Nyhetsbrev om EU-projekt för lokal samverkan om vatten

Läs webbversion

Nummer 2 JUNI 2020

Vattendragsvandring.

Förlängningen av projektet Water Co-Governance kommer att handla om hur bra arbetssätt och processer som startat under projektets första del nu kan befästas och bli långsiktiga. 

Nu tar vi nästa steg i projektet

Förlängningen av projektet Water Co-Governance är nu beslutad och klar. Projektet fortsätter och vi har flera spännande saker på gång. De olika pilotprojekten som deltagit 2017–2019 arbetar nu vidare på egen hand, samtidigt som vi följer deras arbete med stort intresse. Mycket händer i piloterna. Till exempel har de:

  • Anlitat åtgärdssamordnare

  • Gjort inventeringar

  • Gjort analyser

  • Startat skolprojekt

  • Startat informationsprojekt

Coronapandemin har förstås påverkat möjligheterna att mötas. Den planerade Himleådagen har flyttats fram till maj 2021. Samtidigt kan det innebära en möjlighet att göra dagen ännu mer intressant! Det blir ett tillfälle att presentera vattenrådets arbete och Himleåns avrinningsområde. 

Under förlängningen av projektet kommer fokus här i Sverige att ligga på hur bra arbetssätt och processer som startat kan befästas och bli långsiktiga. Den frågan är något som de tidigare medverkande piloterna kan bidra med svar på. Förlängningen handlar också om hur vi tillsammans kan utveckla lärandeprocesser på många olika platser runt om i landet.

Utbildningen blir den första i sitt slag. 

Stort intresse för ny utbildning

Till hösten 2020 startar utbildningen Lokal samverkan kring vatten. Ett 60-tal personer från ett 40-tal organisationer har visat intresse för att delta. Deltagarna kommer från hela Sverige.

- Det är väldigt roligt att intresset är så stort, säger Peter Nolbrant, verksamhetsutvecklare på Vattenmyndigheten Västerhavet. Det visar på det stora engagemang som finns för frågorna och också på behovet av utbildning.

Utbildningen hålls vid fem tillfällen under drygt ett år och genomföras via digital plattform. Under utbildningen utgår vi från de egna frågorna, det vill säga de frågeställningar som finns hos varje enskild aktör. Deltagarna får också möjlighet att testa olika verktyg för lokal samverkan och arbeta vidare med verktygen i sina egna organisationer mellan varje kurstillfälle.

Utbildningen blir den första i sitt slag och ska utvärderas som en pilot som sedan kan utvecklas vidare. Den är nu fullbokad men om du vill läsa mer om upplägget hittar du information på Vattenmyndigheternas webbplats: Utbildning Lokal samverkan kring vatten (obs, fullbokad).

Klimatkafé i Göteborg flyttas till nästa år

På grund av coronapandemin flyttas det planerade klimatkafét till sommarhalvåret 2021. Vi tror även här att det kan innebära fördelar med större möjligheter att planera in sin medverkan.

Vid ett klimatkafé ligger fokus på klimatanpassning, där man tillsammans med allmänheten och studenter från högskolor undersöker goda exempel, ekosystemtjänster, vattenkvalitet och erfarenheter, oftast i urbana miljöer. Klimatkaféer har arrangerats på många platser världen över. På så sätt blir klimatkafét i Göteborg en del av ett större sammanhang och ger möjlighet till internationellt nätverkande.

Vi vill undersöka intresset för ett forum där vi kan diskutera lokalt deltagande och samverkan. Är det något för dig? 

Vill du diskutera lokalt deltagande?

Frågor om lokalt deltagande och samverkan är aktuella inom många områden i samhället. De berör till exempel landsbygdsutveckling, samhällsplanering, skola, hållbar utveckling, folkhälsa och demokrati – och vattenfrågor.

Resultaten från projektet Water Co-Governance pekar på behovet av helhetssyn och långsiktighet för ett lyckat förändringsarbete. De visar också att det ofta finns ett starkt lokalt engagemang där man bor och verkar. Särskilt inspirerande blir det när den unika lokala platsen sätts i ett större sammanhang och får en plats i helheten av ett avrinningsområde.

Därför vill vi nu under förlängningen av projektet undersöka intresset hos personer från olika områden att mötas och samtala om de här frågorna! Finns det behov av ett forum där vi tillsammans undersöker frågorna och gemensamt lyfter vad som behövs?

Maila gärna dina reflektioner till peter.nolbrant@lansstyrelsen.se.

Skön sommar!

Vi önskar alla som följer projektet Water Co-Governance en skön sommar. På återhörande!

Björn Lagerdahl och Peter Nolbrant, Vattenmyndigheten Västerhavet

Om projektet Water Co-Governance

EU-projektet Water Co-Governance handlar om två viktiga frågor för hållbar utveckling: tillgången till rent vatten i friska ekosystem och utveckling av lokalt engagemang för bättre vatten.

Genom praktiskt arbete i pilotområden får vi kunskaper och verktyg som kan spridas till fler områden inom EU. Fem länder deltar: Sverige, Danmark, Holland, Tyskland och Storbritannien.
I Sverige drivs projektet av Vattenmyndigheten Västerhavet, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

I projektets andra fas blir fokus på utbildning om resultaten från första fasen. Välkommen att följa med på vår spännande resa!

Water Co-Governance - internationellt samarbete för att stärka lokal vattenförvaltning

Verktyg för lokal samverkan om vatten

Nyhetsbrevet ges ut av:

| Anmälan till nyhetsbrevet