Webbversion

 

Nummer 102017-12-21

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser

2017-12-08DEBATTARTIKEL

De senaste veckornas vittnesmål visar att vi har långt kvar innan alla flickor och kvinnor kan vara trygga med att inte bli utsatta för kränkningar och trakasserier. Det skriver Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket och Vesna Jovic, SKL i en gemensam debattartikel som publicerats på Altingets webbplats.

Arbetet mot trakasserier och kränkningar måste vinnas varje dag och på alla nivåer. Det handlar om att det ska vara självklart att anmäla både sådant man själv är med om och sådant som man ser kollegor drabbas av. Men framförallt handlar det om vilken kultur vi har och vill ha på arbetsplatserna. Det är dags att rensa ut gamla, mossiga normer och strukturer och utveckla inkluderande arbetsplatser där alla behandlas med respekt.

Läs debattartikeln på vår webbplats

Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier - läs nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket positivt till förslag som förväntas leda till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet

2017-12-21NYHET

- De två förslag som vi tror är de viktigaste för att få till stånd en mer jämställd fördelning mellan kvinnor och män, och därmed mer jämställda villkor på arbetsmarknaden, är förslaget om fler reserverade dagar i kombination med förslaget om att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

2017-12-18NYHET

Personlighetstyper och beteende stod på schemat när mentorer och adepter träffades i Linköping. Diskussionerna om färger och personlighetsdrag ledde till många skratt i gruppen. Vid träffen kom också lokaltidningen Corren på besök och intervjuade deltagare för en artikel.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Statliga mentorer är ett viktigt stöd för nyanländ - läs mer på webbplatsen

Pensionsgruppen har nått en överenskommelse

2017-12-15NYHET

Den parlamentariska pensionsgruppen har kommit överens om förändringar av pensionssystemet. Överenskommelsen innehåller bland annat en ändring av den tidigaste uttagsålder för den allmänna pensionen. En annan viktig förändring är höjningen av åldern för rätt att kvarstå i anställningen enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Läs hela nyheten på vår webbplats

Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

2017-12-07DEBATTARTIKEL

Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20 procent för den som väljer trygga alternativ med garanterad avkastning. Det skriver de statliga avtalsparterna i en debattartikel som publicerades på Dagens Industris webbplats i början av december.

Läs debattartikeln på vår webbplats

Webb-tv: Att anställa i staten

2017-12-14MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket hade för någon vecka sedan ett utbildningsseminarium kring att anställa i staten. Fokus låg på den statliga särregleringen och det som gäller generellt för de statliga arbetsgivarna. De olika delarna av en rekrytering och det regelverk som då finns att förhålla sig till gicks igenom och finns som sju olika filmer.

Läs mer och se de olika filmerna på webbplatsen

Webb-TV: Att skapa vinnande team

2017-12-04NYHET

Kommunikation är en grundbult när det handlar om att skapa ett framgångsrikt team. Det framhöll curlingmästaren Anette Norberg vid ett frukostseminarium för statliga chefer för några veckor sedan.

Läs hela nyheten och se hela seminariet på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och innovtion i statliga verksamheter

2017-12-21NYHET

Nu finns två nya avsnitt av Arbetsgivarpodden att lyssna på! Det ena avsnittet handlar om att människor som mår bra både fysiskt och psykiskt presterar bättre och det andra avsnittet handlar om hur vi kan främja utveckling och innovation i statliga verksamheter. Du hittar podden på vår webbplats.

Lyssna på Arbetsgivarpodden

Europeiskt intresse för profileringen av Jobba statligt

2017-12-19NYHET

Generaldirektörer för de europeiska statsförvaltningarna träffades i december i Tallinn i nätverket European Public Administrations Network (EUPAN). Employer branding och Leadership management stod i fokus på det arbetsgivarpolitiska området. Vår broschyr Let your career take off! (Låt karriären lyfta!) med devisen ”Develop Sweden Develop yourself” väckte stort intresse.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Ersättning vid tjänstgöring som reservofficer - ändring i avtal

2017-12-06MEDLEMSNYHET

En ändring kring ersättning vid tjänstgöring som reservofficer har gjorts i VA/VA-T samt AVA/AVA-T.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Extra avsättning till premiebestämd tjänstepension – PA 16

2017-11-29MEDLEMSNYHET

Genom det nya avtalet PA 16 gjordes vissa förändringar vad gäller extra avsättning till premiebestämd tjänstepension. Ändringen gäller i huvudsak inom vilken sparform som extra premier ska förvaltas.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Uppdaterade arbetstider för 2018

2017-11-29MEDLEMSNYHET

Nu finns uppdaterade filer och tabeller kring arbetstider för 2018.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Lönestatistik för september 2017

2017-11-24MEDLEMSNYHET

Lönestatistik avseende september 2017 finns nu på vår webbplats.

Läs hela nyheten på medlemssidan

 

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Avgifter och skatter 2018

» Läs Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

» Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Let your careeer take off!

» Avgifter och skatter 2018

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplaten

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lunchseminarium: innovation och arbetsgivarpolitik 13/2
» Att anställa i staten 7/3
» Agera rätt vid omställning14-15/3
» Kolla in alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay