Webbversion

 

Nummer 92017-11-23

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivardagen tog helhetsgrepp på ledarskapet i en föränderlig tid

2017-11-16NYHET

Tillit och värderingsstyrt ledarskap stod i fokus för Arbetsgivardagen 2017. Värdegrunden är det fundament som ger trygghet när omvärldsförändringarna är snabba, var budskapet när statsförvaltningens chefer möttes. Eva Liedström Adler framhöll att både ledarskap och arbetsgivarpolitik båda bygger på samhörighet.

- Gentemot våra departement har vi en vertikal beslutsgång men med Arbetsgivarverket kan vi alla jobba horisontellt över allas departementsgränser, utnyttja det, sa Eva Liedström Adler i sitt slutord.

Se bilder och läs hela nyheten på webbplatsen 

Uppmärksammat fall om arbetsskyldighet avgjort i Arbetsdomstolen

2017-11-15NYHET

Arbetsdomstolen, AD, meddelande förra veckan att arbetstagarna vid Fastighetsmäklarinspektionen, efter omlokalisering från Stockholm till Karlstad, är arbetsskyldiga på den nya orten. Arbetsgivarverket hävdade att, i de fall arbetsgivaren och arbetstagaren inte ingått någon överenskommelse om stationeringsort, föreligger det arbetsskyldighet i hela landet oavsett var myndigheten är placerad. Detta resonemang stöds nu av AD.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Viktiga arbetsgivarfrågor på veckans sektormöten

2017-11-23MEDLEMSNYHET

Den här veckan har Arbetsgivarverkets medlemmar träffats i sektorerna för att diskutera en mängd aktuella och mycket viktiga arbetsgivarfrågor. På dagordningen stod bland annat #metoo-uppropen och de pågående regeringsuppdragen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Fokus på utvecklat ledarskap med tydliga arbetsgivarföreträdare

2017-11-14NYHET

Vi har lanserat nya webbsidor för ledare i staten. Här vill vi skapa förutsättningar för ledare att enkelt kunna ta del av information och inspiration. På sidorna samlas allt från ställningstaganden och ledarporträtt till filmer, podcasts och forskning och mycket mer.

Läs mer och kolla in de nya webbsidorna

Arbetsgivarguiden har fått ny plats, nytt utseende och öppnas för alla arbetsgivarföreträdare

2017-11-22MEDLEMSNYHET

Förra veckan lanserades de nya webbsidorna Ledare i staten. Nu flyttar vi också in Arbetsgivarguiden under de nya webbsidorna. Förutom att Arbetsgivarguiden delvis har bytt utseende har den också öppnats upp och det behövs alltså inte längre någon inloggning för att ta del av informationen. Syftet är att göra materialet tillgängligt och användbart för alla statliga arbetsgivarföreträdare i rollen som arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket på EU-toppmötet i Göteborg

2017-11-20NYHET

Arbetsgivarverket var en av parterna på den svenska arbetsmarknaden som deltog vid EU-toppmötet i Göteborg. Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler talade tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark bland annat om hur fack och arbetsgivare i Sverige arbetar gemensamt för en god arbetsmiljö. Läs de olka artiklarna på vår webbplats via länkarna nedan.

Arbetsgivarverket betonade arbetsmarknadsparternas centrala roll på EU-toppmötet i Göteborg

Unikt deltagande av parterna vid EU-toppmötet

Arbetsmarknadens parter diskuterade EU:s sociala pelare

Myndigheter på mässa lockade studenter

2017-11-23NYHET

Det blev en lyckad satsning att samla alla medverkande myndigheter på karriärmässan Armada i Stockholm i ett och samma rum. Många studenter sökte sig dit för att höra mer om karriärmöjligheter inom staten. Initiativet till ett statligt rum togs av projektet Jobba statligt som drivs av Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på webbeplatsen

Forum för mindre arbetsgivare - erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor

2017-11-22NYHET

Den 19 oktober höll Arbetsgivarverket det första mötet i Forum för mindre arbetsgivare. Under dagen deltog 17 arbetsgivare som generöst delade erfarenheter kring arbetsgivarrollen och arbetsskyldighet.

Läs hela nyheten på webbeplatsen

Webb-tv: Avtalskonferens 2017

2017-11-21MEDLEMSNYHET

Se filmerna från avtalskonferensen

Mindre revideringar i RALS-avtal

2017-11-02MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket tecknade 4 oktober treåriga avtal med OFR/S,P,O och Seko. Med Saco-S fanns sedan tidigare ett löneavtal som gäller tillsvidare. Sedan avtalen tecknades har några mindre justeringar/revideringar gjorts och därför finns nya versioner nu att ladda ner.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Mingel väckte intresse för statliga jobb

2017-11-16NYHET

It-studenter i Kista fick möjlighet att mingla med myndigheter. Hos flera väcktes intresset för att jobba statligt.

Se bilder och läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarpodden: Dialogen som verktyg

2017-11-02NYHET

Nu finns ett nytt avsnitt av arbetsgivarpodden och i detta avsnitt får du tips på hur dialogen kan användas som verktyg. Medverkar gör Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV och Nikki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket. Leder samtalet gör som vanligt Malin Sundeby.

Lyssna på podden här

Webb-TV: Tillit är en färskvara

2017-10-31NYHET

Om att välja tillit och vikten av att våga misslyckas pratade Tilde Björfors, grundare och cirkusdirektör för Cirkus Cirkör, vid Arbetsgivarverkets "Frukostseminarium för chefer - tillit en möjliggörare" som hölls i oktober.

Läs hela nyheten och se filmen från föreläsningen

Samverkan bakom framgång med snabbspår

2017-11-13NYHET

En lyckad samverkan ligger ofta bakom framgångar med snabbspåren. Det blev tydligt vid den utbytesworkshop som Rådet för integration i arbetslivet, Ria, bjöd in till i oktober.

Läs mer om workshoppen på RIA:s webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Yttrande över betänkandet Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

» En effektivare flytträtt av försäkringssparande

» Yttrande över betänkandet SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Läs, ladda ner eller beställ våra skrfter, rapporter och avtal på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lunchföreläsning: Systematisk omvärldsanalys för innovation och utveckling av statlig verksamhet

» Frukostseminarium för chefer – att skapa ett vinnande team

» Frukostmöte för medlemschefer: Hur påverkas chefs- och ledarrollen när organisationen granskas i media?

» Se alla aktivteter i vår Kalender

 
Kontakt

Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay