Webbversion

 

Nummer 32018-03-22

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Löneutvecklingsrapport: Statlig löneutveckling i linje med den privata sektorn

2018-03-22NYHET

Ann S Johansson, chef för statistikgruppen på Arbetsgivarverkets förhandlingsenhet, lyfter fram tre slutsatser från rapporten.

- Den första är att löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet ligger i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet och den andra är att kvinnor i staten fortsatt har en högre löneutveckling än män. Vi ser också att andelen medlemmar som använder lönesättande samtal fortsätter att öka.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Läs också Högre löneökningstakt för kvinnliga chefer i staten

Arbetsgivarpodden: Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

2018-03-22NYHET

I senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden pratar vi om bristen på IT-kompetens, vilka konsekvenserna blir av allt fler IT-konsulter i de statliga verksamheterna och hur vi styr så att användningen av konsulter blir kostnadseffektiv och leder till ökad verksamhetsnytta. Podden gästas av Daniel Andersson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten och Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket. Sherlot Jonsson leder samtalet.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Mentorprogrammet drar igång på nya orter

2018-03-22NYHET

En tredje omgång av Arbetsgivarverkets uppskattade mentorprogram har nu dragit igång. För första gången deltar mentorer från myndigheter i Jönköping och Uppsala. Under de senaste veckorna har mentorerna deltagit i den obligatoriska mentorutbildningen där de har rustats med kunskap och redskap inför mentorrollen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Medlemsundersökningen - Arbetsgivarverket är bra på att ta tillvara statliga arbetsgivares intressen

2018-03-22MEDLEMSNYHET

Medlemsundersökningen visar bland annat att medlemscheferna är mycket nöjda med vad Arbetsgivarverket levererar. De tycker också att Arbetsgivarverket är bra på att ta tillvara statliga arbetsgivares intressen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ledare berättar om sina erfarenheter och sin roll som arbetsgivare

2018-03-21LEDARPORTRÄTT

Joakim Stymne är sedan december 2017 ny generaldirektör på Statistiska centralbyrån (SCB). Han ser en utmaning i att vårda det starka förtroendet som finns för SCB. Katrin Westling Palm blev ny generaldirektör för Skatteverket den 1 november 2017. Hon brinner lite extra för lönebildning och ser ljust på statens möjlighet att rekrytera engagerade medarbetare i framtiden.

Joakim Stymne: Vi måste vårda det starka förtroendet som finns för oss

Katrin Westling Palm: Staten måste bli en attraktiv arbetsgivare i ett mångfaldssamhälle

Överenskommelser om lokala kollektivavtal enligt PA 16

2018-03-15MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket och Seko ger lokala parter fortsatta möjlighet att genom lokala kollektivavtal medge överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt PA 16.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Sjukfrånvaron i staten vänder - svag minskning (tidsanvändningsstatistik)

2018-03-01MEDLEMSNYHET

Sjukfrånvaron i staten visar för första gången sedan 2011 en minskning. Den totala sjukfrånvaron i tidsanvändningsstatistiken för 2017 är 3,8 procent. Det innebär en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Matnyttiga tips till vinnare av statlig karriärlunch

2018-02-28NYHET

En chans att lära sig mer om staten över en bit mat, det fick studenterna Alice Åslander och Frida Nilsson när de vann Jobba statligts karriärlunch. De båda 25-åringarna som till vardags läser masterprogrammet i innovations- och tillväxtekonomi på KTH i Stockholm fick äta lunch med Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler och Daniel O Andersson, utvecklingschef vid Pensionsmyndigheten.

Läs hela nyheten på vår webbplats

EU-råd med statsminister Stefan Löfven och de centrala parterna på arbetsmarknaden

2018-03-13NYHET

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler medverkade den 12 mars i ett partssamråd med statsminister Stefan Löfven om aktuella EU-frågor.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket nominerat i två kategorier för arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare

2018-02-22NYHET

Arbetsgivarverkets kommunikationschef har nominerats till utmärkelsen Årets employer brandingperson. Sedan tidigare är också Arbetsgivarverket nominerat som årets nykomling inom employer branding. Vem som vinner priset årets nykomling 2018 avgörs i maj och årets employer brandingperson utses i oktober. Priserna delas ut av en jury utsedd av undersökningsföretaget Universum.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Inte brott mot diskrimineringslagen att neka en döv arbetssökande anställning

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Betänkandet Rekrytering av framtidens domare

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2016-2017

» Årsredovisning 2017

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

» Millennials - en ny digital generation på väg in i statsförvaltningen

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay