var och en ta med det själv. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att inte ta i hand, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom eller om du tillhör en riskgrupp. Det är också bra att undvika samåkning med personer som man normalt inte samåker med.

Information
Jan Hill, 010-224 52 40, Lina Morin, 010-224 53 03 eller Yvonne Hajum, 010-224 53 73.

Ekologisk odling i östra Skaraborg

Vi träffas hos Johan Hjelm, Dannemarka Korsberga, Hjo, tisdagen den 28 juli kl. 18.30. På gården finns en demonstrations-odling med proteingrödor samt blomstrimmor i åkerbönor.

Anmälan senast den 26 juli

___________________________________

Ekologisk odling på Varaslätten

Vi träffas hos Håkan och Anton Karlsson, Norra Härene Backaholm, Lidköping, onsdagen den 29 juli kl. 18.30. På gården finns en demonstrationsodling med proteingrödor samt blomstrimmor i åkerbönor.

Anmälan senast den 26 juli

______________________________________

Ekologisk odling i Vadsbo

Vi träffas hos Tomas och Simon Bengtsson, Fogdegården Tidavad, Mariestad, torsdagen den 30 juli kl. 18.30. Vi fokuserar speciellt på gödsling och på odling av vete, åkerbönor och slåttervall.

Anmälan senast den 27 juli

 

Restaurering av betesmarker

Har du en betesmark som behöver restaureras så att dess natur- och kulturvärden ska kunna leva vidare och även vara berättigade till miljö-ersättningar? Vi kommer att gå igenom hur man röjer igenvuxen mark, gynnar biologisk mångfald och bevarar kultur-värden. Vi kommer även att prata om hur resultatet bör se ut för att få miljöersättningar.

Samtliga kurstillfällen startar kl. 15.00 och avslutas vid 18.30. Kläder efter väder. Medtag egen fika.

Ånimskog (Åmål) den 25 augusti
Anmälan senast den 17 augusti


Rösseldalen (Tjörn) den 1 september
Anmälan senast den 24 augusti


Vägeröds Dalar (Fiskebäckskil)
den 15 september

Anmälan senast den 7 september


Prässebo (Lilla Edet) den 6 oktober
Anmälan senast den 28 september

Filmvandringar från försommaren finns nu på webben och YouTube

Nu finns tre filmade fältvandringarna att beskåda! Vi besöker Ekoholmen Mellerud, Fogdegården Mariestad och Klevs gård, Bovallsstrand. Du hittar filmerna på Facebook, på Länsstyrelsen i Västra Götalands YouTube-kanal eller på vår webbplats.

Utbildning för nya ekoambassadörer

Eko-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. I det gemensamma arbetet med förberedelser för kampanjen har Organic Sweden, Ekologiska lantbrukarna och KRAV planerat ett par utbildningsdagar för lantbrukare som vill öka sina kunskaper om de mervärden eller ekovinster som profileras under kampanjen.

Målgruppen är lantbrukare som arrangerar Öppen gård, Kurs hos ekobonden eller som medverkar i samband med Bonde i butik eller liknande aktiviteter för att marknadsföra ekologisk mat.

Digital träff

Måndagen den 20 juli kl. 10.00-11.00.

  • Introduktion till det nya utbildningsmaterialet ”Ekologisk mat från jord till bord”

Utbildningsdag

Torsdagen den 30 juli kl. 9.30-15.00 på Garveriet, Floda

  • Presentation av EKO-september och kampanjsidan heltenkelteko.se
  • Genomgång av de 7 ekovinsterna och fördjupning
  • Presentation av ekofakta.se och ”Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel”
  • Dialog om aktiviteter där lantbrukare medverkar och praktiska detaljer, ersättning med mera

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår. Detaljerat program, länk till dag 1 och vägbeskrivning till dag 2 skickas i samband med anmälan. Välkommen med din anmälan till båda aktiviteterna senast den 17 juli till: anders.heimer@organicsweden.se eller
070-528 89 27.

Organic Sweden i nära samarbete med Ekologiska Lantbrukarna och KRAV

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen
i Västra Götalands län finns på
sociala medier?

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn