Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 3 2019

Irene Bohman

 

Bra tillfälle att jobba mot övergödning

Vattenfrågor är i fokus i många sammanhang och jag upplever att behovet av vattenförvaltning ökar hela tiden. Vattenmyndigheterna har alltid många bollar i luften och det gäller att inte tappa någon.

Under 2018 togs till exempel beslut om nya prioriterade miljögifter och i år fastställdes kravnivå för vatten som påverkats av storskalig vattenkraft. Vattenbrist och vattenförsörjning har också fått stor uppmärksamhet de senaste åren och vi medverkar aktivt till att bygga kunskap om detta.

En annan viktig fråga som behöver få fortsatt uppmärksamhet är övergödningen i Östersjön. Just nu är det rätt tillfälle att intensifiera arbetet. Anledningarna är många:

  • Regeringen gör flera satsningar i budgetpropositionen för nästa år.

  • Förhandlingarna om den EU-gemensamma jordbrukspolitiken är högaktuella.

  • Torskfisket stoppas.

  • Helsingforskonventionen, Helcom, poängterar vikten av att samverkan mellan de regionala vattenmyndigheterna runt Östersjön ökar.

  • Havs- och vattenmyndigheten ska utreda hur samverkan kan bli bättre runt Östersjön.

Det är även så att nästa programperiod med EU:s jordbrukspolitik sammanfaller med den tredje cykeln i EU:s vattendirektiv och just nu förhandlas det om regelverk och budget. För en tid sedan arrangerade Vattenmyndigheterna ett välbesök seminarium om kopplingen mellan vatten och jordbruk. Under seminariet fanns en god samsyn kring att det behövs lösningar för att nå målen i livsmedelsstrategin och förbättra miljön – samtidigt.

Vi vet att mycket görs och att näringsbelastningen på våra vatten minskar, men vi vet också att ytterligare krafttag är nödvändiga. Inom vattenförvaltningen görs just nu åtgärdsanalyser utifrån helt färska statusbedömningar, som ger bästa möjliga kunskap om var åtgärder behövs som mest. Som jag ser det är Vattenmyndigheternas arbete viktigt för att få kopplingen mellan utredningar, budgetsatsningar, initiativ och det konkreta genomförandet att bli så effektivt som möjligt.

Irene Bohman
vattenvårdsdirektör, Södra Östersjöns vattendistrikt

 
 

Så kan miljöpåverkan från båttrafik och hamnar bedömas

Fysisk påverkan från båttrafik och muddring ändrar livsvillkoren för många djur och växter i och nära vattnet. I en ny rapport från Vattenmyndigheterna beskrivs hur påverkan kan bedömas i marina miljöer.

Hamnar, muddring och båttrafik: Rapport om bedömning av miljöeffekter i kustvatten

 
 

Vattenmyndigheterna får ny webbplats

I november får Vattenmyndigheterna en ny webbplats. Webbplatsen kommer bland annat ha en modernare design och bättre sökfunktioner. 

Snart dags för nya vattenmyndigheterna.se!

 
 
Illustration med vatten, djur och jordbruk. Illustration: Tobias Flygar.

Politiker ska få utbildning om vatten

Inom kort släpper Mälarens vattenvårdsförbund ett utbildningsmaterial om vatten för politiker.

Projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) inom Mälarens vattenvårdsförbund, riktar sig till kommuner i Mälarens avrinningsområde.

Kommunerna som är med i projektet har lyft behovet av en utbildning om deras ansvar i vattenförvaltningen. Därför har MER samlat tjänstemän och politiker och tillsammans med Vattenmyndigheten tagit fram ett utbildningsmaterial till nya politiker.

Materialet, som består av en powerpointpresentation med tillhörande manustext, kommer att finnas tillgängligt på malaren.org längre fram i höst - så håll utkik!

Anmäl ditt intresse för utbildningsmaterialet  

Är du intresserad och vill veta när materialet finns tillgängligt?

Skicka ett mail till Elin Ångman på elin.angman@lansstyrelsen.se eller till Ingrid Hägermark på ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se.

 
 

Anna Linusson. Foto: Ulrika Mogren.

 

Anna Linusson är ny vattenvårdsdirektör

Anna Linusson är ny vattenvårdsdirektör på Vattenmyndighetens kansli i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Hon kommer närmast från Svenskt Vatten AB, där hon varit vd sedan 2014. Hon har också varit vd för stiftelsen Håll Sverige Rent och miljöchef på Stockholms läns landsting. 

– Jag hoppas kunna bidra med ett brett perspektiv på vatten och miljöfrågor i samhället, säger hon. 

Anna Linusson har studerat vid Chalmers i Göteborg och är civilingenjör i kemiteknik.

 
 

Snart läggs vattenorganisationer.se ned

Vi påminner om att webbplatsen vattenorganisationer.se läggs ned den 1 januari 2020, enligt tidigare meddelat beslut. Supporten finns kvar till och med 31 december 2019, för de organisationer som finns på webbplatsen.

Har du webbansvar för en organisation med material på webbsidan? Då är det hög tid att spara ned material ni vill ha kvar.

Kontakta webmaster inom kort om ni behöver hjälp med detta. Kontaktuppgifter finns på vattenorganisationer.se

Vi kommer även skicka en påminnelse och mer information direkt till våra kontaktpersoner hos vattenorganisationerna.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss via e-post: vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se.

 
 
Fiske från båt i Vänern. Foto: Igelkott film.

Se filmer om fiske i Vänern

Är du intresserad av fiske? Vill du veta mer om fiskarterna i Vänern? Sportfiskarna har tagit fram fyra filmer om fiske och fiskar i Vänern.

Du hittar alla filmerna på Youtube:   

Vänern och fisket, del 1

Laxens väg till och från Vänern, del 2

Vänerns vilda fiskar, del 3

Vänerfiskets framtid, del 4

 
 

Följ lokalt vattenarbete på Facebook

Nu finns det flera nya Facebooksidor att följa för dig som är intresserad av lokalt arbete för bättre vatten på olika håll i landet. Facebook-sidorna har skapats inom ramen för projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten. 

Facebooksida – Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Facebooksida – Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

Facebooksida – Minskad övergödning i Tidan

Facebooksida – Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland

Du kan också prenumerera på nyheter om lokalt åtgärdsarbete på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

 
 
 
Bild med texten newsletter.

Så tycker ni läsare om Vattenblänk

Nyhetsbrevet du just nu läser har utvärderats i en magisteruppsats vid Göteborgs Universitet.

"Vattenblänk är till nytta i mitt yrkesutövande." "Där kan jag se vad som är på gång vad gäller vattenfrågor." Så säger några av de prenumeranter Karin Wenzelberg vid Göteborgs Universitet intervjuat i sin magisteruppsats om nyhetsbrevet Vattenblänk.

På det stora hela blir betyget gott: De intervjuade tycker att Vattenblänk är till gagn i deras yrke. Vad gäller utvecklingsområden lyfts bland annat tydligare layout. 

Vad tycker du?

Är du nöjd med innehållet i Vattenblänk? Tipsa oss gärna om vad du vill läsa om i ett mejl till vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se.

Vattenblänk analyserat i magisteruppsats

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Om vattenmyndigheterna

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Hur vill du förbättra Sveriges vatten?

Publik som lyssnar.

I januari kan du som arbetar i någon av Sveriges kommuner komma med förslag på åtgärder för bättre vatten. Vattenmyndigheterna ordnar en workshop i samband med att åtgärdsprogrammet 2021-2027 ska ses över. 

Kommuner kan tycka till om åtgärder i vattnet

 

Önskvärt med mer pengar till lantbruket

Regeringen behöver skjuta till avsevärda medel för att Sverige ska få bukt med övergödningen av våra vatten. Det är Sveriges vattenmyndigheter, Lantbrukarnas Riksförbund och Havs- och vattenmyndigheten överens om.

Mer pengar till lantbruket måste till för att förbättra våra vatten

 

Satsningar för ökad biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten.

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

 

 Ål fick ny vandringsväg

Fisken i Hedströmmen i Västmanland har fått en ny vandringsväg. Redan första dagen efter att dammluckan öppnades sågs den utrotningshotade ålen ta den nya vägen. I området lever även andra hotade arter, som asp och flodpärlmussla.

Nu kan fisken vandra fritt uppför Hedströmmen

 

Nystart för vattenråd

I början av september bjöd Vattenmyndigheten i Bottenhavet in distriktets vattenråd till en heldag. Sist man träffades var för fem år sedan. 

Nystart för vattenrådens dag i Bottenhavet

 

Mer pengar till att dammsuga Öljaren

Katrineholms kommun får fem miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för ett projekt om lågflödesmuddring i sjön Öljaren.

– Bidraget är ett väldigt positivt tillskott, säger projektledare Jenny Herbertsson i Katrineholms kommun.

Mer pengar till lågflödesmuddringen i Öljaren

 

Konferenstips

I november äger konferensen "Vattendrag, våtmarker och skog - synergier mellan Natura 2000, vattenförvaltning och andra samhällsintressen" rum i Härnösand. 

Grip on Life-konferens: Vattendrag, våtmarker och skog

 

Publikationer

Statusklassning av hydromorfologi i kustvatten

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »

Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -