Webbversion

 

Nummer 22018-02-22

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Känslosamt på sista mentorträffarna

2018-02-16NYHET

Skratt, tårar och framtidstro präglade de avslutande träffarna i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Stockholmsgruppen fick också besök av civilminister Ardalan Shekarabi.

– Innan kände jag inte att jag hade en plats i Sverige, du har ändrat på det och lärt mig att uppskatta mig själv, sa en av adepterna till sin mentor.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nätverk för myndigheter som omlokaliseras

2018-01-29MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har startat ett nätverk för de myndigheter som i slutet av januari fick beslut om omlokalisering. Syftet med nätverket att bidra till en förstärkt samordning och utveckling av de arbetsgivarpolitiska frågor somblir aktuellt i samband med omlokalisering.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Ledare berättar om sina erfarenheter och sin roll som arbetsgivare

2018-02-19LEDARPORTRÄTT

Rikard Jermsten tog över posten som generaldirektör på Konkurrensverket den 1 september 2017. Han möter utmaningar i att behålla myndighetens medarbetare och vill satsa på att utveckla bra chefer. Sten Nordin är ny landshövding i Blekinge län sedan den 1 oktober 2017. Han flyttar till ett län där kompetensförsörjning ligger högt på dagordningen och digitalisering är en prioriterad fråga.Läs intervjuerna på vår webbplats.

Rikard Jermsten: En modern ledare kan engagera, styra och coacha medarbetarna

Sten Nordin: Ett jobb där man får ta ansvar blir roligare

Åtgärdsprogram 3.0 – regeringens förslag för en trygg sjukförsäkring

2018-01-30NYHET

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för en tryggare sjukförsäkring. En viktig åtgärdspunkt handlar bland annat om att Försäkringskassan ska utveckla kontakterna och kommunikationerna med arbetsgivare och övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen.

– Många av våra medlemmar önskar en tätare dialog och fler möten tillsammans med Försäkringskassan i sina rehabiliteringsärenden. Det är bra att frågan har en fortsatt hög prioritet, säger Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lunchföreläsningen om blockchain engagerade

2018-02-15NYHET

När Arbetsgivarverket anordnade en lunchföreläsning om blockchain häromveckan var intresset stort och frågorna många. Syftet var att ge en grundläggande förståelse om vad blockchain-tekniken kan komma att användas till i Sverige framöver. Se filmerna på vår webbplats.

Vad är blockchain och hur kan det användas

Så tyckte några av deltagarna om föreläsningen

Statlig chef nominerad i tävlingen Årets unga ledande kvinna

2018-02-12NYHET

Sara Söderström, ställföreträdande personalchef på Jordbruksverket i Jönköping, har blivit nominerad till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Direktivförslag från EU-kommissionen utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen

2018-02-05NYHET

Direktivet innebär också att arbetsgivarna läggs på ytterligare informationsskyldighet om arbetstagares grundläggande arbetsvillkor utöver den skyldighet som redan gäller och att informationen ska lämnas senast första anställningsdagen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Arbetstagarna är arbetsskyldiga på den nya orten efter myndighetens omlokalisering

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

» Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

» Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

» Webbtillgänglighetsdirektivet

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Agera rätt vid omställning

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay