Webbversion

 

Nummer 82017-10-26

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Nya avtal klara inom det statliga området

2017-10-04NYHET

Arbetsgivarverket har tecknat treåriga avtal med OFR/S,P,O och Seko. Saco-S har sedan tidigare ett löneavtal som gäller tillsvidare.

Det nya avtalet gäller 2017-2020 och bygger på lokal lönebildning utan individgarantier. I avtalen med OFR/S,P,O och Seko finns under de tre åren en oenighetsbilaga på totalt 6,5 procent. Saco-S tillsvidareavtal är sedan tidigare sifferlöst. Inom avtalen med Saco-S och OFR/S,P,O införs för de verksamheter som tillämpar lönesättande samtal en möjlighet till en så kallad alternativ slutstation. Nu kan lokala parter träffa överenskommelse om en ordning som stärker chefens och medarbetarens roll i lönesättningen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Läs också nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar om de nya avtalen

Stort engagemang på första mentorträffarna

2017-10-12NYHET

Vid den första av Mentorprogrammets tre arrangerade träffar i Stockholm träffades 62 mentorer och adepter för första gången. Samtalen och erfarenhetsutbytet tog fart redan under frukostminglet.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Ministerdialog om tillit och friskare arbetsplatser

2017-10-06NYHET

Socialminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi deltog den 3 oktober vid ett lunchseminarium för myndighetschefer i ett samtal om hur statliga arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser och om tillit som nödvändigt verktyg för staten som arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivardagen 2017 - du har väl anmält dig?

2017-10-11INBJUDAN

Arbetsgivardagen, som hålls 15 november 2017, är i år ett exklusivt arrangemang för dig som är högsta chef för medlem i Arbetsgivarverket.

Läs mer och anmäl dig på webbplaten

Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning - din möjlighet att påverka

2017-10-19MEDLEMSNYHET

Årets medlemsundersökning har skickas till varje medlemschef. Webbenkäten består av 12 frågor som fokuserar på Arbetsgivarverkets uppdrag som medlemsorganisation och uppföljning av strategin för de statliga arbetsgivarna. Var med och påverka, vi behöver era svar.

Läs hela nyheten på medlemssidorna

"Innovation ska skapa mervärde för verksamheten"

2017-10-19NYHET

Den fjärde och sista träffen i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram hölls i slutet av september och deltagarna har fått en verktygslåda som kan användas i den kommande innovationsresan. Utvecklingsprogrammets syfte har varit att inspirera, ge kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur arbetsgivarpolitiken kan stödja innovation och utveckling av verksamheten men även hur olika innovationer påverkar förutsättningarna för arbetsgivarpolitiken.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket deltog i EU-råd med statsminister Stefan Löfven

2017-10-17NYHET

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler medverkade den 16 oktober i en partsdialog med statsminister Stefan Löfven om aktuella EU-frågor. På agendan stod bland annat det kommande EU-toppmötet i Göteborg den 17 november som har temat rättvisa jobb och tillväxt samt Europeiska rådets möte den 19-20 oktober.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarpodden: innovativa statliga arbetsgivare - hur blir vi det?

2017-10-17NYHET

Du lyssnar väl på Arbetsgivarpodden? I det här avsnittet försöker vi bena ut begreppet innovation och vad det innebär. Förhoppningsvis kan det också inspirera statliga arbetsgivare att bli mer innovativa.

Lyssna på podden här

Avtal för guldmedaljer tecknat (NOR)

2017-10-11NYHET

Arbetsgivarverket har den 10 oktober 2017 tecknat avtal med Svenska Medalj AB gällande produktion och leverans av guldmedaljer för utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (NOR).

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket nomineras för andra gången

2017-10-12NYHET

För andra året i rad nomineras Arbetsgivarverket för sitt arbete med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare.

– Att bli nominerad är jätteroligt och ett gott betyg till alla medarbetare som kämpar för att staten ska finnas på kartan som ett självklart val av arbetsgivare i framtiden, säger Eva Liedström Adler i en kommentar.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Ny information om totalförsvarsplanering

2017-10-11MEDLEMSNYHET

I takt med att många myndigheter nu fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin planering för totalförsvaret finns ny information om totalförsvarsplanering på våra webbsidor.

Läs mer på medlemssidorna

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. 

 
Arbetsgivarverket informerar

» Nya avtal klara för det statliga området

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Nästa steg? Förslag för en stärkt miniritetspolitik

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Läs, ladda ner eller beställ våra skrfter, rapporter och avtal på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lunchföreläsning - systematisk omvärldsanalys för innovation och utveckling

» Se alla våra aktiviteter i Kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay