Webbversion

 

Nummer 12018-01-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

#AGVHackathon2018: Hur kan vi inkludera kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden?

2018-01-24NYHET

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom workshoppar och till sist ett hackathon vill vi ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som finns i staten och, inte minst, hitta nya lösningar på hinder som vi identifierar. Den 14 februari håller vi en workshop där vi fördjupar oss i utmaningar, möjligheter och potentialen i att ta vara på all kompetens i samhället. Kom och var med!

Läs mer om hackaton, workshoppar och du anmäl dig på webbplaten

Rekordhöga bristtal i staten men liten påverkan på verksamheten

2018-01-25NYHET

Andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökanden vid rekrytering det senaste halvåret är 82 procent, vilket är en ökning med nästan 20 procentenheter.

- Det är den högsta siffran vi har uppmätt sen vi började mäta 1997. Samtidigt är arbetskraftsbrist inget specifikt för just statsförvaltningen, den starka konjunkturen har gjort att det är brist inom många yrkesområden på hela arbetsmarknaden, säger Matti Särngren, utredare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

2018-01-04DEBATTARTIKEL

Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till den debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med att myndigheter omlokaliseras.

Läs hela debattartikeln på webbplatsen

Frågor och svar om sexuella trakasserier

2018-01-17MEDLEMSNYHET

Nu finns nya frågor och svar om sexuella trakasserier i Arbetsgivarguiden.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Föreläsningsserie med fokus på innovation och arbetsgivarpolitik

2018-01-17MEDLEMSNYHET

Under 2018 fortsätter vi med de öppna lunchföreläsningarna med fokus på innovation och arbetsgivarpolitik. Vi inleder serien den 13 februari på temat blockchain - vad är det och hur kan det användas i statsförvaltningen?

Läs hela nyheten och anmäl dig på webbplatsen

Reviderade skrifter om ledighet, semester och föräldraledighet

2018-01-10MEDLEMSNYHET

Nu finns uppdaterade versioner av de tre populära skrifterna om ledighet, semester och föräldraledighet att ladda ned från vår webbplats.

Läs nyheten och ladda ner skrifterna på vår webbplats

Nya ledamöter i medlemsråden

2018-01-23 DATUMMEDLEMSNYHET

Vi välkomnar Maria Sundgren från Konsumentverket och Eva Wallberg från Skolforskningsinstitutet till nya ledamöter i medlemsråden.

Läs mer på webbplatsen

Prenumerera på uppdateringar

2017-12-27MEDLEMSNYHET

Du vet väl om att du kan prenumerera på nyheter och uppdateringar som görs på webbplatsen?

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2018

» Kompetensbristen inom staten på rekordhög nivå

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

» En jämnare utveckling av arbetskostnads-index i pris- och löneomräkningen

» EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU

» Komplettering yttrande - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

» Läs fler remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Om semester - en vägledning för statliga arbetsgivare

» Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2018

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplaten

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Blockchain - vad är det och hur kan det användas i statsförvaltningen?

» #AGVHackathon2018: Hur jobbar vi för att inkludera kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden?

» Att anställa i staten

» Analyskraft - verktyg för löneanalys

» Agera rätt vid omställning

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay