Webbversion

 

Nummer 72017-09-28

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Stort intresse bland högskolestudenter att jobba statligt

2017-09-26NYHET

En ny undersökning från Arbetsgivarverket och Universum visar att nästan 30 procent av högskolestudenterna överväger att arbeta statligt efter examen.

- Att staten ska profilera sig som attraktiv arbetsgivare är en av de prioriterade frågorna i den arbetsgivarpolitiska strategin och vi vet att intresset är stort bland Arbetsgivarverkets medlemmar att ta del av studenternas syn på attraktivitet. Det finns många spännande resultat i undersökningen så det känns roligt att kunna presentera det här materialet, säger Lars Andrén kommunikationschef.

Läs hela nyheten och rapporten på webbplatsen

Myndigheter som är föremål för omlokalisering träffades i nystartat nätverk

2017-09-18NYHET

Arbetsgivarverkets nystartade nätverk för de medlemmar som är föremål för regeringens pågående omlokalisering av statliga myndigheter, har haft sitt första möte. Syftet med nätverket är att vara ett forum för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att bidra till en förstärkt samordning och utveckling av de arbetsgivarpolitiska frågor som en omlokalisering aktualiserar.

Läs hela artikeln på webbplatsen

Premiärträff för de två nya medlemsråden

2017-09-14MEDLEMSNYHET

Sedan den 1 september har Arbetsgivarverket två medlemsråd istället för tre. På det första gemensamma mötet gavs en introduktion till rådens funktion och betydelse. Diskussioner om bland annat transpersoners ställning och myndigheternas omlokalisering stod också på agendan.

Läs hela arikeln på webbplatsen

Nya myndighetscher välkomnades till Arbetsgivarverket

2017-09-28MEDLEMSNYHET

19 nya myndighetschefer välkomnades nyligen som medlemschefer i Arbetsgivarverket och fick under en halv dag diskutera Arbetsgivarverkets funktion och roll med fokus på samspelet inom medlemsorganisationen. Syftet med introduktionen är bland annat att skapa en delaktighet och ett engagemang för den gemensamma arbetsgivarpolitiken.

Läs hela artikeln på webbplatsen

Nya mentorer rustades för mentorrollen

2017-09-28MEDLEMSNYHET

Kunskap i ett coachande förhållningssätt och tips på hur man skapar en god relation var något av det som de nya mentorerna fick med sig från mentorprogrammets utbildningsdagar. Utbildningen arrangeras av Arbetsgivarverket i samarbete med företaget Sällma AB.

Läs hela artikeln på webbplatsen

Expansiv höstbudget med satsningar på utbildning, ökad säkerhet och ny digitaliseringsmyndighet

2017-09-20NYHET

Regeringens höstbudget innehåller satsningar på förenklade anställningsstöd, fler platser inom högskola och yrkesutbildning och en ökad kvalité i gymnasieskolan. Läs våra ariklar om höstbudgeten på vår webbplats:

Expansiv höstbudget med satsninngar på utbildning, ökad säkerhet och ny digitaliseringsmyndighet

Nyheter från höstbudgeten om socialförsäkring och arbetsmiljö

Initiativ till digitalisering och fortsatt tryck i lokaliseringsfrågan

Lunchföreläsning om Innovationslab lockade många

2017-09-28NYHET

Arbetsgivarverkets lunchföreläsning om innovationslabb fick ett positivt mottagande. Idag finns innovationslabb inom både privat och statlig verksamhet där idéer som rör alltifrån hälso- och sjukvård till digitalisering testas och utvärderas. Innovationslabb används för att testa, utvärdera nya kreativa idéer som kan utvecklas till nya arbetsmetoder inom stat och kommun eller nya affärskoncept.

Läs hela artikeln på webbplatsen

Frukostseminarium för chefer - tillit en möjliggörare

2017-09-19ÖVRIGT

Finns det några likheter mellan att vara cirkusdirektör och att vara chef i en myndighet? Vi tror det! Vi har därför bjudit in Tilde Björfors, grundare och cirkusdirektör för Cirkus Cirkör, som kommer att berätta om vikten av tillit i den verksamhet som hon ansvarar för. Delta live eller via webben.

Läs mer och anmäl dig på webbplatsen

Två nya avsnitt av Arbetsgivarpodden finns att lyssna på

2017-09-28NYHET

Nu finns ytterligare två avsnitt av Arbetsgivarpodden att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om mentorprogrammet som bland annat ger statliga myndigheter möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Den andra avsnittet handlar om statliga ledare, hur samverkan fungerar i praktiken och hur får man tydliga arbetsgivarföreträdare.

Lyssna på poddarna här

Bra förslag för att underlätta arbete utomlands men frågetecken om distansarbete utanför EU/EES bör rätas ut

2017-09-04NYHET

Arbetsgivarverket är i ett remissvar positiv till nya regler som förtydligar vilket lands socialförsäkring som ska gälla när arbetstagare planerar att arbeta utomlands, men oklart rättsläge vid distansarbete är ett problem.

Läs hela artikel och remissvaret på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87

» Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50 

» En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

» En ny lag om försäkringsdistribution DS 2017:17

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Vill högskolestudenter jobba statligt?

» Utländsk bakgrund i staten

» Läs fler rapporter, skrifter och avtal på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Analyskraft lanseras - informationsträff

» Frukostseminarium för chefer - tillit en möjliggörare

» Utbildningsseminarium kring att anställa i staten

» Inspirationsseminarium - aktivt medarbetarskap i verksamheten

» Se alla våra aktiviteter i Kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay