Webbversion | Skicka vidare

September 2020

Dikalvar och dikor lönsamt

Produktion av ekologiska dikalvar kan vara lönsamt. Dikorna hjälper till att bevara biologisk mångfald.

I en studie från SLU jämförs olika sätt att bruka marken i skogsbygder. Författarna Karl-Ivar Kumm och Anna Hessle visar att ekologisk produktion av dikalvar är tillräckligt lönsamt för att kunna öka på övergiven och marginell mark.

Genom att skapa en viss storskalighet kan man få ökad lönsamhet. Kostnaderna per djur för stängsel, vatten, arbete och byggnader kan minskas, till exempel genom att:

  • Stängsla in större områden med både betesmark och skog.

  • Ha fler än 20 dikor.

Du kan läsa mer om studien på Jordbruksverkets webbplats.

På Länsstyrelsens temadagar om dikor pratar vi mer om hur produktionen kan utvecklas, se annons längre ner i EKO-bladet och anmäl dig på Länsstyrelsens kalender.

Birgitta Johansson, Jordbruksverket & Jan Hill, Länsstyrelsen

Stinksot ökar – använd tolerant sort

Stinksot på vete ökar. Vid angrepp kan skörden bli otjänlig både som livsmedel och foder. Analysera alltid eget utsäde, och så en tolerant sort.

Stinksot ökar enligt Jordbruksverkets utsädesenhet och Frökontrollen i Örebro. Årets analyser av utsäde visar att en stor andel av proverna har sporer av stinksot. Får du större angrepp kan skörden kasseras. Men begynnande angrepp kan vara svåra att upptäcka i fält. Efter några år kan angreppen bli mycket stora. Störst är riskerna om du använder eget utsäde.

För att minska riskerna för angrepp bör du:

  • Använda en tolerant sort, och gärna utsäde som är behandlat (biologiskt eller termiskt)

  • Analysera alltid eget utsäde avseende stinksot, och inte använda utsäde som har sporer av stinksot

Toleranta sorter mot stinksot är Stava, Festival, Hallfreda och Magnifik. Stava, Festival och Hallfreda är även toleranta mot dvärgstinksot. Etana är tolerant mot dvärgstinksot.

Jan Hill

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen på aktiviteter om ekologiskt lantbruk. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra Götalands län om inte annat anges.

OBS: Vi begränsar antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att inte ta i hand, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom eller om du tillhör en riskgrupp.

Temadag Dikor – miljöarbete och matproduktion

På Halebackens gård utanför Vänersborg och på Bosgården utanför Broddetorp får vi ta del av hur lantbrukarna utvecklar sina gårdar. Förutom gårdens och Länsstyrelsens personal deltar representanter från Gröna Gårdar och Kaprifolkött (Halebacken) resp. stängselfirman Gallagher och DG Kötthandel (Bosgården). På olika stationer tar vi upp:

  • Smarta byggnadslösningar & stallgödsel

  • Skötsel & restaurering av betesmarker

  • Vallodling & utfodring

  • Ekologisk produktion & försäljningsvägar för nötkött

Tid och plats

Halebacken Vänersborg,
lördagen den 26 september kl. 10-14
Anmälan senast den 20 september

Bosgården Broddetorp,
onsdagen den 30 september kl. 13-16.30 
Anmälan senast den 23 september 

Frågor

Lina Morin, 010-224 53 03
lina.morin@lansstyrelsen.se,

Åsa Flodin, 010-224 52 39
asa.flodin@lansstyrelsen.se, 

Kurs Sociala medier för landsbygdsföretagare

Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig mer om hur du når ut via sociala medier? Anmäl dig till vår grupprådgivning och få alla förutsättningar för att komma igång.

Tid och plats

Länsstyrelsen, Uddevalla,
tisdagen den 13 oktober kl. 13-16.30
Anmälan senast 6 oktober

Länsstyrelsen, Borås,
tisdagen den 24 november kl. 13-16.30
Anmälan senast 17 november

Länsstyrelsen, Skara,
tisdagen den 8 december kl. 13-16.30
Anmälan senast 1 december

Deltagaravgift

Cirka 600 kr/deltagare. Beroende på antalet deltagare kan priset variera (minst fem deltagare krävs). Fika samt dokumentation ingår.

Frågor

Erika Kvarnlöf, 010-224 53 17, 
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

Webbkurs Livet i marken

En frisk jord är en viktig förutsättning för en frisk gröda och en god skörd. Hur förbättrar vi förutsättningarna för en frisk jord? Vilka metoder gynnar de olika goda jordorganismerna?

Intresset för jordhälsa och vad som händer i marken är stort. Länsstyrelsens bidrag under hösten blir en webbkurs med inspelade föreläsningar och gemensamma frågestunder via telefon eller Skype.

Tid

Introduktion: 20 oktober kl. 12.30-14.30
Frågestunder: 3 och 10 november kl 12.30-14
Avslutning: 13 november kl. 12.30-14.30

Anmälan och mer information ges via Kalendern på Länsstyrelsens webbplats inom kort.

Frågor

Kirsten Jensen, 010-224 52 29
kirsten.jensen@lansstyrelsen.se

Lina Morin, 010-224 53 03
lina.morin@lansstyrelsen.se

Åsa Flodin, 010-224 52 39
asa.flodin@lansstyrelsen.se

Ökad kvalitet på ekologiskt nötkött – vill du vara med?

I samarbete med bl.a. Hushållningssällskapet Västra och Svenska Foder kommer Länsstyrelsen att arbeta med ett projekt för förbättrad rådgivning och förbättrat produktionsresultat till ekologiska nötköttsproducenter. Vi stöttar de företag som vill vara med genom rådgivning och uppföljning under 2021 och 2022.

Frågor och intresseanmälan

Lina Morin, 010-224 53 03
lina.morin@lansstyrelsen.se

Webbkurs Kick-off för ekologisk grönsaksodling

Hushållningssällskapet Västra har tagit fram en webbaserad kurs Kick Off för grönsaksodling.

Du når kursen via Hushållningssällskapets webbplats.

Broschyr Vattenförsörjning

Länsstyrelsen har gjort en ny broschyr Vatten i lantbruket - tips och råd för dig som djurägare.

Du hittar broschyren på Länsstyrelsens webbplats

Har du sett filmvandringarna från försommaren?

Har du sett de tre filmade fältvandringarna? Vi besöker Ekoholmen Mellerud, Fogdegården Mariestad och Klevs gård, Bovallsstrand. Du hittar filmerna på Facebook, på Länsstyrelsen i Västra Götalands YouTube-kanal eller på vår webbplats.

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier?

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn