Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 4, december 2017
Vinterlandskap vid vatten. Foto: Pixabay

2018 – ett supervattenår

Hösten lider mot vinter och grundvattenmagasinen fortsätter tack och lov att fyllas på. Under hösten har vattenmyndigheterna i nära samverkan med kommuner och berörda åtgärdsmyndigheter arbetat med att vidareutveckla den årliga rapporteringen av genomförandet av åtgärdsprogrammen. Den nya rapporteringen ska bättre kunna bedöma effekterna i vattenmiljön och hur stort åtgärdsbehovet är. Rapporteringen tar också höjd för EU:s krav i halvtidsuppföljningen i december 2018. Senast den 28 februari ska rapporteringen skickas in till vattenmyndigheterna.

Vattenförvaltningens cykliska arbete snurrar på enligt plan. Just nu förbereds arbetet med att uppdatera klassificeringarna av påverkan, status och risk för alla vattenförekomster. Nya metoder för påverkansanalys ska vara färdiga i början av 2018.

2018 ser ut att bli ett supervattenår. Regeringens höstbudget innehåller den kanske största klimat- och miljösatsningen någonsin. Cirka 5 miljarder avsätts för miljösatsningar, varav 600 miljoner går till satsningar på bättre vattenkvalitet, bland annat för förorenade sediment, skydd av marina områden, våtmarker, åtgärder mot övergödning och lokalt åtgärdsarbete. Möjligheten att finansiera lokala åtgärdsinitiativ blir betydligt bättre än tidigare år. Använd vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormerna som underlag för prioritering av nya åtgärdsprojekt!

God Jul och Gott Nytt År och en förhoppning om en snörik vinter så vi slipper ytterligare torrår!
Önskar vi på vattenmyndigheterna

 
 

Dags att berätta vad som gjorts 2017

Landets kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som har genomförts under det gångna året. Den 1 december skickade vi ut frågeformuläret för rapporteringen av 2017 års åtgärdsarbete. Senast den 28 februari ska rapporteringen lämnas in till vattenmyndigheterna. Resultatet presenteras under våren 2018.
Om återrapporteringen 2017

Dammen Kouris på Cypern. Foto: Shell from Limassol, Cyprus, Kouris Dam - overflow day 8 April 2012, CC BY-SA 2.0

Vattenmyndigheten deltar i nationellt samarbete om torka och vattenbrist

Södra Östersjöns vattendistrikt är en del av Sverige som drabbats hårt av torka under de två senaste somrarna. Det är också här klimatscenarierna ser ut att innebära ännu torrare förhållanden i framtiden. Men genom klok förvaltning av det vatten vi har kan de största problemen med vattenbrist kanske undvikas, visar erfarenheter från en studieresa till Cypern och Portugal.
Vattenmyndigheten deltar i nationellt samarbete om torka och vattenbrist

Föreståndaren för Naturum Getterön berättade om verksamheten för projektdeltagarna. Foto: Josefin Levander

Stor aktivitet i pilotprojekten inom Water Co-Governance

Under 2017 har de tre vattenråd som deltar som piloter i EU-projektet Water Co-Governance kommit igång med sin planering och sina aktiviteter. I oktober träffades alla deltagande länder i Varberg för att dela erfarenheter och diskutera hur vi tar projektet vidare.
Stor aktivitet i pilotprojekten inom Water Co-Governance

Deltagare i projektet Water Co Governance på fältbesök.

Oplandskonsulenter ska öka åtgärdstakten i Danmark

Danmark har gjort en satsning som har lett till att 28 personer har anställts för att jobba som rådgivare åt markägare på den danska landsbygden. Personerna kan bistå med kunskap om vilka platser som är bäst att placera en minivåtmark, våtmark eller skog på utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Fram till 2021 ska denna satsning ha resulterat i 1000–2000 nya minivåtmarker, cirka 5 000 hektar ny skog och 13 000 hektar våtmark.
Oplandskonsulenter ska öka åtgärdstakten i Danmark

Gruppbild på deltagarna på Nordkalottmötet.

Gränsvattenfrågor i fokus på nordkalottmöte

I oktober träffades vattenförvaltningsmyndigheterna från de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland i Luleå för att utbyta erfarenheter om vattenarbetet på Nordkalotten. Gränsvattenfrågor behöver lösas tillsammans över landsgränserna.
Gränsvattenfrågor i fokus på nordkalottmöte

Hanna Tornevall som lämnar tjänsten som vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt. Foto: Lena Carlstein

Hallå där Hanna Tornevall!

Efter tio år på Länsstyrelsen, varav sex år som ansvarig för Vattenmyndigheten i Västerhavet, har det blivit dags för Hanna Tornevall att gå vidare till nya utmaningar. Vi passade på att ställa några frågor till Hanna om hur hon ser på vattenförvaltningsarbetet och sin tid på Vattenmyndigheten.
Intervju med Hanna Tornevall

Bättre kartor i VISS

VISS har inbäddade kartor som visar var vatten, stationer med mera finns. Kartorna har tidigare bara varit interaktiva i vissa webbläsare. Genom den nya tekniken går det nu att zooma in och ut i kartorna i alla webbläsare, mobiler och surfplattor. Du får enkelt upp information för allt vatten genom att klicka på det valda området. Där får du även en länk till vattnets sida i VISS – en praktisk funktion som underlättar att navigera bland vattnen i det område du är intresserad av. Bakgrundskartan är ersatt med Lantmäteriets topografiska webbkarta som regelbundet uppdateras med ny information.
Om kartor på VISS-portalen

Nya nedladdningstjänster i geodataportalen

Nu finns fler geodata från VISS tillgängligt på länsstyrelsernas geodataportal, under Vattenmyndigheterna. Gå direkt till GeodataKatalogen.
Nya geodata som är tillgängliga för nedladdning är avrinningsområden, nya vattenförekomster samt åtgärder. Klicka på info-symbolen för respektive geodata för att läsa mer om innehållet.
Om geodataportalen på VISS-portalen

Norge genomför samråd om ändringar i vattenförvaltningsförordningen och naturmangfoldloven

Den 5 oktober 2017 presenterade det norska Klimat- och miljödepartementet ett förslag till ändringar av vattenförvaltningsförordningen och naturmangfoldloven. Det handlar i huvudsak om att förenkla organisationen för vattenförvaltningsarbetet.
Norge genomför samråd

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Logotyp för LinkedIn

Följ vattenmyndigheterna på LinkedIn!
Där hittar du senaste nytt från oss på vattenmyndigheterna.

Bättre vatten - nyhetsbrev från Life IP Rich Waters
Följ arbetet för bättre vatten i Norra Östersjöns distrikt genom nyhetsbrevet från projektet Life IP Rich Waters.

150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag
EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet, rapporterar Skogsstyrelsen.

Nya medel till forskning om framtidens vattenkraft
Svenskt Vattenkraftcentrum får 27,9 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten för att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

15 februari startar samrådet om Sveriges första havsplaner
I5 februari publicerar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) förslagen till Sveriges första havsplaner. Kommuner, regionala organ, myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer kan komma med förbättringsförslag och synpunkter fram till den 15 augusti 2018, då samrådet avslutas. 
 

 

Publikationer

Sammanställning av vattenrådens årsredovisningar för 2016 i Västerhavet och Södra Östersjön

Handledning - GIS-stöd för prövning av små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten)

 

Möten och seminarier

Delta i vattenmyndigheternas samrådsmöten!
Tid och plats för samrådsmötena hittar du på webben

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 (#NAM18)
31 januari-1 februari 2018 i Linköping
Arrangör: Svenskt Vatten

Baltic Sea Future
8-9 mars i Stockholm
Arrangörer: Stockholms Stad, The Baltic Sea Sustainable Seas Foundation, Stockholms universitet

Marin restaureringskonferens
14-15 mars i Kalmar
Arrangörer: Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge

Vattenrådens dag i Västerhavet
21 mars 2018 i Göteborg
Arrangör: Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt

Vatten, Avlopp, Kretslopp (VAK)
21-22 mars 2018 i Gävle
Arrangörer: VA-guiden i samarbete med Gävle kommun, Gästrike Vatten och tidskriften Cirkulation

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -